LKKSS VAS narių laidojimo Liepynės kapinėse tvarka

Nuo 2017-02-01 negalioja (žr. LKKSS VAS narių laidojimo Liepynės kapinėse tvarkos aprašas)

LKKSS VAS valdybos posėdžio
2014-12-16 protokolo Nr. 16
13 darbotvarkės klausimo 1 priedas 

LKKSS VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS NARIŲ

LAIDOJIMO LIEPYNĖS KAPINĖSE (ŽIRNIŲ G. 28, VILNIUS)

 TVARKA (ATMINTINĖ)[1]

Liepynės kapinėse Vilniaus apskrities skyriui (toliau – VAS) gautas žemės plotas, kuriame suprojektuotos 164-ios dvigubos kapavietės (LKKSS VAS nariui (ei) ir jo žmonai (arba jos vyrui)). Skirdama žemės plotą, Vilniaus miesto savivaldybė nustatė mirusiųjų laidojimo kapinėse sąlygas. Tarp LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus (Naudotojo) ir kapines administruojančios UAB „Labradoras“ (Bendrovės) buvo sudaryta bendradarbiavimo sutartis.
Pagal sutartį kapavietės įrengimą (kapavietės aprėminimas vejos bordiūro blokeliais ir šaligatvių aplink kapą iš trinkelių paklojimas; šie darbai visoms kapavietėms turi būti atliekami vienodai pagal Naudotojo projektą), duobės kasimą joje, kapo paminklo gamybą, jo montavimą kapavietėje atlieka Bendrovė savo jėgomis ir medžiagomis. Kapo paminklai gali būti gaminami ir statomi pagal tipinį VAS valdybos patvirtintą ir su Bendrove suderintą projektą.
Mirus vienam iš aukščiau paminėtų asmenų, velionio šeima:
1. Iš Civilinės metrikacijos skyriaus gauna Mirimo liudijimą.
2. Su Mirimo liudijimo kopija krepiasi į VAS valdybos pirmininko pavaduotoją, o jam neesant – į bet kurį kitą valdybos narį – (kontaktus galima rasti VAS internetinėje svetainėje kariuomeneskurejai.lt) ir užpildo prašymo formą dėl leidimo laidotis Liepynės kapinėse (forma yra parengta). VAS valdybos pirmininko pavaduotojas parašo Leidimą laidoti Liepynės kapinėse Skyriui skirtame plote, jį pasirašo, antspauduoja ir užpildo Laidojimo registravimo žurnalą (minėti dokumentai pildomi Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13, esančiose VAS patalpose).
3. Su Mirimo liudijimu ir VAS leidimu laidotis velionio šeima kreipiasi į Liepynės kapinių administraciją.
Pastaba: Šiose kapinėse gali būti laidojami ir tie LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus įskaitoje esantys nariai, kurie mirimo metu gyveno arba buvo deklaravę savo gyvenamąją vietą ir ne Vilniaus miesto teritorijoje. Tokiu atveju reikalinga iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos gauti trečią dokumentą – Leidimą skirti kapavietę Liepynės kapinėse VAS žemės plote. Šiam leidimui gauti bus reikalingas priedas – VAS tarpininkavimo raštas.
4. Ši atmintinė gali būti keičiama VAS valdybos nutarimu.

[1] Atmintinė patvirtinta LKKSS VAS valdybos 2013-10-08 posėdyje. Atmintinė parengta remiantis 2012-06-12 VAS nario Gedimino Juškevičiaus parengta informacija.

___________

Atsisiųsti *.doc rinkmeną 

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *