Apie LKKSS nario pareigą laiku sumokėti nario mokestį

LKKSS Įstatuose parašyta: „tikrieji nariai ir nariai rėmėjai moka stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį, kurių dydį nustato Sąjungos visuotinis narių susirinkimas.” LKKSS VAS nariai moka 8 eurų, o nariai-rėmėjai – 19 eurų nario 2016 metų mokestį. VAS valdyba kviečia visus Vilniaus skyriaus narius atlikti šią pareigą artimiausiai įmanomu laiku.

Planuojama kariui savanoriui leisti tarnauti iki 60 metų

KASP išeinančius į atsargą karius kviečia ateiti tarnauti į Savanorių pajėgas. Šiuo metu kariais savanoriais gali būti priimami asmenys iki 55 metų, tačiau ruošiami KASOKTĮ pakeitimai, kurie leistų kariui savanoriui tarnauti iki 60 metų amžiaus.

Kodėl verta tapti kariu?

Septynios priežastys dėl kurių verta eiti kario keliu: garbė, pareiga, mokslai, karjera, draugai, nuotykiai, pinigai.  Skaityti daugiau…

Savanorio Artūro Sakalausko žūties 25-ųjų metinių minėjimo renginiai

LKKSS nariai kviečiami aktyviai dalyvauti paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo gynėjo, kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 25-ųjų metinių minėjimo renginiuose. 2016 m. rugpjūčio 21 d. Vilniuje organizuojama tradicinė LKKSS narių rikiuotė ir minėjimas-konferencija.

Dalyvaukime sąskrydyje Ariogaloje

Rugpjūčio 6 d. (šeštadienį) 10.00 val. šventine eisena į Dubysos slėnyje Ariogaloje prasideda Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Šventė baigsis 17.00 val.