Sveikiname VAS narius jubiliejaus proga – 2016 m. sausis

LKKSS Vilniaus skyriaus valdyba nuoširdžiai sveikina visus skyriaus narius, 2016 m. sausio mėnesį švenčiančius savo gimtadienius. Ypatingas pasveikinimas tų narių, kurie sausio mėn. švenčia jubiliejinius gimtadienius. Informaciją apie jubiliejinius gimtadienius sužinosite  paspaudę (suaktyvinę) informacijos pavadinimą:

AtA Antanas Lukša

Ei­da­mas 93-iuosius am­ži­ny­bėn iš­ėjo gar­sios Lie­tu­vos par­ti­za­nų šei­mos jau­niau­sias sū­nus An­ta­nas Lukša.

Dalyvauta Lietuvos vėliavos dienos šventėje

2015 m. sausio 1-ąją dieną 14.00 val. beveik 20 VAS narių stovėjo rikiuotėje Lietuvos vėliavos pakėlimo Gedimino pilies bokšte šventėje. Dar keletas VAS narių buvo atėję į šią šventę kartu su artimaisiais. Stovėdami rikiuotėje su LKKSS VAS vėliava kariuomenės kūrėjai savanoriai labai patriotiškai pažymi metų pradžią.

Apie mūsų patriotizmą 2015 metais

Prieš metus, 2014 m. lapkričio 11 d., VAS internetinėje svetainėje ats. mjr. A. Daugirdas paskelbė straipsnį „Patriotizmas molinėmis kojomis”, kuriame išdėstė savo požiūrį apie visuomenės, ir konkrečiai, LKKSS  narių, patriotizmą. Gaila, bet praėjus metams situacija nepasikeitė, greičiau „molio” mūsų organizacijoje net dar daugiau, todėl siūlome dar kartą perskaityti minėtą straipsnį. Paspauskite (suaktyvinkite) informacijos pavadinimą.

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais

Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, dvasinės ramybės ir susikaupimo per šv. Kalėdas, stiprios jums sveikatos ir visuomeninio aktyvumo visus 2016 metus! LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdyba

LKKSS VAS nario plk.ltn. Valerijaus Šerelio paskaita

2015 m. gruodžio 19 d. LKKSS VAS nario, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos viršininko pavaduotojo kariniam rengimui, pulkininko leitenanto Valerijaus Šerelio paskaitą „Asimetrinio ir hibridinio karo sampratos, jų sąsajos ir tendencijos” transliavo LRT Kultūra televizijos kanalas.

LKKSS VAS nario dr. Vytauto Račkausko straipsnis

Istorijos akimirka kaip studentų fizikų grupė Lietuvą gynė. Perskaitykite ir šią nuorodą siuskite savo giminėms ir pažįstamiems. Taip mes pagerbsime drąsius 1991 m. Vilniaus universiteto studentus fizikus, kurie kaip ir dauguma 1991 m savanorių, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, yra nedovanotinai primiršti, artėjant 1991 m. Sausio 13-osios 25-ečiui.