Ilsėkis ramybėje, bendražygi

Sausio 30-ąją Karveliškių kapinėse amžinojo poilsio atgulė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dimisijos grandinis Tomas Valentas Alencevičius

A.A. Tomas Valentas Alencevičius

Sausio 27 d., eidamas 95-uosius metus, amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Tomas Valentas Alencevičius (1930-01-20 –2024-01-27)

A.A. Darius Kalibatas

Sausio 24 d., eidamas 61-uosius metus, mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris ats. pulkininkas Darius Kalibatas (1963 – 2024)