2005-05-14 2007-05-19 VI Valdyba

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau → 

VI VALDYBA (2005-05-14 – 2007-05-19)

(Laikotarpis: 2 metai 5 dienos. Pirmininkas – Zigfridas Jankauskas)

 2005-05-15 LKKSS VAS nariai dalyvavo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjime. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

 2005-05-18 Organizuotas LKKSS VAS narių susitikimas su atsargos savanoriais. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

 2005-05-19 Dalyvauta pasieniečio Gintaro Žagunio 15-ųjų žūties metinių paminėjime Antakalnio kapinėse, Vilniuje. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

 2005-05-25 Organizuotas pirmas naujos LKKSS VAS valdybos posėdis ir talka dėl LKKSS būstinės sutvarkymo. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

 2005-06-04 LKKSS VAS „vėliava“ plevėsavo Darbėnuose (Kretingos r.) Žemaičių apygardos „Kardas“ rinktinės partizanų pagerbimo šventėje. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

 2005-06-11 LKKSS VAS nariai dalyvavo Troškūnuose, Anykščių rajone, Algimanto apygardos partizanų pagerbimo šventėje. Po renginio aplankytas Arklių muziejus. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

 2005-06-14 Dalyvauta Gedulo ir vilties dienos renginiuose. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

 2005-06-27 LKKSS būstinėje organizuotas Pasieniečių dienos paminėjimas, apdovanojant pasienietį G. Žagunį (po mirties) LKKSS I laipsnio medaliu „Buvome, esame ir būsime“. Dalyvavo G. Žagunio motina Aldona, sesuo Ramūnė, gausus būrys svečių ir Sąjungos nariai. Renginį organizavo LKKSS VAS Pasieniečių būrys. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

 2005-07-04 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje organizuotas Valstybės dienos paminėjimas. Renginį kartu su LKKSS VAS organizavo LKRKA ir AKS. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

 2005-07-06 Dalyvauta Vėliavos pakėlimo ceremonijoje S. Daukanto aikštėje, Vilniuje. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

 2005-07-24 LKKSS VAS (kartu su KABK, LKRKA, LLKS, Lietuvos laisvės kovų-Miško brolių draugija ir LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugija) organizavo Lyduokių ir Nuotekų kaimų kovotojų (Ukmergės r.), žuvusių už Lietuvos laisvę, atminimo pagerbimą ir kryžiaus statymą. Renginį organizavo LKKSS VAS narys Antanas Burokas. Nuostabiame renginyje dalyvavo raitieji skautai, gausybė svečių. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 2005-07-11, ir LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2005-08-01(?) Skyriaus nariai dalyvavo paskutinio Nepriklausomybės laikų (kovų) savanorio Kazio Varkalos laidotuvėse Išlauže (Prienų r.). (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2005-09-18 Dalyvauta Ukmergės raj., Mūšios parke, pašventinant Kryžių JAV prezidentui Ronaldui Reiganui, blogio imperijos nugalėtojui, ir paminklą penkiems Vyčio apygardos partizanams broliams Katliorams. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2005-09-25 Kileviškių kaime (Skiemonių sen., Anykščių r.) buvo atidengtas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanams ir Kileviškių kaimo sovietų represijų aukoms atminti. Paminklas suprojektuotas ir pastatytas, radus rėmėjų, asmenine LKKSS VAS nario, LDK Gedimino ordino kavalieriaus, architekto Giedručio Lauciaus iniciatyva. Į paminklo atidengimo renginį visus sukvietė LKKSS VAS. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19)

2005-10-09 Dalyvauta Vilniaus krašto užgrobimo 85-ųjų metinių paminėjimo renginiuose. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2005-11-22(?) Kartu su kitomis organizacijomis LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje organizuotas Kariuomenės dienos paminėjimas. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2005-11-23 Paminėta Lietuvos Kariuomenės diena LKKSS būstinėje, dalyvaujant choro „Aidas“ sekstetui. Pranešimą skaitė LKKSS VAS narys doc. Sigitas Jegelevičius. Renginį organizavo LKKSS VAS. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-01-01 Tradiciškai LKKSS VAS nariai dalyvavo Vėliavos pakėlimo ceremonijoje Gedimino kalno Pilies bokšte (Vilniuje). (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-01-13 Paminėtos 15-osios 1991 m. sausio 13-osios metinės. Dalis narių dalyvavo iškilmingame LR Seimo posėdyje. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-01-17 Paminėjome KASP įkūrimo 15-ąias metines. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-01-18 Dalyvavome su atsargos savanoriais renginyje Olandų g., Vilniaus rinktinės patalpose  (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19). Vilniaus rinktinės Atsargos savanorių kuopa (ASK) šventė KASP įkūrimo 15-ąsias metines.

2006-01-25 LKKSS Vilniaus skyrius pirmas sureagavo į LKKSS CV pirmininko, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, Algirdo Petrusevičiaus sulaikymą teisėtvarkos pareigūnų ir išplatino pareiškimą. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-02-01 Sąjūdžio būstinėje organizuotas visuomeninių organizacijų susibūrimas, priimtas kreipimasis dėl A. Petrusevičiaus sulaikymo. Organizuojant šį susibūrimą daug pasidarbavo skyriaus narys Antanas Burokas. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-02-16 Organizavome Vasario 16-osios paminėjimą. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-03-11 Organizavome Kovo 11-osios paminėjimą. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-03-14–2007-02-20 Teismo procesas. 2006-03-14 LKKSS VAS pirmininkas Z. Jankauskas, laikinai eidamas LKKSS pirmininko pareigas, pasirašo Virginijaus Česnulevičiaus paruoštą raštą dėl J. Užurkos, dukart teisto, pašalinto iš LAKS, LKKSS, neigiamai charakterizuojamo, pabėgusio iš Aukščiausios Tarybos Sausio 13-ąją, dalyvavimo LR Seimo posėdyje, sausio 12 d. (2006m. ?). J. Užurka kartu su KASKA iškėlė Z. Jankauskui baudžiamąją bylą, kurioje pastarasis pripažintas kaltinamuoju (kaltintas, kad šmeižė „garbingus Lietuvos asmenis”). Po kelių teismo posėdžių, 2007-02-20 Z. Jankauskas buvo išteisintas (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19). Detalesnė teismo baigtis (teismo sprendimas) protokole nenurodyta.

2006-04-29 LKKSS VAS organizavo LKKSS VIII-ąjį suvažiavimą LK Kauno įgulos karininkų ramovėje. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-05-17 LKKSS būstinėje įvyko susitikimas su Tautos Fronto atstovais iš Amerikos. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-05-21 LKKSS būstinėje paminėtas LKKSS VAS nario Tolvaišos 80 m. jubiliejus. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-07-06 Paminėjome Valstybės dieną. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-07-15 Mūšos partizanų parke dalyvavome Didžiosios Kovos partizanų apygardos pagerbimo šventėje. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-07-18(?) Dalis LKKSS VAS narių dalyvavo priemonėje Utenos raj., Užpaliuose. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-08-19 Dalyvavome Plateliuose Lietuvos Laisvės Armijos 65-ųjų metinių paminėjime. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-08-28 KAM dalyvavome susitikime su naujuoju ministru Juozu Oleku ir Kariuomenės vadu generolu majoru Valdu Tutkumi. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-09-22 Dalis skyriaus narių dalyvavo Mūšios parke paminklo Plechavičiui pašventinime. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-09-22 LKKSS VAS valdybos pirmininkas Zigfridas Jankauskas su skyriaus vėliava dalyvavo Kretingoje generolo Nagevičiaus 125-ųjų gimimo metinių paminėjime bei paminklo atidengimo ceremonijoje. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-10-21 Laukuvoje atidengtas Butigeidžio partizanų rinktinės vadui Jonui Kentrai-Rūteniui paminklas. Tai LKKSS VAS nario Albino Kentros darbo rezultatas. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-10-26 Netekome Sąjungos nario, šaunaus vėliavnešio, šaulio a.a. Antano Girčio. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2006-12-24 LKKSS VAS nariai padėjo išlydėti į Amžinybę partizaną, Laisvės Kovų dalyvį a.a. Joną Pratusevičių. Skyriaus nariai rado galimybę pastovėti Garbės sargyboje, dalyvauti laidotuvėse. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2007-01-01 Vėliavos pakėlimo ceremonija. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2007-01-13 Paminėta Sausio 13-oji. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2007-01-20 Gausus Vilniaus skyriaus būrys, apie 100 narių, dalyvavo Kaune LKKSS 80-mečio paminėjimo iškilmėse. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2007-02-16 Paminėta Vasario 16-oji. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2007-03-11 Paminėta Kovo 11-oji. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2007 m.        Skyrius neteko aktyvaus Sąjungos nario a.a. Petro Šakalinio, kurį garbingai LKKSS VAS nariai palydėjo į Amžinybę. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2007 m. Piketas prie Rusijos ambasados, palaikant kaimyninę Estiją. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2005-05-14–2007-05-19 Paskirtas LKKSS būstinės komendantas LKKSS VAS narys Algimantas Remeika būstinėje sumontavo pakabas 40-čiai asmenų, įrengė apšvietimą koridoriuje, apšviečiant ten kabančius stendus, suremontavo esamus baldus. (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2005-05-14–2007-05-19  Parašytos LKKSS rezoliucijos ir kreipimaisi (su kitomis organizacijomis): dėl antivalstybinės spaudos leidybos ir platinimo Lietuvoje; dėl dorovės nuosmukio Lietuvoje; dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo ir iškėlimo J. Olekai; dėl politikų ir valdininkų aplaidumo; dėl išplatinimo vietų, kuriose palaidoti Lietuvos patriotai (tik LKKSS dokumentas). (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

2007-05-19 LKKSS VAS suvažiavimas (LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė ?). Suvažiavime dalyvavo 58 delegatai iš 62 išrinktų. Buvo išrinkta VII-oji Skyriaus valdyba (valdybos pirmininkas – Gediminas Ruzgys), Revizijos komisija ir Garbės teismas (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2007-05-19).

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →