Vilniaus savanorių kūrėjų dovana Lietuvos karo akademijai / „Savanoris“ 2011-05-26 Nr.5 (425)

„Savanoris“ 2011-05-26 Nr.5 (425)

Vilniaus savanorių kūrėjų dovana Lietuvos karo akademijai

Balandžio 26-osios rytą Jono Žemaičio karo akademijos rikiuotės aikštėje Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Vilniaus apskrities skyriaus atstovai LKA kariūnams įteikė treniruočių ginklus.

Dovaną akademijai įteikė savanoris kūrėjas dim. plk. ltn. Bronislovas Juozaitis Kęstučio Dijoko nuotrauka
Dovaną akademijai įteikė savanoris kūrėjas dim. plk. ltn. Bronislovas Juozaitis
Kęstučio Dijoko nuotrauka

Artėjant Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai LKKSS Vilniaus apskrities skyrius, tęsdamas tarpukario Pirmosios Respublikos tradicijas ir vykdydamas Sąjungos įstatų nuostatą ,,remti ir stiprinti Lietuvos kariuomenę“, Karo akademijai padovanojo 4 vienetus treniruočių ginklų G-36 JG aprūpintų įrangos komplektacija. Šių ginklų koncepcija sukurta apie 1980 m. Japonijoje, šiuo metu paplitusi visame pasaulyje ir naudojama priartinti kovinio rengimo treniruotes prie realių sąlygų.
Renginio metu, kuris buvo suderintas su LKA rytine rikiuote, renginio vedėjas pakvietė sveikinimo žodį tarti LKKSS VAS valdybos pirmininką, Vilniaus universiteto lektorių, fizinių mokslų daktarą, atsargos leitenantą Vytautą Račkauską. Jis apibūdino LKKSS ir jos tikslus, trumpai nužvelgė istorinį kelią:

„Labą rytą, Lietuvos karo akademijos viršininke, akademijos dėstytojai, instruktoriai ir kariūnai! LKKSS susikūrė 1927 m., Kaune įvykus steigiamajam suvažiavimui. Tuometiniame suvažiavime dalyvavo tokie garbūs svečiai kaip prezidentas A. Smetona, gen. V. Nagius-Nagevičius, gen. S. Žukauskas, plk. P. Plechavičius ir kt. Jo metu buvo priimti sąjungos įstatai ir iškelti jos tikslai, kurių pats garbingiausias: „saugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę“. 1938 m. LKKSS vienijo daugiau nei 5 tūkst. Vilniaus savanorių kūrėjų dovana Lietuvos karo akademijai narių. 1940 m. Lietuvai netekus nepriklausomybės, LKKSS buvo likviduota, jos turtas konfiskuotas. Atsikūrė LKKSS 1993 m., Vilniuje įvykusio atkuriamojo suvažiavimo metu. 1996 m. LKKSS vienijo apie 1,5 tūkst. narių. Per pastaruosius 15 metų LKKSS narių gretos retėja dėl natūralių priežasčių ir 2011 m. LKKSS vienija daugiau nei 600 narių, iš kurių apie 200 yra LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus nariai. LKKSS VAS gretose yra tokie garbūs nariai, kaip profesorius V. Landsbergis, gen. mjr. A. Pocius, gen. mjr. V. Žukas, monsinjoras A. Svarinskas ir daugelis kitų. Sąjungos pagrindiniai tikslai: ugdyti tautinę savimonę ir stiprinti Lietuvos valstybingumą; rūpintis savo nariais ir kitais Lietuvos Nepriklausomybės gynėjais; rūpintis jų atminimo įamžinimu. Kariūnai! Lietuvos kariuomenės ateitis ir būsimasis Lietuvos kariuomenės elite! Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narių vardu, linkiu tęsti 1927 m. savanorių kūrėjų priesaką: „saugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę“. Ir minėta dovana tepadeda tai įvykdyti. Dovaną kariūnui įteiks LKKSS VAS valdybos pirmininko pavaduotojas dim. plk. ltn. Bronislovas Juozaitis.“

Po LKKSS VAS pirmininko kalbos ir simbolinio ginklo įteikimo akto renginio vedėjas prie mikrofono pakvietė LKA viršininką plk. Gintarą Bagdoną, kuris tarė nuoširdų padėkos žodį kariūnų vardu, paminėdamas, kad dovana – mokomieji ginklai – labai pravers kariūnų mokymo tikslams. LKA viršininkui padėkojus, renginio vedėjas pakvietė svečius ir Akademijos vadovybę po rikiuotės rinktis prie generolo Jono Žemaičio bareljefo bendrai nuotraukai.
Kariūnų rikiuotė žygiavo Rikiuotės aikštėje, atiduodama pagarbą Akademijos vadovybei, LKKSS VAS valdybos delegacijai (pirmininkas ats. ltn., dr V. Rač- kauskas, pirmininko pavaduotojas dim. plk. ltn. B. Juozaitis, laisvasis narys plk. Rimantas Gasparavičius, sekretorius mjr. Ramūnas Grėsius) ir LKKSS VAS vėliavai (vėliavnešys dim. vyr. srž. Rimantas Liudvikas Čeburnis, vėliavos grupės narys dim. vyr. eil. Gediminas Juškevičius).
Po bendros nuotraukos svečiai buvo pakviesti į Akademijos posėdžių salę. Šeimininkų delegacijai vadovavo LKA prorektorius doc. dr. Valdas Rakutis, prie pokalbio grupės prisijungė dovanojimo idėjos autorius mjr. Albertas Daugirdas. Prie kavos puodelio preliminariai buvo aptarti tolesni bendradarbiavimo planai tarp LKA ir LKKSS VAS: bendrų renginių rengimas, galimybė gauti LKA leidžiamų karinių leidinių, LKKSS narių šaudymo įgūdžių atnaujinimas LKA lazerinėje šaudykloje, parama kariūnų pratyboms.
Treniruočių (šratasvydžio) ginklų G-36 dovanojimo akcija Krašto apsaugos sistemos daliniui (LKA) nuo visuomeninės organizacijos, kuri remia Krašto apsaugą (LKKSS VAS), – yra pirmasis tokio pabūdžio įvykis nuo pat Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atgavimo pradžios. LKKSS VAS supranta, jog 4 vnt. minėtų ginklų neišsprendžia kovinio rengimo problemų, tad ketinama, jei bus poreikis, ir ateityje tęsti tokias dovanojimo akcijas. Kadangi LKKSS VAS, kaip ir visos LKKSS, biudžetas yra labai kuklus, todėl ne iš karto galima išpildyti visą sumanymą. Manome, kad prie šios akcijos pratęsimo, svariau ar kukliau gali ateityje prisidėti ir kiti LKKSS skyriai bei visos kitos visuomeninės organizacijos, remiančios Krašto apsaugą… Gal atėjo laikas iš pra- šinėtojų tapti ir donorais bei, tę- siant tarpukario Lietuvos tradicijas, realiais darbais paremti ir stiprinti Lietuvos kariuomenę.
Ats. ltn. dr. Vytautas Račkauskas, su viltimi, kad tai tik gerų idėjų įgyvendinimo pradžia, padėkojo LKKSS VAS valdybos nariams ir visam skyriaus aktyvui už pritarimą idėjai dovanoti mokomuosius ginklus LKA.

„Savanorio“ informacija


Taip pat skaitykite : Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos dovana Akademijai (www.lka.lt/)