1996-11-09 1998-10-10 II Valdyba

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau → 

II VALDYBA (1996-11-09 – 1998-10-10)

(Laikotarpis: 1 metai 11 mėn. 1 diena. Pirmininkas – Algirdas Rašimas)

1998-01-10 LKKSS 71-ųjų įkūrimo metinių minėjimas (LKKSS įkurta 1927 m. sausio 8-9 d., Kaune). (LKKSS VAS suvažiavimas, skyriaus pirmininko A. Rašimo pranešimas, 1998-10-10).

1998-01-13 „Sausio įvykių“ paminėjimas. Renginys (?). (LKKSS VAS suvažiavimas, skyriaus pirmininko A. Rašimo pranešimas, 1998-10-10).

1998 m. (?) Susitikimas su prof. Vytautu Lansbergiu Seimo rūmuose. Renginys. (LKKSS VAS suvažiavimas, skyriaus pirmininko A. Rašimo pranešimas, 1998-10-10).

1998-10-10 LKKSS VAS suvažiavimas (LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė ?). Suvažiavime dalyvavo 63 delegatai iš 91 (siųstų į suvažiavimą). Buvo išrinkta III-oji Skyriaus valdyba (valdybos pirmininkas – Algirdas Rašimas, antroji jo  kadencija), Revizijos komisija ir Garbės teismas. Priimti LKKSS VAS atstovų suvažiavimo „Kreipimaisi“ į LKKSS visuotinį atstovų suvažiavimą „Dėl Sąjungos atstovų komisijos prie Sąjungos Centro valdybos sudarymo“, kuri ruoštų LKKSS reglamento projektą, pagal kurį LKKSS narių pareigos ir teisės įgautų juridinį pagrindą (kreipimasis paruoštas pagal priimtą rezoliuciją „Dėl Lietuvos savanorių gynėjų problemų“ (pateikė K. Stunžėnas)) ir į LR Krašto apsaugos ministrą Č. Stankevičių „Dėl LKKSS narių apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu bei kitais apdovanojimais“ (1998-11-04 Nr. 1). Priimtos rezoliucijos „Dėl LKKSS nario mokesčio“ (paruošta pagal priimtą rezoliuciją „Dėl nario mokesčio mokėjimo ir narystės sustabdymo, jei nario mokesčio nemoka“ (A. Semėnas)), „Dėl savanorių kūrėjų ir savanorių tarnybos karių apdovanojimo“ (G. Kurpavičius; į minėtą rezoliuciją įrašytos rezoliucijų „Dėl uniformos dėvėjimo tvarkos“ ir „Dėl savanorių Kariuomenės kūrėjų laidojimo“ nuostatos). Rezoliucijos pateiktos LKKSS Centro valdybai (tolesnei eigai). Pritarta siūlymui LKKSS Centro valdybai rašyti Seimui raštą, palaikant A. Pociaus kandidatūrą į Kariuomenės vado postą (A. Burokas). (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 1998-10-10).

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →