2022-01-01 Katedros aikštėje. Mindaugo Abaravičiaus nuotr.

Vėl minėjome Lietuvos vėliavos dieną

Naujųjų metų dieną Vilniuje, Gedimino pilies bokšte, LDK Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopos kariai iškilmingai iškėlė naują Lietuvos valstybės vėliavą

2021-11-24 Vilniaus Rotušėje

Sveikiname LKKSS VAS narius

Rimą ANGLICKĄ, Gasparą GENZBIGELĮ, Alvydą PUTNĄ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu