← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau → 

X VALDYBA (2013-02-02– 2014-11-29)

(Laikotarpis: 1 metai 9 mėn. 27 dienos. Pirmininkas – Albertas Daugirdas)

2013 02 mėn. Paskelbtas straipsnis „Lemtingoji data Lietuvos istorijoje“ (autorius ats. mjr. Albertas Daugirdas, LKKSS VAS valdybos pirmininkas, ir Gerda Šareikaitė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos gimnazistė) Lietuvos savanorių mėnraštyje „Savanoris“ (2013  m. vasaris, Nr. 2 (446), 4 ir 5). Straipsnyje kalbama apie 1918 ir 1949 m. Vasario 16-osios deklaracijas, kaip LKKSS VAS ir kitų organizacijų atstovai pagerbė Laisvės ir Nepriklausomybės kovų dalyvius (partizaną Joną Misiūną – Žalią Velnią, tremtinius, Draučių kaimo aukas).

2013-03-28 LKKSS VAS narių rikiuotė su juodomis beretėmis ir skyriaus vėliava mitinge „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę“ V. Kudirkos aikštėje, Vilniuje. Rikiuotė organizuota organizatorių – LLKS ir Lietuvos Sąjudžio – prašymu: kaip „apsaugos būrys“. Rikiuotėje dalyvavo 20 LKKSS VAS narių, ne rikiuotėje dar 10 narių (be LKKSS beretės). Rikiuotės vadas – Bronislovas Juozaitis. Apie LKKSS VAS rikiuotę buvo užsiminta straipsnyje, kuris buvo paskelbtas internetinėje svetainėje www.lrytas.lt ir laikraštyje „Kurjer Wilenski“ (savanorių kūrėjų nuotrauka).

2013 03 mėn. Paskelbtas straipsnis „Istorijos akimirkos: Lietuvos žemės ūkio akademijos studentų savanorių būrys“ (autorius LKKSSS VAS narys, ats. ltn. Vytautas Račkauskas) Lietuvos savanorių mėnraštyje „Savanoris“ (2013  m. kovas, Nr. 3 (447), 11 ir 14). Straipnyje kalbama apie LŽŪA studentų savanorių būrį (1991-1992 m.), kuriam vadovavo būsimas LKKSS VAS narys plk. ltn. Valerijus Šerelis.

2013 03 mėn. Skyriaus vardu, mirus tėveliui, pareikšta nuoširdi užuojauta LKKSS VAS nariui mjr. Svajūnui Papiliauskui. Užuojauta atspausdinta Lietuvos savanorių mėnraštyje „Savanoris“, 2013  m. kovas, Nr. 3 (447), 15.

2013-04-10 LKKSS VAS nariai pagerbė mirusį rašytoją, politinį kalinį, tremtinį, karį savanorį, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir Lietuvos Sąjūdžio veikėją, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medalio kavalierių Edvardą Buroką. Vainiko padėjime dalyvavo daugiau kaip 20 skyriaus narių.  

2013-04-28 LKKSS VAS nariai su juodomis beretėmis dalyvavo pakartotiniame mitinge „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę“ Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. LKKSS VAS nariai užtikrino mitingo tribūnos „perimetro apsaugą“. Dalyvavo apie 35-40, iš jų apie 20 su LKKSS VAS narių su beretėmis.

2013 04 mėn. Po sunkios ligos mirė LKKSS VAS nario Antano Buroko brolis Edvardas. Skyriaus vardu, pareikšta nuoširdi užuojauta Antanui ir jo artimiesiems. Užuojauta atspausdinta Lietuvos savanorių mėnraštyje „Savanoris“, 2013  m. balandis, Nr. 4 (448), 15.

2013-05-20 Po ilgos ir sunkios ligos mirė LKKSS VAS narys Česlovas Lapinskas. Skyriaus vardu paskelbtas nekrologas (rašė Dalius Butkauskas). Nekrologas atspausdintas Lietuvos savanorių mėnraštyje „Savanoris“, 2013 m. liepa, Nr. 7 (451), 15.

2013-06-04 LKKSS VAS paskelbė „Kvietimą jungtis į LKKSS gretas“. Kvietimas paskelbtas internetinėje svetainėje „wwww.kam.lt“ (kvietimo teksto autorius – Albertas Daugirdas). Ta proga išleistas didelio formato, spalvotas „Kvietimas –plakatas“, kuris pridėtas prie tekstinio kvietimo ir išnešiotas bei pakabintas po LK Vilniaus įgulos karinius dalinius.

2013-05-31 LKKSS VAS 8 narių delegacija dalyvavo Jaunų karių priesaikos ceremonijoje Rukloje, Jonavos rajone (LK SP J. Lukšos mokymo centro viršininko plk. ltn. Alekso Gaiževskio kvietimu). Po renginio minėta delegacija atnaujino šaudymo įgūdžius Ruklos įgulos lazerinėje šaudykloje (automatinis ginklas G-36, kulkosvaidis FN MAG, prieštankinis granatsvaidis „Karl Gustav“). Apie dalyvavimą renginyje paskelbtas straipsnis „Vilniaus savanoriai kūrėjai Rukloje“  (autorius Vytautas Račkauskas) Lietuvos savanorių mėnraštyje „Savanoris“, 2013 m. birželis, Nr. 6 (500), 14.

2013 11 mėn. Paskelbtas straipsnis apie LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus veiklą savanorių kūrėjų bendruomenei ir visuomenei „Grįžta vyrai…“ (autorius ats. mjr. Albertas Daugirdas, LKKSS VAS valdybos pirmininkas) Lietuvos savanorių mėnraštyje „Savanoris“ (2013 m. lapkritis, Nr. 11 (455), 4 ir 11).

2013-12-07 Vilniuje, Liepynės kapinių teritorijoje, savanoriams kūrėjams skirtame sklype  pašventintas paminklas „Kariams – Lietuvos kariuomenės savanoriams kūrėjams“ (paminklo idėjos iniciatorius savanoris kūrėjas Gediminas Juškevičius, paminklo projekto autorius savanoris kūrėjas Giedrutis Laucius). Paminklas pastatytas už savanorių kūrėjų aukotus pinigus ir bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ skirtą paramą (samata virš 10 tūkst. litų. Apie renginį paskelbtas straipsnis Lietuvos savanorių mėnraštyje „Savanoris“, 2013 m. gruodis, Nr. 12 (456), 12.

2013-12-17 Įkurtas LKKSS VAS “Karininkų kursų klubas” būrys (KKK būrys), būrio vadu išrinktas Valdas Kibartas.

 2014-01-13 Minint Laisvės gynėjo dieną („Sausio 13-ają“), Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lentvario bibliotekos vedėjos Kristinos Mečkovskos kvietimu, Lentvario miestelio bibliotekoje savo prisiminimais apie 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius dalinosi LKKSS VAS narys ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas (dalyvavo su LKKSS juoda berete ir kokarda) ir Dainius Gudelis (šiuo atveju dalyvavo kaip LKSD pirmininkas prie LKRKA). Pastarasis paskaitė paskaitą apie „Savanorius ir savanorystę“. Prieš susitikimą buvo demonstruotas žurnalisto ir režisieriaus Algio Kuzmicko filmas „Nežinomi didvyriai“. Filmą žiūrėjo, prisiminimų ir paskaitos klausėsi 49 žmonės (Lentvario lietuviškos Motiejaus Šimulionio gimnazijos ir lenkiškos Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos mokiniai – 38, 4-ios bibliotekos darbuotojos ir 7-i suaugę bibliotekos skaitytojai). Renginio metu aktyviausi klausytojai buvo apdovanoti 2014 m. kišeniniais kalendoriais su LKKSS VAS atributika. Po renginio su savanoriais kūrėjais atvyko susitikti ir pasikalbėti Lentvario seniūnas Vytas Ruksėnas. Apie susitikimą paskelbtas straipsnis laikraštyje „Trakų žemė“– Rūta Minkevičienė, Kristina Mečkovska „Nežinomi didvyriai“, 2014-01-24, Nr.4 (795), 6.

 2014-01-25 LKKSS VAS visuotinis narių susirinkimas (LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13, Vilnius). Suvažiavime dalyvavo 126 nariai iš 247 (5 nariai – suspenduoti, 3 – nariai-rėmėjai, kvorumas skaičiuotas nuo 239 narių). Buvo patvirtinta LKKSS VAS valdybos pirmininko ataskaita už 2013-02-02 – 2014-01-25, pritarta Revizijos komisijos ir Garbės teismo ataskaitoms, pratęsti valdymo struktūrų įgaliojimai dar vieniems metams, svarstytos 2014 m. veiklos plano gairės, aptarti santykiai su LKKSS valdyba, paminklo „Kariams – Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams“ priežiūra, nutarta finansiškai paremti Ukrainos „Maidano demonstrantus“, išsiųsti peticiją „Dėl mėginimo pakeisti lietuvių kalbos statusą save lenkais vadinačių žmonių dominuojamoje Lietuvos teritorijoje ir galimam kėsinimuisi į Lietuvos teritorinį vientisumą“. Susirinkimo dalyviams buvo išdalinta VAS parengtų dokumentų atmintinė, 2014 m. kalendoriai su LKKSS ir VAS atributais, suteikta galimybė įsigyti VAS marškinėlius (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolas, 2014-01-25).

 2014-01-25 LKKSS VAS perdavė Ukrainos protestuojantiems žmonėms Kijevo „Maidano kovotojams“ simbolinę auką „1 000 EUR“ (3450 Lt). Jau LKKSS VAS visuotinio susirinkimo metu 51 žmogus skyrė sumą, prilygstančią 1639 Lt, likusi buvo paimta iš LKKSS VAS iždo. Parama maidano protestuotojus pasiekė 2014-02-04.

 2014-02-06 LKKSS VAS valdybos iniciatyva, militarinių prekių prekybos atstovai ,,Armijai ir civiliams“ (UAB Baltijos arsenalas), ,,Airsoft“, ,,Survival“, AMB ,,KITA TAKTIKA“ ir UAB ,,Military Shop“ Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams įsigyjant prekes suteikė 10% nuolaidą. Prieš atsiskaitant, pardavėjui reikia parodyti LKKSS nario pažymėjimą. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt).

2014-02-14 LKKSS VAS valdybos pirmininkas ats. mjr. A. Daugirdas skaitė pranešimą ,,Ar tikrai vienas kovos lauke – ne karys?“ LDK Butigeidžio dragūnų batalione (Klaipėdoje). Pasveikinęs su Valstybės atkūrimo diena 200 karių auditoriją, kurių tarpe buvo ir KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės atstovai, ats. mjr. A. Daugirdas batalionui padovanojo VAS kalendorių ir knygą ,,Vilniaus pedagoginio universiteto studentų savanorių kuopa 1991-1996 m.“ A. Daugirdas pranešimą skaitė su LKKSS juoda berete su kokarda bei LKKSS VAS marškinėliais. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt).

 2014-02-15 LKKSS VAS skyriaus 19 narių jau antrą kartą aplankė Draučių kaimo memorialą ir pagerbė 1998 m. vasario 15 d. išžudyto kaimo aukų atminimą, tarp jų ir a.a. vyr. ltn. Dalios Kalibatienės (iniciatorius – VAS narys kpt. Vytas Šareika). Susirinkusieji aptvarkė paminklo prieigas, sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, padėjo gėles ir uždegė žvakes. Kariuomenės kūrėjai savanoriai konstatavo, kad šis įvykis yra nepagrįstai užmirštas, kad reikia papildomos priežiūros paminklui ir jo aplinkai. Vėliau VAS nariai nuvyko į Abromiškes, kur dalyvavo vietinės bendruomenės šventiniame renginyje. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt).

 2014-02-16 Minint Valstybės atkūrimo dieną, Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, vykusioje vėliavų pakėlimo ceremonijoje, rikiavosi 35 LKKSS VAS narių rikiuotė. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt).

2014-02-19 LKKSS VAS nariai rinkosi  (19-20 val.) prie Ukrainos ambasados ir Seimo rūmų Vilniuje palaikyti Ukrainos protestuotojus, uždegti žvakutes ir prisiminti savo kovas dėl Lietuvos laisvės ir demokratėjimo. Palaikymo akcijoje dalyvavo apie 10 LKKSS VAS narių, su LKKSS VAS berete su kokarda).  (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt).

2014-02-22 Po sunkios ligos mirė LKKSS VAS narys Sigitas Jegelevičius. Skyriaus vardu paskelbtas nekrologas (rašė Dalius Butkauskas). Velionis palaidotas Liepynės kapinėse, LKKSS VAS sklype. Nekrologas atspausdintas Lietuvos savanorių mėnraštyje „Savanoris“, 2014 m. kovas, Nr. 3 (459), 23. ). (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt).

 2014-02-25 KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės štabo viršininko mjr. Lino Idzelio kvietimu LKKSS VAS valdybos pirmininkas ats. mjr. Albertas Daugirdas 33 rinktinės karininkams ir seržantams skaitė keturių paskaitų ciklą apie partizanų taktiką, AT gynybą, neginkluoto pasipriešinimo galimybes ir ,,vienišo-nevienišo kario“ sąvokos sampratą. A. Daugirdas rinktinei įteikė ir knygelę ,,Vilniaus pedagoginio universiteto studentų-savanorių kuopa 1991-1996 m.“. A. Daugirdas pranešimą skaitė su LKKSS juoda berete su kokarda bei LKKSS VAS marškinėliais.  (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt).

 2014-03-01 LKKSS VAS valdybos pirmininkas A. Daugirdas dalyvavo KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 23-iųjų įkūrimo metinių minėjime Trakuose. Atsargos majoras, buvęs Vilniaus rinktinės karys maždaug 100 karių auditorijai papasakojo apie kovines užduotis, vykdytas 1991-1995 m., kovinio rengimo ypatumus, aprūpinimą. Pabaigoje atkreipė dabartinių vadų dėmesį į tai, kad LKKSS VAS yra beveik 60 buvusiųjų rinktinės karių savanorių, kuriuos būtų gražu karts nuo karto prisiminti.  A. Daugirdas pranešimą skaitė su LKKSS juoda berete su kokarda bei LKKSS VAS marškinėliais. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

 2014-03-04 LKKSS VAS valdyba išsiuntė Krašto apsaugos ministrui raštus dėl galimybės kariuomenės kūrėjams nemokamai lankytis Vytauto Didžiojo Karo muziejuje bei dėl kariuomenės kūrėjo statuso Lietuvos kariuomenėje. Šiais raštais siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos kariuomenės kūrėjai nusipelno atitinkamos pagarbos. Balandžio 1 d. KAM atsakė į LKKSS VAS raštą ,,Dėl kariuomenės kūrėjų lankymosi Vytauto Didžiojo karo muziejuje“, kad suteikti lengvatų nėra galimybių. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

2014-03-10 A. Daugirdas ir D. Butkauskas dalyvavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos jau penktajame renginyje ,,Kovo 11-osios belaukiant“. A. Daugirdas pasakė žodį nuo LKKSS VAS maždaug 500 susirinkusiųjų. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

2014-03-11 LKKSS VAS 50 narių suformavo rikiuotę Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, o vėliau kartu su Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa ir orkestru pražygiavo Gedimino prospektu. Pirmą kartą taip gausiai buvo dalyvauta paminint vieną svarbiausių Naujausiųjų laikų Lietuvos datų, pirmą kartą kariuomenės kūrėjai buvo pristatyti oficialiai, pirmą kartą Vilniaus apskrities skyrius panaudojo ir LKKSS ženklą-plakatą. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

 2014-03-29 Krašto apsaugos ministerijos kvietimu LKKSS VAS dalyvavo įstojimo į NATO 10-čio paminėjimo renginyje Vilniuje, Daukanto aikštėje. 37 kariuomenės kūrėjai suformavo rikiuotę, o po renginio rikiuotės vadas dim. plk. Bronislovas Juozaitis bei Vilniaus apskrities skyriaus valdybos narys ats. plk. ltn. Valdas Kibartas įteikė į LKKSS priimtiems vyrams nario pažymėjimus ir LKKSS ženklus. Kariuomenės kūrėjus pasveikino ir LKKSS VAS nariai gen. mjr. Almantas Leika bei brg. gen. Gintautas Zenkevičius. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

 2014-03-31 LŠS Karaliaus Mindaugo rinktinės vadovybės kvietimu pranešimą tema ,,Pasirengimo nesmurtiniam pasipriešinimui galimybės ir veiksmai aliarmo atveju“ skaitė ats. mjr. Albertas Daugirdas. Savo įžvalgomis susitikime su 70 šaulių pasidalino ir gynybos ekspertas Aleksandras Matonis. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

2014-04-04 Sausumos pajėgų štabe Vilniuje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų ir LKKSS VAS. Šia sutartimi bus stiprinami ir plėtojami draugiški profesinės karo tarnybos ir atsargos karių tarpusavio santykiai, siekiant prisidėti prie abiejų organizacijų tikslų įgyvendinimo. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

 2014-04-12 LKKSS VAS nariai dalyvavo  pėsčiųjų žygyje „Kęstutėnai“. Kasmetinio žygio metu yra paminimi Jungtinės Kęstučio apygardos partizanai. Šių metų žygis skirtas Virtukų kautynėms, įvykusioms 1945 m. liepos 22 d., paminėti. Žygio organizatoriai – Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas ir Pėsčiųjų žygių asociacija. Žygio maršrutai driekėsi kaimo keliais, miškais, proskynomis ir net pelkėmis, maždaug ties pusiaukele žygio dalyvių laukė kareiviška košė ir karšta arbata. Kas pavieniui, kas su komanda, bet visi kariuomenės kūrėjai įveikė pasirinktą maršrutą. Žygyje be kitų Kariuomenės kūrėjų, dalyvavo ir entuziastingas pėsčiųjų žygių dalyvis, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

2014-04-17 Balandžio 14-18 d. Pabradės poligone vyko kovinio šaudymo iš artilerijos pabūklų pratybos „Griausmingas Vilkas“. Jose kartu treniravosi apie 150 Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų artileristų ir pėstininkų, taip pat ugnies koreguotojų grupės. Vykdant LKKSS VAS ir Sausumos pajėgų bendradarbiavimo sutartį balandžio 17 d. stebėti šių pratybų buvo pakviesti ir kariuomenės kūrėjai. Vilniaus apskrities skyrių atstovavo trys nariai – A. Daugirdas, D. Butkauskas ir J. Juodka. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

2014-04-18 Seime vyko apskritojo stalo diskusija ,,Pilietinė Lietuvos gynyba: kaip ir kuo galime prisidėti kiekvienas“. Ją organizavo Liberalų sąjūdžio partija. LKKSS VAS valdybos pirmininkas A. Daugirdas buvo pakviestas pristatyti pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui idėjas. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

2014-04-20 Po sunkios ligos mirė LKKSS VAS narys Modestas Chmieliauskas. Skyriaus vardu paskelbtas nekrologas (rašė Albertas Daugirdas). Nekrologas atspausdintas Lietuvos savanorių mėnraštyje „Savanoris“, 2014 m. balandis, Nr. 4 (460), 10.

2014-04-25 LKKSS VAS pirmininko ats. mjr. A. Daugirdo pranešimas-paskaita LK sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre, Rukloje (Jonavos r.) apie KAD įsteigimą ir LK transformacijas, minint 23-ąsias Lietuvos Krašto apsaugos departamento įsteigimo metines. Dalyvių skaičius apie 25 žmones (?). A. Daugirdas pranešimą skaitė su LKKSS juoda berete su kokarda. Apie pranešimą skelbta internetinėje svetainėje www.kam.lt.

 2014-04-26/27 LKKSS VAS siekdamas organizacijos tikslų bei vykdydamas metinį veiklos planą organizavo antrąjį intensyvų 24 val. trukmės Išgyvenimo kursą Nr. 1. Jame dalyvavo 16 žmonių – 7 kariuomenės kūrėjai su savo atžalomis ir draugais. Kurso tikslas – suteikti tokias žinias, įgūdžius ir požiūrius, kad dalyvis ekstremalioje situacijoje gebėtų efektyviai panaudoti standartines pramonines priemones. Kursą vedė profesionalus instruktorius kariuomenės kūrėjas, atsargos majoras Albertas Daugirdas.. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

 2014-04-29 Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje buvo pristatyta LKKSS VAS garbės nario monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimų knyga – „Nepataisomasis“. Knygą išleido leidykla „Versmė“. Pirmoji atsiminimų knyga apima monsinjoro vaikystės metus, karą, pokarį, kalinimą iki 1965 metų. Pristatydamas knygą, monsinjoras kalbėjo ir apie šių dienų realijas. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

2014-05-02 Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vyko doc. dr. Tomo Janeliūno organizuotas seminaras ,,Lietuvos gynybos transformacija naujų karo formų fone“. LKKSS VAS valdybos pirmininkas ats. mjr. Albertas Daugirdas skaitė pranešimą ,,Galimi Lietuvos kariuomenės galios daugikliai“. Seminarą stebėjo ir dar du VAS nariai – plk. ltn. Valerijus Šerelis bei št. srž. Ernestas Kuckailis. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

 2014-05-06 Lietuvos Sąjūdis, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga ir ,,Vilnijos“ draugija Vilniuje, prie Seimo, organizavo mitingą už valstybinę kalbą, tautą, Lietuvos valstybę ir jos teritorinį nedalomumą. LKKSS VAS 20 narių (10 jų su juodomis beretėmis) bei Šiaulių skyriaus atstovai taip pat dalyvavo mitinge. Kariuomenės kūrėjas Gasparas Genzbigelis, kaip Sausio 13-osios brolijos pirmininkas, pasakė kalbą. Vytauto Račkausko iniciatyva kariuomenės kūrėjai mitingo organizatoriams padėjo užtikrinti tvarką vidiniame perimetre. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

2014-05-17 Vilniuje vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Prie Baltojo tilto buvo sutelkta viena įspūdingiausių kariuomenės ir jėgos struktūrų ginkluotės ir technikos ekspozicijų, save pristatė ir Lietuvoje pratybose dalyvaujanti JAV karių grupė. Kaip niekad gausiai šventėje dalyvavo visuomeninės organizacijos, tarp jų ir LKKSS Vilniaus apskrities skyrius bei greta įsikūrę Sausio 13-osios brolijos kolegos, tuo pat metu ir LKKSS nariai. Kariuomenės kūrėjai (7 asmenų grupė) pristatė organizacijos tikslus, skyriaus veiklą, platino skyriaus narių parašytas knygas ir karinę dainuojamąją poeziją, o taip pat dalino kalendorius su LKKSS simbolika, lankstukus apie vaikų vasaros stovyklas, karinę spaudą, LKKSS Kauno skyriaus parengtus pirmosios kario priesaikos atvirukus, demonstravo Akmenės menininko Pauliaus Ratkevičiaus skulptūrą ,,Partizanas“. Kariuomenės kūrėjų punktą aplankė ir LKKSS garbės narys (Vilniaus apskrities skyriuje) prof. V. Landsbergis, pirmasis Lietuvos kariuomenės vadas dim. gen. mjr. J. Andriuškevičius, LKKSS VAS narys brg. gen. G. Zenkevičius, KA ministras J. Olekas, buvę rezistentai. Šventės metu LKKSS Vilniaus apskrities skyrius, jau ketvirtą kartą praktiškai demonstruodamas bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomene ir jos rėmimą, įteikė padėkas Logistikos valdybai ir Karo kartografijos centrui, o Gedimino štabo batalionui ir beveik 2000 Lt kainavusią dovaną – fotoaparatą. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

2014-05-17 LKKSS VAS nariai paminėjo G. Žagunio atminimą – dalyvavo pirmajame šiuo tikslu organizuotame pėsčiųjų žygyje Šalčininkų rajone (Gintaras Žagunis 1990-1991 m. tarnavo pasieniečiu Krakūnų pasienio poste, žuvo 1991 m. gegužės 19 d. posto užpuolimo metu). Idėjos autorius ir renginio iniciatorius bei pagrindinis vykdytojas LKKSS VAS narys Eimuntas Tamulynas. Žygeiviai galėjo įveikti dvi trasas – 22 km ir 34 km. (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt“).

 2014-05-19 Vykdant LK Sausumos pajėgų ir LKKSS VAS bendradarbiavimo sutartį, SP J. Lukšos mokymo centre Rukloje LKKSS VAS kūrėjų savanorių grupė dalyvavo žvalgo-stebėtojo pratybose (pratybų iniciatoriai – LKKSS VAS pirminkas ats. mjr. Albertas Daugirdas ir Mokymo centro viršininkas plk. ltn. A. Gaiževskis). Buvo atnaujinti Rusijos kariuomenės kovinės technikos atpažinimo įgūdžiai. Tikslas – kariuomenės kūrėjai reikalui esant turėtų realiai sustiprinti Lietuvos kariuomenės žvalgybinius pajėgumus (LKKSS VAS internetinė svetainė „kariuomeneskurejai.lt).

 2014-06-04 Įkurtas LKKSS VAS “Aukščiausios Tarybos apsaugos skyrius” būrys (ATAS būrys), būrio vadu išrinktas Gintautas Šniras.

2014-11-01 Interviu su LKKSS VAS nariu Gasparu Genzbigeliu, apie skulptūras ant Žaliojo tilto Vilniuje, LRT  laidoje „Istorijos detektyvai“ (vedantysis V. Savukynas, laidos laikas 13.00-14.00, G. Genzbigelis rodytas keturis kartus). G. Genzbigelis laidoje dalyvavo su LKKSS juoda berete su kokarda bei LKKSS VAS marškinėliais; kalbant po pavarde buvo nuoroda – „Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga“.  

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →