← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau → 

VII VALDYBA (2007-05-19 – 2009-05-16)

(Laikotarpis: 1 metai 11 mėn. 28 dienos. Pirmininkas – Gediminas Ruzgys, nuo 2007-10-15 – Valentinas Šapalas, nuo 2008-09-23Gediminas Juškevičius)

 2008 m.(?) LKKSS VAS narys Vytautas Dilys inicijavo raštą „Apie Kariuomenės kūrėjo savanorio statuso panaikinimą“, kuris, pasirašius Sąjungos pirmininkui V. Varkalai, buvo išsiųstas KAM ministrui J. Olekai. Atsakymas, pasak LKKSS VAS pirmininko G. Juškevičiaus, buvo nekvalifikuotas, o V. Varkala nuo LKKSS CV narių gavo pylos, kad be jų žinios pasirašė raštą. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

 2008-08-21 LKKSS VAS nariai su skyriaus vėliava dalyvavo A. Sakalausko žūties metinių paminėjime. Vėliavos grupė – Rimantas Čeburnis, Giedrutis Laucius, Antanas Markauskas ir Antanas Gasparas. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

 2008-08-23 LKKSS VAS nariai su skyriaus vėliava dalyvavo Molotovo-Ribentropo pakto datų paminėjime. Vėliavos grupė – Rimantas Čeburnis, Giedrutis Laucius, Antanas Markauskas ir Antanas Gasparas. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

 2008-09-06 LKKSS VAS nario šaulio Juozo Leikos iniciatyva pagal LKKSS VAS nario Giedručio Lauciaus projektą pastatytas paminklas Lietuvos partizanams Užpaliuose (Utenos raj.) (sovietinėms aukoms – Alaušo būrio partizanams ir jų ryšininkams). Lėšas paminklui statyti surinko J. Leika. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

 2008-11-23 LKKSS VAS nariai su skyriaus vėliava dalyvavo Kariuomenės dienos paminėjime. Vėliavos grupė – Rimantas Čeburnis, Giedrutis Laucius, Antanas Markauskas ir Antanas Gasparas. Vėliau kartu su AKS organizavome Kariuomenės dienos minėjimą Gynybos štabe (Totorių g. 25, Vilnius) (atsakingas Gediminas Juškevičius). (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

 2009-01-01 LKKSS VAS nariai su skyriaus vėliava dalyvavo Valstybinės vėliavos paminėjime. Vėliavos grupė – Rimantas Čeburnis, Giedrutis Laucius, Antanas Markauskas ir Antanas Gasparas. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

 2009-01-18 LKKSS VAS narys Gediminas Juškevičius inicijavo raštą „Dėl Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių statuso“, kuris, pasirašius Sąjungos pirmininkui Vytautui Varkalai, buvo išsiųstas KAM ministrei R. Juknevičienei (LKKSS raštas 2009-01-18, Nr. 2). Rašte prašoma KAM Apdovanojimų ir skatinimų patariamosios komisijos nuostatus papildyti funkcija, įgaliojančia komisiją pripažinti asmenį Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanoriu. Be to, buvo pasiūlyta LR KAM ministro 2003-11-13 įsakymu Nr. V-1255 patvirtintą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio statutą papildyti nuoroda „asmenys, apdovanoti šiuo medaliu, laikomi Lietuvos kariuomenės kūrėjais savanoriais“. Bet raštą persvarsčiusi LKKSS Centro valdyba, jį atšaukė (LKKSS raštas „Dėl rašto atšaukimo“, 2009-01-27, Nr. 4). Tikslios atšaukimo priežastys nežinomos (pagrindinė versija – LKKSS pirmininkas nesuderino rašto išsiuntimo su LKKSS Centro valdyba).

2009-01-20 LKKSS VAS valdybos pirmininkas Gediminas Juškevičius (kartu su LKKSS VAS nariu Vytautu Račkausku) susitiko KAM‘e su Krašto apsaugos ministre Rasa Juknevičiene ir aptarė „Kariuomenės kūrėjo savanorio statuso panaikinimą“ (buvo kalbėta, kad reikia grąžinti karių, apdovanotų (-ojamų) Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, įvardijimą kariuomenės kūrėjais savanoriais), „Teisę dėvėti kario uniformą švenčių dienomis suteikimą kariuomenės kūrėjams“ ir kt. aktualius klausimus. Ministrė pažadėjo minėtas problemas peržiūrėti ir tai išdėstyti naujajame rašte. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

2009-01-29 LKKSS VAS pirmininko Gedimino Juškevičiaus parašytas ir išsiųstas raštas Vilniaus miesto merui dėl žemės sklypo, kuriose nors miesto kapinėse Sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus kariuomenės kūrėjams savanoriams laidoti, skyrimo (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16 ir LKKSS VAS pirmininko raštas Vilniaus m. merui Juozui Imbrasui).

2009-02-07 LKKSS VAS nariai (7 žmonės) su skyriaus vėliava, Jiezno bendruomenės centro pirmininkės Irenos Urbanavičienės ir žurnalisto Juozo Pugačiausko kvietimu, dalyvavo Jiezno mūšio 90-mečio minėjime Jiezno misetelyje (Prienų r.). Kartu, su 16 žmonių delegacija, vyko  KABK, LKSD prie LKRKA, LLKS ir Lietuvos laisvės kovų – miško brolių draugijos atstovai. Renginio programa: Šv. Mišios Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčioje, eisena nuo šventoriaus iki kapinių, 1919-02-10/13 dienomis žuvusių savanorių pagerbimas, kareiviška košė ir arbata Jiezno gimnazijos kieme ir iškilmingas minėjimas gimnazijos aktų salėje (sveikinimai, padėkos, trys istorikų pranešimai). Idėjinis renginio generatorius – žurnalistas Juozas Pugačiauskas, organizatoriai: KAM, Jiezno bendruomenės centras, Prienų Kultūros ir poilsio centras, Jiezno gimnazija. (plačiau skaityti: V. Račkausko straipnis „Lietuvos savanorių pergalės mūšio su bolševikais prie Jiezno 90-mečio minėjimas“; šaltinis:  http://lietuva1000.lt/lietuvoje/lietuva/kernave/lietuvos-savanoriu-pergales-musis-bolsevikai-jieznas-minejimas/fulltext.html, žr. 2009-12-23).

2009-02-16 LKKSS VAS nariai su skyriaus vėliava dalyvavo Vasario 16-osios paminėjimuose (14.00 – „1918 m. deklaracijos“ – Pilies gatvėje, prie Signatarų namų; 15.30 – „1949 m. deklaracijos“ – prie KAM pastato, ties generolo Jono Žemaičio paminklu). Vėliavos grupė – Rimantas Čeburnis, Antanas Markauskas ir Antanas Gasparas. Vėliau, nuo 16.00 val., šios šventės minėjimas pratęstas LKKSS būstinėje, LKKSS VAS Pasieniečių būrys virė žuvienę (atsakingas Stasys Averka). (LKKSS VAS valdybos protokolas, 2009-02-09, ir LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

2009-03-11 LKKSS VAS nariai su skyriaus vėliava dalyvavo Kovo 11-osios paminėjime. Vėliavos grupė – Rimantas Čeburnis, Giedrutis Laucius, Antanas Markauskas ir Antanas Gasparas. Vėliau šios šventės minėjimas pratęstas LKKSS būstinėje, LKKSS VAS Karių savnorių būrys virė kareivišką košę (atsakingas Dainius Gudelis). (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

2009 04 mėn. LKKSS VAS valdybos pirmininkas Gediminas Juškevičius (kartu su LKKSS VAS nariu Antanu Buroku) susitiko su Vilniaus miesto meru (prieš tai užsirašę į priėmimą), kad apsvarstytų laidojimo sklypo Vilniaus m. kapinėse skyrimo klausimą. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

2007-05-19–2009-05-16 LKKSS VAS valdyba ir atskiri jos nariai rūpinosi Sąjungos būstinės (Pilies g. 22, Vilnius) nuomos sutarties su Vilniaus miesto savivaldybe pratęsimu (Vytautas Varkala, Danguolė Stonytė, Gediminas Ruzgys, Tomas Tamašauskas, Valentinas Šapalas ir Antanas Burokas). (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

2009-05-16 LKKSS VAS visuotinis susirinkimas (LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė ?). Suvažiavime dalyvavo 76 nariai iš 149. Buvo išrinkta VIII-oji Skyriaus valdyba (valdybos pirmininkas – Valentinas Šapalas), Revizijos komisija ir Garbės teismas (LKKSS VAS visuotinio susirinkimo  protokolas, 2009-05-16).

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →