2022-10-23 Labanoro girioje. G. Trakimo nuotr.

Apie LKKSS valdybos veiklą

Rudeniškai saulėtą spalio 22 d. Labanoro girioje įvyko Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos valdybos posėdis.

L. Balandžio (BNS) nuotr.

Perkūno bastionas 2022

Rugsėjo 15 d. LKKSS ir LiGSA atstovai stebėjo ir vertino Panevėžyje vykusias regiono karo komendantų, savivaldos ir valstybės institucijų, bei visuomeninių organizacijų visuotinio pilietinio pasipriešinimo diskusines pratybas

LKKSS valdyba pasiskirstė pareigomis

2022-08-06 Ariogaloje vykstant Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydžiui „Su Lietuva širdy“ LKKSS valdyba surengė ir savo posėdį