Leidiniai


Artūras A.Skučas
Nepriklausomybės gvardija

Nepriklausomybės gvardija / Artūras A.Skučas. Vilnius: „Mažoji leidykla“, 2018 m. 410 psl.Vilnius: Mažoji leidykla, 2018 m. 410 psl.
Knygoje autorius Artūras A. Skučas, vienas pagrindinių Sąjūdžio steigėjų, LR AT Apsaugos skyriaus įkūrėjas ir vadovas,  rašo, kaip Lietuvos Atgimimo laikais, 1988 metais, steigėsi savanorių judėjimas, neoficialiai pavadintas Nepriklausomybės Gvardija. Tragiškomis 1991 metų Sausio 13-osios dienomis Nepriklausomybės Gvardija (tada jau Apsaugos skyrius) sudarė Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynėjų branduolį.  Vėliau Apsaugos skyrius buvo atsakingas ir už oficialių užsienio svečių, Vertybinių  popierių, Monetų kalyklos, Medininkų tragedijos liudininko Tomo Šerno apsaugą.

 

Nepataisomasis
Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai II dalis

Nepataisomasis. Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai II dalis / Kaunas : „Naujasis lankas“, 2018. 494 p.Kaunas : Naujasis lankas, 2018. 494 p.
Šioje atsiminimų knygoje nepailstantis kovotojas už tikėjimą ir Lietuvos laisvę, rezistentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas aprašo savo gyvenimo laikotarpį nuo 1965 iki 1988 metų. Tai antroji jo atsiminimų dalis, pasakojanti apie jo tarnystę Bažnyčiai ir Tėvynei dirbant keturiose parapijose – Miroslave, Kudirkos Naumiestyje, Igliaukoje ir Viduklėje, – trečiąjį suėmimą ir kalinimą iki tremties į Vakarus.
Per autoriaus gyvenimo įvykius atsiskleidžia Katalikų Bažnyčios gyvenimo realijos okupuotoje Lietuvoje.

Ernestas Kuckailis
Laiškai iš Varviškės

Laiškai iš Varviškės / Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2018. 128 p.Kaunas : Vox altera, 2018. 128 p.
Knygoje per Dzūkijos krašto paprastų kaimo gyventojų aplinką, išgyvenimus ir kasdienybės įvykius pasakojama apie Lietuvos šaulių kovą likviduojant vadinamąją Varviškės „respubliką“ (1920–1923 m.).

Daugiau apie knygą : voxaltera.lt

 

Benediktas Trakimas
Noriu džiaugtis laisve

/ Noriu džiaugtis laisve / Benediktas Trakimas / Vilnius: Kriventa, 2018. 496 p.Vilnius: Kriventa, 2018. 496 p.
Knyga atskleidžia nuožmią Lietuvos pokario partizanų kovą su bolševikais Kaišiadorių, Trakų, Širvintų rajonuose praėjusio amžiaus 5–6 dešimtmečiais. Lietuvos partizaninio judėjimo Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininko Benedikto Trakimo-Genelio prisiminimai įrodo, kad daug Lietuvos patriotų buvo išėję į miškus kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Dauguma jų žuvo nelygioje kovoje, kiti kalėjo lageryje, kurio žiaurumai taip pat aprašyti  šioje knygoje.

 

Arvydas Pocius
Nematomuose apkasuose : kaip mes atkūrėme Lietuvos kariuomenę

Arvydas Pocius. Nematomuose apkasuose : kaip mes atkūrėme Lietuvos kariuomenę / Vilnius : Versus aureus, 2017Vilnius : Versus aureus, 2017. 340 p.
„Ši knyga skirta visiems Lietuvos žmonėms, ypač aktyviems Atgimimo laikotarpio įvykių dalyviams ir 1990–1991 m. Lietuvos Laisvės gynėjams, kurie sunkiu Lietuvai metu savanoriškai atliko savo pareigą – gynė Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę.
Tikiuosi, kad ji bus naudinga Lietuvos jaunimui, būsimiems kariams, svarstantiems galimybę stoti į Lietuvos karo akademiją ir rinktis garbingą Tėvynės gynėjo – karininko profesiją.
Knygoje daug dėmesio skiriama pamąstymams apie Pareigos jausmą, Tėvynę ir karininko Garbę. Čia rasite įdomių su tarnyba susijusių pasakojimų ir netikėtų istorijų. Visą savo tarnybos Lietuvos kariuomenėje laikotarpį turėjau tikslą nuolat mokytis, stengiausi tobulėti ir būti pavyzdžiu pavaldiniams. Iš savo kolegų, Vakarų valstybių karininkų, su kuriais bendravau būdamas SKAT, KASP, Rytų karinės apygardos, Lauko (Sausumos) pajėgų, Lietuvos kariuomenės vadu, tarnaudamas NATO strateginėje Transformacijos vadavietėje, išmokau ir supratau, kad pats geriausias vadovavimo kariams principas – pačiam būti geru pavyzdžiu.”
(pratarmė)
Daugiau apie knygą: žurnalo „Karys“ vyr. redaktorius Darius Varanavičius kalbina jos autorių – Lietuvos Respublikos ambasadorių Rumunijoje dim. gen. ltn. A. Pocių
žurnale „Savanoris“ 2017 m. Nr. 6-10
„15min.lt“ 2017-11-20: Knygos apžvalga. A.Pociaus „Nematomuose apkasuose“ – generolo debiutas
„lzinios.lt“ 2017-11-23: Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas: „Kas kitas, jei ne mes“

Nepataisomasis
Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės
atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską II dalis
sudarytojai Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė

Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės: atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską / sudarytojai Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė. Kaunas: Naujasis lankas, 2017. D.2.Kaunas : Naujasis lankas, 2017 . D. 2. 460 p.
Antroji atsiminimų apie vieną ryškiausių Lietuvos asmenybių – partizaną, triskart politinį kalinį, dvidešimt dvejus metus kalėjusį už Lietuvos valstybės nepriklausomybės ir katalikų laisvės gynimą, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narį, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų kapelioną, pulkininką, monsinjorą Alfonsą Svarinską. Autoriai atskleidžia jo gyvenimą, jo nepalaužiamą kovos dvasią, ištikimybę Tautos ir Bažnyčios idealams.

 

Ernestas Kuckailis
Tylūs žingsniai per samanas

Tylūs žingsniai per samanas / Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2016. 144 p.Kaunas : Vox altera, 2016. 144 p.
Knygoje, remiantis realiais įvykiais, perteikiama Lietuvos partizanų kasdienybė, aprašomi susirėmimai su okupantais, Merkinės miestelio šturmas 1945 m.
Pasak autoriaus, jis nesiekė tiksliai atkurti įvykių, bet labiau norėjo atskleisti partizaninį karą per žmonių išgyvenimus ir kartais paprastus buitinius dalykus, kario žvilgsniu pažiūrėti į tautos pasipriešinimo kovą.

Daugiau apie knygą : Lietuvos kariuomenės snaiperis knygoje aprašė partizanų kasdienybę (15min.lt)
Apie knygos pristatymą Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje
Apie knygos pristatymą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

Evgen Dykyi
Hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims

Hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims/ Evgen Dykyi. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2016 m.Mokslo studija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2016. 112 p.
Hibridinis karas – terminas, kurį vis dažniau girdime viešojoje erdvėje. Vis dažniau pasigirsta klausimų ar pasvarstymų apie mūsų pasiruošimą tokiam karui. Knygoje pabandyta apibendrinti vis dar tebesitęsiančios Rusijos Federacijos agresijos prieš suverenią Ukrainos valstybę ir pasipriešinimo šiai agresijai patirtį. Autorius išsikėlė ambicingą tikslą išskirti tokio karo pagrindinius dėsningumus ir tendencijas.

Parsisiųsti

Kremliaus nekonvencinį karą galima sustabdyti per pirmąsias valandas, jeigu šalies valdžia ir visuomenė sugebėtų aiškiai parodyti pasauliui, kad įvykiai – Rusijos agresija, o ne vidiniai šalies neramumai. 

Rašant šią metodinę priemonę reikėjo kur kas giliau suvokti ir susisteminti, taip pat ir sau pačiam, įvykius, kuriuose man ir mano kovų draugams teko dalyvauti. Tiek 2014–2015 metų Rusijos ir Ukrainos karo metu, tiek ir anksčiau, pradedant dar tais laikais, kai man teko garbė kartu su ginklo broliais lietuviais 1991 metais ginti Lietuvos nepriklausomybę Vilniaus barikadose
Autorius

Daugiau apie knygą
Knygos pristatymas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje

Nepataisomasis
Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės
atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską I dalis
sudarytojai Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė

Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės: atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską / sudarytojai Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė. Kaunas: Naujasis lankas, 2015. D.1.Kaunas : Naujasis lankas, 2015 . D. 1. 473 p.
Pirmoji atsiminimų dalis apie vieną ryškiausių Lietuvos asmenybių – partizaną, politinį kalinį, dvidešimt dvejus metus kalėjusį už Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir katalikų tikėjimo laisvę, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narį, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų kapelioną, Lietuvos kariuomenės vyriausiąjį kapelioną, pulkininką, monsinjorą Alfonsą Svarinską. Autoriai atskleidžia jo gyvenimą nuo vaikystės iki pat tremties į užsienį 1988 metais, jo nepalaužiamą kovos dvasią, ištikimis, ybę Tautos ir  Bažnyčios idealams.

Ernestas Kuckailis
Pavasarį paukščiai sugrįžta

Pavasarį paukščiai sugrįžta. / Ernestas Kuckailis. Kaunas: Vox altera, 2015 m. 288 p.

Karinė istorinė apybraiža. Kaunas: Vox Altera, 2015, 288 p.
Remdamasis biografinėmis knygomis bei atsiminimais ir archeologinių tyrinėjimų medžiaga, autoriaus seka vieno vokiečių parašiutininkų dalinio pėdsakais Antrojo pasaulinio karo metais. Lydėdamas pagrindinį veikėją, skaitytojas įtraukiamas į kautynių sūkurius Lenkijoje, Belgijoje, Kretoje, Šiaurės Afrikoje ir Lietuvoje. Pasak autoriaus, mintis rašyti istorinę apybraižą kilo Rumšiškių miške aptikus Antrojo pasaulinio karo metų vokiečių apkasus. „Archeologinių kasinėjimų metu buvo ištirtas vienas apkasas, į kurį pataikė 120 mm minosvaidžio mina. Akyse piešėsi įvairūs vaizdai, o vaizduotę skatino gausybė radinių ir niūrus, drėgnas miškas pelkės pakrašty.“

Apie knygos pristatymą Kaišiadorių muziejuje

Valerijus Šerelis
5.56×100 šovusių į galvą arba auliniais batais pramintų minčių

5.56x100 šovusių į galvą arba auliniais batais pramintų minčių / Valerijus Šerelis. Vilnius: „Vaga”, 2015 m. 120 p.

Sentencijos. Dailininkas-iliustruotojas Ernestas Kuckailis. Vilnius : „Vaga”, 2015 . 120 p.
Valerijus Šerelis – „karys-poetas, karys-bardas, karys-filosofas, karys- kūrėjas. Pasiklausius jo dainų ar pamąstymų supranti, kad karas – tai menas, kur kūrybiškumo stoka gali kainuoti labai daug. Kur situacijos ar tikslo nesuvokimas dažnai yra oponento plano dalis. Galbūt todėl viena mėgiamiausių šios knygutės sentencijų, kurią dažnai cituoju, yra Nr. 88: „Ne todėl, kad reikia, o reikia todėl, kad…“
Karys mūšio lauke improvizuoja.
Neda Malūnavičiūtė

Daugiau apie knygą
Apie knygos pristatymą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

Artūras Katilius, Vytautas Tininis
Lietuvos kariuomenės karių uniformos, ženklai ir vėliavos 1990–2010 m.

Lietuvos kariuomenės karių uniformos, ženklai ir vėliavos 1990–2010 m. / Artūras Katilius, VytautasTininis. Vilnius, 2014, 391 p. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014,  391 p.
Ši knyga – tai tik pirmas bandymas, pristatant karinės simbolikos ir atributikos temą, atidžiau pažvelgti į visai netolimos atkurtos kariuomenės istorijos pradžią. Joje autoriai pabandė susisteminti, aprašyti ir parodyti 1990–2010 m. dėvėtas ir dabar dėvimas uniformas (jų spalvas, modelius), antpečius ir jų movas, antsiuvus, karių uniforminių kepurių ženklus – kokardas, KAS apdovanojimus, pasižymėjimo, garbės, kvalifikacijos, laipsnio skiriamuosius, tarnybos trukmės, karo mokslo baigimo ir kitus ženklus. Knygoje taip pat trumpai apžvelgiama karinių dalinių vėliavų raida.

Parsisiųsti

Nepataisomasis
Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai I dalis
„Nepataisomasis“: monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai. I dalis / Vilnius : „Versmė“, 2014. D. 1, 295 p.

Vilnius : „Versmė“, 2014. D. 1, 295 p.
Nepailstantis kovotojas už tikėjimą ir Lietuvos laisvę, disidentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas aprašo savo 40-ies gyvenimo metų laikotarpį nuo vaikystės iki 1965 metų. Tai pirmoji atsiminimų dalis, kurioje pasakojama apie šeimą, mokslus, du rūsčius kalinimo laikotarpius, kunigystės šventimus ir tarnystę pirmosiose parapijose. Per autoriaus gyvenimo patirtis atsiskleidžia laisvos prieškario valstybės ir vėliau okupuotos Lietuvos ir lietuvių gyvenimo realijos.

Artūras Antanas Skučas
Pėstininko užrašai

Pėstininko užrašai: Dokumentinis romanas / Artūras Antanas Skučas. Vilnius: „Valstybės žinios“, 2012 m. 511 p.

Dokumentinis romanas. Vilnius: „Valstybės žinios“, 2012. 511 p.
Knygoje užfiksuoti asmeniniai išgyvenimai, vertinimai apie vieną įdomiausių ir reikšmingiausių mūsų valstybės laikotarpių – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą ir įtvirtinimą. Apie tai pasakoja asmenys, stovėję šalia tuometinių šalies vadovų – jų padėjėjai, eiliniai Apsaugos skyriaus nariai.
Daug svarbių to meto valstybės momentų atsispindi posėdžių stenogramose ar vaizdo ir garso dokumentuose, tačiau detalės, kaip ir kodėl tai įvyko, kokios užkulisinės priežastys lėmė vienus ar kitus sprendimu, aiškėja tik per asmeninius vertinimus, vidinius išgyvenimus ir pasakojimus. Knygoje atskleidžiama daug epizodų, kurie niekur kitur nebuvo minimi ar detalizuojami.

Likimas lėmė, kad aš iš menininko-architekto tapau pareigūnu, svarbios ir labai atsakingos tarnybos vadovu. Likimas atėjo pas mane ir susiliejo su mano svajonėmis, ir nesvarbu, kas po to nutiko ir kaip blaškė vėjai.
Svarbu tai, kad Lietuvai lemtingais momentais man teko atsidurti pagrindinių įvykių sūkuryje, pavyko įdėti savo indėlį ir atiduoti savo auką Lietuvai. Labai džiaugiuosi, kad tuo labai reikšmingu laiku, atkuriant mūsų Valstybę, kartu su manimi buvo tiek daug pasišventusių žmonių, kuriuos ir noriu dabar įvardyti kaip tų laikų Lietuvos Gvardiją.
Ši knyga yra apie šią Gvardiją – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyrių
 Autorius

Apie knygos pristatymą

Ernestas Kuckailis
Trispalvio erelio skrydis

Trispalvio erelio skrydis: eskadrono “Erelis-02“ misija Afganistane, 2002-2003: atsiminimai/ Ernestas Kučkailis. Kaunas: Vox altera, 2012 m. 136 p.

Kaunas. Vox altera. 2012,  136 p.
Ernestas Kuckailis
—vienas iš pirmųjų atkurtos Lietuvos kariuomenės savanorių, tarnauti šaliai atėjusių tuomet, kai niekas nebuvo tikras, kuo viskas pasibaigs, o tikimybė padėti galvą už Lietuvą buvo suvokiama kaip neišvengiamybė.
Ernestas — vienas iš Jėgerių bataliono kūrėjų, pirmojo specialiųjų pajėgų eskadrono „Erelis 02“ Afganistane ryšininkas — kulkosvaidininkas, Irako Karo akademijos instruktorius, Žvalgų mokyklos kovinio rengimo instruktorius, Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro snaiperių ir taikliųjų šaulių rengimo ekspertas: karys par excellence, vienas iš dešimties, kariuomenės parinktų pavyzdžiu jaunuoliams, norintiems tapti profesionaliais kariais. Ne staigmena, kad Ernestas tapo pirmuoju kariu, aprašiusiu savo kovinę patirtį pirmojoje knygoje apie pirmąją atkurtos Lietuvos kariuomenės kovinę misiją.

Daugiau apie knygą

Artūras Katilius
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990–1991 m.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990–1991 m.; Istorinė apybraiža, atsiminimai, dokumentai. / Artūras Katilius, ats. red. V. Rakutis, Vilnius, 2001 m. 228 p.

Istorinė apybraiža, atsiminimai, dokumentai. Ats. red. V. Rakutis, Vilnius, 2011. 228 p.
Leidinį parengė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkas, buvęs Mokomojo junginio karys kapitonas Artūras Katilius. Tai knyga iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“, pasakojanti apie 1990–1991 m. įvykius Lietuvoje ir pirmuosius žingsnius kuriant reguliariąją Lietuvos kariuomenę.

Parsisiųsti

Albertas Daugirdas
Vilniaus pedagoginio universiteto studentų-savanorių kuopa 1991–1996 m.

Vilniaus pedagoginio universiteto studentų-savanorių kuopa 1991-1996 metais. Dvidešimtmetį minint / Albertas Daugirdas. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2011 m.

Dvidešimtmetį minint. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2011.
Lietuvos karo akademijos Lyderio ugdymo skyriaus viršininko majoro Alberto Daugirdo parengtas istorinis leidinys pasakoja apie autoriaus ir jo draugų, buvusių studentų-savanorių, veiklą 1991 m. sausio–rugpjūčio mėn. saugant Atkuriamąjį Seimą, vėliau ir kitus svarbius valstybės objektus, entuziastingai laisva valia įsijungiant į valstybės gynybą nuo sovietinės agresijos. Tai dokumentinė knyga, kurioje panaudoti autoriaus užrašai, kolegų tekstai, kuopos metraštis, budėjimų ir mokymų žurnalai, fotonuotraukos, tų dienų bendražygių anketos, liudijančios jaunų Lietuvos žmonių ryžtą ginti savo tėvynę.

Parsisiųsti

Nijolė Janulaitienė,  Gintautas Jakštys
Nuo Sapiegų rezidencijos iki Lietuvos karo akademijos

Nuo Sapiegų rezidencijos iki Lietuvos karo akademijos: Mokslo studija / Nijolė Janulaitienė, Gintautas Jakštys, ats. red. V. Rakutis. Vilnius, 2010 m.Mokslo studija. Ats. red. V. Rakutis. Vilnius, 2010. 116 p.

Leidinys skirtas Lietuvos karo akademijos kariūnams, karininkams ir kariams bei visiems skaitytojams, besidomintiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, kultūros paveldu ir karininkų rengimo tradicijomis Lietuvoje.
Leidinys apima daugiau kaip 300 metų Lietuvos valstybės raidos laikotarpį, į politinio ir visuomeninio gyvenimo aukštumas iškėlusį didikų Sapiegų giminę, kuri grūmėsi dėl Lietuvos laisvės ir jos suklestėjimo ginklu ir kultūra, patirdama ir šlovę ir pralaimėjimo kartėlį.

Valerijus Šerelis
Mūzoms ir jų kareiviams

Valerijus Šerelis Mūzoms ir jų kareiviams / eilėraščiai / Vilnius: „Doros pasaulis”, 2008. 81 p.eilėraščiai, iliustravo Ernestas Kuckailis Vilnius: „Doros pasaulis”, 2008. 81 p.

Tai pirmasis kareivio, daug ka mačiusio ne visai šaltuose kraštuose – Afganistane ir Irake, – eileraščių rinkinukas. Jame lengvu humoru, subtiliomis užuominomis, o kartais ir kandžia ironija ar sarkazmu ciniškai, arba atvirkščiai – romantiškai, beveik nuolat su šypsena žaidžiama žodžiais…

Apie knygos pristatymą

Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymai 1990–1991 

Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymai 1990–1991. Dokumentų rinkinys. Parengė G. Surgailis. Vilnius, 2003 m.

Dokumentų rinkinys. Parengė G. Surgailis. Vilnius, 2003. 222 p.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.