← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →

I VALDYBA  (1994-09-02 – 1996-11-09)

Laikotarpis: 2 metai 2 mėn. 7 dienos. Pirmininkas – Petras Musteikis)

 1994-09-02 LKKSS VAS steigiamasis susirinkimas (Pamėnkalnio 13, Vilniaus įgulos karininkų ramovė). Susirinkime užsiregistravo 88 dalyviai. Buvo patvirtinti skyriaus įstatai, išrinkta pirmoji Skyriaus valdyba (valdybos pirmininkas – Petras Musteikis), Revizijos komisija ir Garbės teismas (LKKSS VAS steigiamojo susirinkimo  protokolas Nr. 1, 1994-09-02).

1994-11-10 Įregistruoti LKKSS VAS įstatai (perregistruoti 1996-10-24). (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 1996-11-09).

1994-11-10 Įkurtas Lietuvos kariuomenės vadovybės aparate LKKSS būrys („LK vadovybės LKKSS būrys“). Būrio vadu išrinktas kpt. Valdas Kibartas, sekretoriumi – kpt. J. Juodka, iždininku – kpt. V. Danys. Būrį įsteigė 10 narių. (Būrio steigiamojo susirinkimo protokolas Nr. 1, 1994-11-10). Vėliau, 1995-03-15, minėtas būrys pervadintas į Generalinio štabo būrį, o 2011-05-10 prijungtas prie Krašto apsaugos ministerijos būrio (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr.7, 2011-05-10).

1995-03-09 Įkurtas LKKSS VAS „Geležinio Vilko“ būrys. Būrio vadu išrinktas kpt. Rimas Litvinas, sekretoriumi – ltn. D. Kondratavičius. Būrį įsteigė 54 nariai. (Būrio steigiamojo susirinkimo protokolas, 1995-03-09). Būrio pavadinimas iki šiol nekito.

1995-03-15 Įkurtas LKKSS Vilniaus skyriaus (SKAT!) Vilniaus rinktinės štabo būrys. Būrio vadu išrinktas Zinautas Malcius, vado pavaduotoju – Vaclovas Latvys, sekretore – Rima Kerulienė, iždininku – Romas Mintautas. Būryje yra 24 nariai, steigiamajame susirinkime dalyvavo 13. (Būrio steigiamojo susirinkimo protokolas Nr. 1, 1995-03-15). Vėliau minėtas būrys vadinosi „KASP 8R etatinių karių savanorių būrys”, dabar – „KASP 8 rinktinės Didžiosios Kovos apygardos būrys“.

1995-03-15 Įkurtas (?) LKKSS VAS Krašto apskrities ministerijos būrys, būrio vadas – Darius Kalibatas, sekretorė – I. Aleknavičienė, iždininkas – R. Gasparavičius (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 1995-03-15). Dabar minėtas būrys vadinasi Krašto apsaugos ministerijos (KAM) būrys.

1995-03-15 Įkurtas (?) Visuomeninių politinių organizacijų būrys, būrio vadas – Kunotas Vildžiūnas, sekretoriumi – Algirdas Rašimas, iždininku – Stasys Stunžėnas. Viso būryje – 20 narių. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 1995-03-15). Dabar minėtas būrys vadinasi „Visuomeninių organizacijų būrys“.

1995-03-15 Įkurtas (?) Pasienio policijos departamento būrys, būrio vadas – Gintaras Dapkus. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 1995-03-15). Tolesnis būrio likimas nežinomas.

1995-03-15 Įkurtas (?) LKKSS Vilniaus skyriaus Šaulių sąjungos būrys, būrio vadas – Marijonas Poliakas, būrio vado pavaduotojas – Romualdas Grigalis, sekretorius – Antanas Girčys,  iždininkas – Antanas Vytkauskas (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 1995-03-15). 1995-04-20 būrys turi naują pavadinimą – „Vilniaus Karaliaus Mindaugo šaulių rinktinės būrys“, būrio vadu išrinktas Gytis Sandanavičius, kitose pareigybėse žmonės nesikeičia, būrio susirinkime dalyvavo 27 šauliai – Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai. (Būrio susirinkimo protokolas, 1995-04-20). Dabar minėtas būrys vadinasi „Šaulių būrys“.

1995-03-15 Įkurtas (?) LKKSS VAS (SKAT!) “Širvintų būrys”, būrio vadu išrinktas Alfonsas Gudašis, iždininku R. Miniauskas (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 1995-03-15). Vėliau, būriui mažėjant, jo atstovai perėjo į „KASP 8 rinktinės karių savanorių būrį“.

1995-03-17 Įkurtas LKKSS VAS SKAT Štabo būrys. Būrio vadu išrinktas ats. mjr. Vytautas Geštautas, būrio vado pavaduotoju – mjr. G. Jurčiukonis, iždininke – vrš. R. Šutinytė, sekretore – ats. vyr. ltn. D. Statulevičienė. Būrį įsteigė 14 narių. (Būrio posėdžio protokolas Nr. 1, 1995-03-17). Būrio pavadinimas iki šiol nekito.

1995-03-17 Įkurtas LKKSS Vilniaus skyriaus (SKAT!) Vilniaus rinktinės savanorių būrys. Būrio vadu išrinktas Giedrutis Laucius, būrio vado pavaduotoju – Eimutis Matiukas, iždininku – A. Semėnas, sekretoriumi – J. Raudeliūnas. Būrio steigime dalyvavo 17 narių. (Būrio steigiamojo susirinkimo protokolas Nr. 1, 1995-03-17). Dabar minėtas būrys vadinasi „KASP 8 rinktinės karių savanorių būrys“. 

1996-05-11 LKKSS suvažiavimas SKAT‘o būstinėje (Viršuliškių g. 36, Vilnius). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 1996-04-26). Pagrindiniai organizatoriai – LKKSS VAS.

1996-11-09 LKKSS VAS suvažiavimas (LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė ?). Suvažiavime dalyvavo 56 delegatai. Buvo išrinkta II-oji Skyriaus valdyba (valdybos pirmininkas – Algirdas Rašimas, pirmoji jo kadencija), Revizijos komisija ir Garbės teismas (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 1996-11-09).

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →