← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau → 

V VALDYBA (2003-01-25 – 2005-05-14)

(Laikotarpis: 2 metai 3 mėn. 19 dienų. Pirmininkas – Zigfridas Jankauskas)

2003 02-03 mėn.(?) Parašyta rezoliucija „Dėl A. Sniečkaus 100-ųjų“ metinių paminėjimo-konferencijos“ ir įteikta LR Prezidentui, Seimo pirmininkui ir Premjerui  (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14). 2003-01-25 Lietuvos mokslų akademijos salėje vyko konferencija „Tauta, epocha, asmenybė“, skirta LKP pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus 100-sios gimimo metinėms“.

2003-03-16 LKKSS VAS kartu su LKKSS Utenos skyriumi organizavo partizano A. Kraujelio 38-ųjų žūties metinių paminėjimą Utenos r., Papiškių kaime. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

 2003 04-05 mėn.(?) Parašyta rezoliucija „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės lenkų ekstremistų užmojų, siekiant pavadinti vieną gatvelę generolo J. Pilsudskio vardu“ ir įteikta LR Prezidentui, Seimo pirmininkui ir Premjerui. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14). 2003 m. 03-04 mėn. Vilniaus rajono savivaldybė nutarė Riešės seniūnijoje Pikeliškių kaimo vieną gatvelę pavadinti J. Pilsudskio vardu.

2003-05-13 LKKSS VAS nariai dalyvavo LK Vilniaus įgulos karininkų ramovės 10-ųjų įkūrimo metinių paminėjime (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2003-05-15 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovei nuo LKKSS VAS įteikta padėka „Už pasiaukojamą veiklą Lietuvos labui. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės kolektyvui 10-ečio proga“. Idėjos autorius – LKKSS VAS pirmininkas Zigfridas Jankauskas, tekstą parengė ir atspausdino Gediminas Ruzgys (LKKSS VAS padėka, 2003-05-15, kabojusi Ramovėje ant sienos iki 2012 m.).

2003 05 mėn. Surengtos LKKSS Vilniaus apsk. skyriaus narių šaudymo varžybos. Už renginį atsakingas G. Jurčiukonis (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2003-04-01).

2003-06-03(?) LKKSS VAS nariai dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 15-ųjų įkūrimo metinių paminėjime (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

 2003-06-21 LKKSS VAS organizavo Širvintų r., Čiobiškio miestelyje, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjimą. Renginyje dalyvavo daugelio visuomeninių organizacijų atstovai (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

 2003-07-12/16 Organizuota išvyka LKKSS Vilniaus apsk. skyriaus nariams į Žalgirio mūšio vietą (Lenkija, Olštyno vaivadija), kartu aplankant Dariaus ir Girėno žūties vietą Ščecino vaivadijoje (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2003-04-01).

 2003-07-06 LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjime Daukanto aikštėje, priešais Lietuvos Prezidentūrą. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

 2003 vasara LKKSS VAS organizavo Pabradės poligone savo narių vaikams ir anūkams patriotinę-kariuomenės propagavimo stovyklą „Būsiu tvirtas Lietuvos karys“. Stovyklos finansavimo šaltinis nenurodytas (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2003-04-01).

2003-07-21 Pristatyta LKKSS būstinėje (Pilies g. 22, Vilnius) LKKSS nariams ir miesto svečiams paroda „Įžymios Lietuvos asmenybės“ (17 val.). Parodos metu pranešimą skaitė istorikas, LKKSS narys Sigitas Jegelevičius. LKKSS VAS pirmininko Z. Jankausko idėja (?). (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2003-09-26/28 Surengtas žygis LKKSS Vilniaus apsk. skyriaus nariams „Protėvių keliais“. Žygis organizuotas kartu su LKRKA (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2003-04-01).

2003-11-01(?) LKKSS VAS nariai dalyvavo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio (LLKS) renginyje „Žuvusiems už Vilnių“ Rasų kapinėse kartu su „Birutietėmis“ (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2003-11-23 LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Lietuvos kariuomenės dienos minėjime, Vilniuje. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2003 12 mėn.(?) LKKSS VAS nariai dalyvavo Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos (LKRKA) konferencijoje (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2003-12-13 LKKSS VAS organizavo LKKSS 7-ąjį suvažiavimą Vilniuje. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-01-01 LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremonijoje ant Gedimino kalno, Vilniuje. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-01-10 Organizuotas LKKSS įkūrimo, Laisvės gynėjų dienos ir SKAT įkūrimo dienos paminėjimas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius). Atsakingas organizatorius LKKSS VAS pirmininkas Z. Jankauskas. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-01-13 Vilniaus vidurinės mokyklos „Sietuva“ moksleiviams LKKSS VAS organizavo LKKSS būstinėje (Pilies g. 22, Vilnius) „Sausio 13-osios pamoką“. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004 02 mėn.(?) LKKSS VAS nariai dalyvavo savanorio Povilo Lukšio 85-ųjų žūties metinių paminėjime Kėdainiuose (žuvo 1919 m. vasario 8 d.). (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-02-16 LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime prie Signatarų namų (Pilies g. 24), prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, šalia KAM pastato, Vilniuje. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-03-11 Nepriklausomybės atkūrimo proga, organizuota grandiozinė Vilnijos moksleiviams šventė „Didžioji istorijos pamoka“ (kartu su Krašto apsaugos bičiulių klubu (KABK) ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis, talkinant valstybinėms institucijoms ir Vilniaus m. savivaldybei), paminint Kosto Kalinausko 140-ąsias žūties metines. Priemonė prasidėjo šv. Mišiomis Bernardinų bažnyčioje, tęsėsi Lukiškių aikštėje, aplankytas Sausio 13-oios aukų memorialas, nacionalinis muziejus, organizuota vakaronė ant Gedimino klano. Vien šios priemonės pravedimui parašyta 14 raštų į įvairias instancijas. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-05-07 Varėnos raj. Kaniavos kaime paminėtas Vietinės rinktinės mūšis su A. K. kariais. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-05-09 Dalyvauta Savanorių priesaikos 85-ųjų metinių paminėjime Kaune. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004 05 mėn.(?) Inicijuota, kad baigę karinę tarnybą, gautų unifikuotą pažymėjimą, kuriame būtų atžyma apie tarnybą, bei teisė dėvėti uniformą švenčių dienomis (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004 05 mėn. LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjime. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004 06 mėn.(?) LKKSS VAS organizavo LKKSS būstinėje (Pilies g. 22, Vilnius) susitikimą su kandidatu į LR Prezidentus Petru Auštrevičiumi (rinkimai vyko birželio 13 ir 27 d.). (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-07-03 Utenos raj. Kubilių kaime atidengtas paminklas žuvusiems Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanams atminti. Šio paminklo statybai LKKSS Vilniaus apskrities skyrius iš KAM gavo 50 proc. sumos, reikalingos paminklo sukūrimui bei pastatymui. Tuo pačiu (?) aplankyta poeto A. Miškinio sodyba. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-07-06 LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjime Daukanto aikštėje, priešais Lietuvos Prezidentūrą. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-09-06 LKKSS VAS organizavo, padedant KAM struktūroms, Švenčionių raj., Kaltanėnų miestelyje, Vytauto apygardos, Tigro rinktinės partizanų, 1941 m. birželio mėn. sukilimo dalyvių, tremtinių pagerbimo šventę.

2004-09-11 Švenčionių raj., Kaltanėnų miestelyje, atidengtas Atminimo kryžius 1941 m. sukilimo dalyviams, bei Vytauto apygardos Tigro rinktinės žuvusiems partizanams. Aplankytas Švenčionėliuose Helsinkio grupės nario, KGB nužudyto kunigo Broniaus Laurinavičiaus kapas, bei partizano Stasio Guigos „Tarzano“, mirusio 1986 m. su ginklu rankose, taip ir nesugauto, kapas. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-11-02 LKKSS VAS nariai pagerbė „Tuskulėnų aukas“ Vilniuje (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-11-19 LKKSS VAS nariai dalyvavo pasieniečio Gintaro Žagunio pagerbimo renginyje Antakalnio kapinėse, Vilniuje. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14). G. Žagunis žuvo 1991-05-19, Krakūnuose, Šalčininkų rajone.

2004-11-23 LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Lietuvos kariuomenės dienos minėjime, Vilniuje. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004-11-29 LKKSS VAS nariai gausiai dalyvavo paminklo generolui Jonui Žemaičiui atidengimo renginyje Palangoje (žuvo 1991-05-19, Krakūnuose, Šalčininkų r.). (LKKSS VAS suvažiav. protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2004 11 mėn.(?) Siekiant pagerbti Sąjungos narius, įsteigtas LKKSS medalis „Buvome, esame, būsime“. Idėja kilo LKKSS Vilniaus skyriuje. Visas procesas nuo projektavimo, gamybos ir liudijimų išrašymo – Vilniaus skyriaus įdirbis. Iki 2005-05-14 šiuo apdovanojimu pagerbti 210 LKKSS narių. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2005-01-01 LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremonijoje ant Gedimino kalno, Vilniuje. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2005-01-12 Vilniaus vidurinės mokyklos „Sietuva“ moksleiviams LKKSS VAS organizavo „istorijos pamoką“ LR Seime ir prie savanorio A. Sakalausko žūties vietos (LKKSS VAS suvažiav. protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2005 01 mėn.(?) LKKSS VAS inicijavo KA ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių medalio statuto patvirtinimo“ pakeitimą su tikslu, kad neetatiniai savanoriai įgytų tvirtesnes garantijas būti apdovanoti minėtu medaliu (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14). Pakeitimai vėliau buvo priimti 2005-04-04 LR Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-372.

2005 01 mėn.(?) Inicijuotas ir pateiktas raštas, kad visuomeninių organizacijų, remiančių Krašto apsaugą, apdovanojimai būtų nešiojami prie karinės uniformos (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14). LKKSS VAS pastangomis 2005-05-16 priimtas KAM įsakymas „Dėl visuomeninių organizacijų apdovanojimo nešiojimo tvarkos prie uniformų“. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2005-02-15 LKKSS VAS nariai dalyvavo Prisikėlimo bažnyčioje, Kaune, Padėkos mišiose už laivą Lietuvą. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2005-02-16 LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime prie Signatarų namų (Pilies g. 24), prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, šalia KAM pastato, Vilniuje. Vėliau LKKSS būstinėje (Pilies g. 22, Vilnius) organizuotas „Vasario 16-osios“ paminėjimas, apdovanojant nusipelniusius Sąjungai ir Lietuvai (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2005-03-11 LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime prie Seimo rūmų, Vilniuje. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2005-04-09 Partizano A. Kraujalio žūties 40-ųjų metinių paminėjimas Utenos raj., Papiškių kaime. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14). LKKSS VAS talkininkavo organizuojant renginį. Pagrindinis renginio  organizatorius – Rezistencijos ir genocido centras. LKKSS VAS pirmininkas Z. Jankauskas apie renginį paskelbė straipsnį laikraštyje „Lietuvos aidas“.

2005-05-09 LKKSS VAS nariai dalyvavo susitikime su nevykusiu į Maskvą LR Prezidentu Valdu Adamkumi Kalniškės mūšio vietoje (Simno valsčius, Alytaus apskritis, partizanų mūšis su NKVD daliniais įvyko 1945-05-16). (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2005 05 mėn. LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjime. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2005-07-06 LKKSS VAS uniformuota vėliavos grupė (Rimantas Liudvikas Čeburnis, Antanas Girčys, Antanas Gasparas ir Antanas Markauskas) dalyvavo Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjime Daukanto aikštėje, priešais Lietuvos Prezidentūrą. (LKKSS VAS suvažiavimo protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2005 01-05 mėn. LKKSS leidybinė grupė (grupės vadovas LKKS VAS narys Gediminas Ruzgys) išleido informacinį lankstinuką apie LKKSS ir sumažinto formato LKKSS įstatų knygelę. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, valdybos pirmininko ataskaita, 2005-05-14).

2005-05-14 LKKSS VAS suvažiavimas (LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė ?). Suvažiavime dalyvavo 99 nariai iš 138. Buvo išrinkta VI-oji Skyriaus valdyba (valdybos pirmininkas – Zigfridas Jankauskas, antroji jo  kadencija), Revizijos komisija ir Garbės teismas (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2005-05-14).

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →