Kuriamas filmas apie slaptą 1991-ųjų Lietuvos karinį būrį

Lietuvos kariuomenės įsteigtas specialiosios paskirties būrys turėjo atlikti pavojingiausias užduotis ir apsaugoti Seimą per pučo įvykius. Būrį sudarė 13 stipriausių jaunuolių, atrinktų pagal griežčiausius kriterijus. Šiam būriui vadovavo Pranas Kasteckas, pramintas „Kaulų laužytoju“.

Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas

Valstybės saugumo departamentas kartu su Antruoju operatyvinių tarnybų departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos visuomenės dėmesiui balandžio 3 d. pateikė bendrą grėsmių, pavojų ir rizikos veiksnių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui vertinimą.