2023-02-09 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Antano Buroko nuotr.

… tarsi savu balsu kalbėtų

Š. m. vasario 9 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko gen. ltn. Jono Vyrtauto Žuko knygos „Be užuolankų. Atsiminimai. 1983-2007.“ (324 psl.) sutiktuvės