A.A. Kazys Jonikas

2022 m. kovo 6 d. mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dim. majoras Kazys Jonikas (1940-01-19 – 2022-03-06)

Maratono startas

Iš kovo 4 d. Ukrainos savanorio, LKKSS VAS garbės nario biologijos profesoriaus Evgen Dykyj įrašo Facebook sienoje

Nugalėtojų taika

Kovo 1 d. 10:11 ryte rašė Ukrainos savanoris, LKKSS VAS garbės narys biologijos profesorius Evgen Dykyj savo Facebook sienoje