V.Račkauskas. Kai rusų tankai dar buvo čia/„Savanoris“ 2013 m. birželis/Nr. 6(500)

<- E.Kuckailio straipsnis

Kai rusų tankai dar buvo čia

V.Voverio straipsnis->

„Savanoris“ 2013 m. birželis Nr. 6 (500)

Ats. ltn. dr. Vytautas RAČKAUSKAS
savanoris kūrėjas

Kuckailio rašinys aktualus, bet aktualus iki Rusijos kariuomenės išvedimo 20-ečio. Ateis tas dvidešimtmetis, vėl savanorius minės gražiais žodžiais, kaip užkardose stabdė karines mašinas, o minės tie, kurie laukė kuo viskas baigsis ir krovėsi turtus, po to vėl užmirš kokiems 10 metų…
Tarnybos Tarybinėje armijoje laikas įskaitomas į darbo stažą, užmiršus neetatinius savanorius 1991-1994 m. – tiesioginė Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų išdavystė, specialiai juos sumurkdžius į purvą, kad daugiau tokių patriotų neatsirastų…
1990-1991 m. jų buvo keli tūkstančiai per visą Lietuvą… Kiek būtų dabar?.. Kai tarnyba okupacinėje kariuomenėje išaukštinta labiau už pasiryžimą mirtį dėl savo šalies… To nedarė, nedaro ir nedarys jokia pasaulio valstybė… Tik Lietuva pamynė savo šalies gynėjus ir pasmerkė save vegetavimui… bei šliaužiančiam kolaboravimui su bet kuo, kad tik pinigą mokėtų…
Skaitant Ernesto rašinį, man kilo aliuzija į norą savanoriais-kūrėjais vadinti visus savanorius iki 1993 m. rugpjūčio 31 d. Nors idėja, kad priverstinė tarnyba Tarybinėje kariuomenėje geriau įvertinta Lietuvoje, negu savanorystė, teisinga… Į darbo stažą įskaičiuoja tarnybą Tarybinėje armijoje, o savanorystė, – ėjome savo noru, niekas neprašė, tai koks dar stažas…
Išvada: Jei vėl mus okupuotų, būtina eiti tarnauti okupantams – tuomet gerai gyvensi, o jei ginsi Lietuvos nepriklausomybę – tai kvaileliu ir liksi, kaip 1990-1991 m. savanoriai…


<- E.Kuckailio straipsnis

Kai rusų tankai dar buvo čia

V.Voverio straipsnis->

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *