2009-05-16 2011-01-30 VIII valdyba

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau → 

VIII VALDYBA (2009-05-16 – 2011-01-30)

(Laikotarpis: 1 metai 8 mėn. 14 dienų. Pirmininkas – Valentinas Šapalas)

2009-08-23 LKKSS VAS atstovų grupė (5-7 žmonės), Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kvietimu, dalyvavo Juodojo kaspino dienos 70-mečio minėjime Papilyje (Biržų r.). 11.00 vyko pamaldos Papilio evangelikų reformatų bažnyčioje, 12.00 – bendra eisena iš bažnyčios į Papilio partizanų kapines, 12.30 – minėjimas Partizanų kapinėse. Po minėjimo visi dalyviai rinkosi arbatos puodeliui Papilio evangelikų reformatų bažnyčios parapijos namuose. Renginį organizavo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo Kolegijos prezidentė Dalia Liaukevičienė. Minėjime taip pat dalyvavo LKSD prie LKRKA atstovai (4-6 žmonės) ir choras „Laisvė“ iš Vilniaus (Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kvietimas, 2009-07-28 Nr.2, Vilnius ir 2009-08-23 minėjimo Papilio rezistentų kapinėse scenarijus).

2009 m.(?) LKKSS VAS nario savanorio Rimanto Čeburnio iniciatyva atidengtas paminklas Daugailiuose (Utenos raj. sav.). (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2009 m.(?) LKKSS VAS narių Algimanto Indriūno ir Rimanto Čeburnio iniciatyva atidengtas paminklas laisvės gynėjams Svėdasuose (Anykščių raj. sav.). Paminklo atidengime dalyvavo skyriaus pirmininkas V. Šapalas ir kiti LKKSS VAS nariai, įteiktos padėkos iniciatoriams. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2009 m.(?) Skyriaus nariai dalyvavo Baltijos kelio 20-ųjų metinių minėjime. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010-01-13 Ukrainiečiai, buvę studentai-savanoriai iš Kijevo, kurie 1991 m. po Sausio 13-osios sovietų agresijos atvykę į Vilnių ginti AT ir tuo pačiu Lietuvos laisvės, dalyvavo minint Sausio 13-osios sovietų agresijos 20-ąsias metines (vienas iš jų, Eugenijus, pasakė puikią emocingą kalbą Seimo posėdžio metu). Jų paiešką Ukrainoje vykdė LKKSS VAS narių grupė. Ji užsitęsė 3 metus, kol LKKSS VAS nariui G. Ruzgiui pavyko juos surasti. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

 2010-03-29–2010-10-22 LKKSS VAS susirašinėjimas (Vytauto Račkausko iniciatyva) su savaitraščiu „Savaitė su TV“ bei telefoniniai pokalbiai su vyr. redaktore, kad būtų savaitraštyje Lietuvos gyventojams pateikta informacija apie Lietuvos partizanų karą (1944-1953 m.). Savaitraščio skyrelyje „Savaitės kalendorius“ (autorius Arnoldas Stasiulis) tai buvo tendencingai ignoruojama. Po ilgo susirašinėjimo (7 mėn.) su savaitraščio redakcija ir LGGRTC gautas rezultatas: „istorinių datų skyrelis“ pakeistas į „istorinių asmenybių skyrelį“, skyrelio autorius pakeistas. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30). Savaitraščio „Savaitė“ skyrelio „Savaitės kalendorius“ (istorinių įvykių ir asmenybių apžvalga) rengėju nuo 2011 m. sausio mėn. tapo Manvydas Vitkūnas, LKA darbuotojas.

 2010 m. LKKSS VAS nario Rimanto Čeburnio rūpesčiu pastatytas atminimo ženklas 5-iems žuvusiems partizanams Polekniškio kaime (Utenos raj. sav.). (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010 03 mėn.(?) Lietuvos valstybės atkūrimo 20-čiui pažymėti suorganizuota Sausio 13-osios sovietų agresijos nuotraukų paroda M. Romerio universitete (LKKSS VAS narių Antano Buroko ir Zigfrido Jankausko iniciatyva). (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010 07 mėn. Skyriaus nariai dalyvavo Žalgirio mūšio kasmetiniame paminėjime Lenkijoje (kelionę organizavo LKKSS VAS narys Antanas Burokas ir KAM bei Vilniaus m. savivaldybė). (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010 m.(?) Skyriaus nariai dalyvavo paminklo partizanams Opšrūnų kaime (Marijampolės sav.) atidengime. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010 m.(?) Skyriaus nariai dalyvavo partizano Antano Kraujelio žūties metinių minėjime (Utenos raj. sav.). (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010 m.(?) Skyriaus nariai dalyvavo Širvintų-Giedraičių mūšio metinių minėjime. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010 m.(?) Skyriaus nariai dalyvavo partizanų I-osios priesaikos priėmimo paminėjime Nemunaityje. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010 m.(?) Skyriaus nariai dalyvavo partizano „Žalio velnio“-Misiūno 100-jų gimimo metinių minėjime (Kaišiadorių raj. sav.). (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010 m.(?) Skyriaus nariai dalyvavo naujųjų laikų Lietuvos pasieniečio G. Žagunio žūties metinių minėjime. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010 m.(?) Skyriaus nariai dalyvavo partizanų Didžiosios kovos apygardos metinių minėjime. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010 m.(?) Gautas sklypas naujose Vilniaus kapinėse, Liepynėje, už aerouosto, kuriose Savivaldybės sprendimu yra išskirtas tam tikras plotas savanorių laidojimui. Belieka su kapines administruojančia įmone pasirašyti naudojimo sutartį. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2010-09-06(?) LKKSS VAS nario Gedimino Ruzgio rūpesčiu ir lėšomis pastatytas paminklas Bikuškyje, vieno iš partizanų nužudymo vietoje (Utenos raj. sav.). (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2011-01-01 Tradiciškai Skyriaus nariai su savo vėliava dalyvavo Lietuvos vėliavos dienos renginyje ant Gedimino pilies kalno. Vėliau skyriaus nariai ir svečiai rinkosi LKKSS būstinėje pabendrauti, pasivaišinti pasieniečių išvirta žuviene, karšta arbata, užtraukiant lietuvišką dainą. (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolo 4 priedas – VAS valdybos pirmininko ataskaita, 2011-01-30).

2011-01-16 „SKAT-KASP 20 metų (1991-01-17 – 2011-01-17)“ paminėjimas LK Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, susitikimo pradžia 12.00 val.). Organizavo LKRKA, LKSD ir LKKSS VAS (idėjinis iniciatorius ir pagrindinis organizatorius – LKSD pirmininkas Bronius Pacevičius, nuo LKKSS VAS – valdybos sekretorius Gediminas Juškevičius). Dalyvavo apie 40 žmonių. Programa: I dalis – svečių pristatymas, himnas, tylos minute, Vilniaus savanorių maršas – Ipolitas Petrošius ir Juozas Elekšis; II dalis – KASP štabo viršininko plk. ltn. Vaidoto Malinionio sveikinimo žodis, istoriko Sigito Jegelevičiaus pranešimas „SKAT-KASP istorija“, pasisakymai; III dalis – meninė dalis (aktorius Tomas Vaisieta, aktorius Algirdas Grašys, kaimo kapela „Vingrė“; IV dalis – vakaronė. (LKRKA, LKSD ir LKKSS VAS LKKSS kvietimas).

2011-01-30 LKKSS VAS visuotinis narių susirinkimas (LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13, Vilnius). Suvažiavime dalyvavo 112 narių iš 204. Buvo išrinkta IX-oji Skyriaus valdyba (valdybos pirmininkas – Vytautas Račkauskas), Revizijos komisija ir Garbės teismas (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolas, 2011-01-30).

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →