Z. Jankauskas. Nepelnytai užmiršti atkurtos Lietuvos savanoriai /alkas.lt 2020-03-17

www.alkas.lt 2020-03-17

Nepelnytai užmiršti atkurtos Lietuvos savanoriai

LKKSS VAS narys Zigfridas JankauskasZigfridas Jankauskas

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininko pavaduotojas,
Lietuvos kariuomenės Karių veteranų asociacijos vado pavaduotojas,
LKKSS narys

Ką tik paminėjome Kovo 11-ąją, Atkurtos Lietuvos 30-ties metų sukaktį. Prisimenant tas dienas reikėtų pabrėžti, kad jau 1990 kovo 16 d. prasidėjo Lietuvos savanorių registracija. Registracijos štabas įsikūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio būstinėje (Gedimino pr. 1, Vilnius). 1990 metų kovo 22 d. „Vakarinių naujienų“ laikraštyje buvo atspausdintas kreipimasis, raginantis 19-40 metų Lietuvos vyrus stoti į savanorius (žr. 1 pav.).

1 pav. Iš autoriaus asmeninio archyvo
1 pav. Iš autoriaus asmeninio archyvo

Kovo 20 d. man asmeniškai teko registruotis. Stebėtina, kad buvo daug norinčių tapti savanoriais ir ginti Lietuvos valstybę. Savanoriai buvo registruojami žurnale, buvo pildomos Lietuvos Respublikos savanorio anketos (žr. 2 ir pav.).

2 pav. Savanorių registracijos žurnalo fragmentas (iš autoriaus asmeninio archyvo)
2 pav. Savanorių registracijos žurnalo fragmentas (iš autoriaus asmeninio archyvo)

3 pav. Savanorio anketa (iš autoriaus asmeninio archyvo)
3 pav. Savanorio anketa (iš autoriaus asmeninio archyvo)

Visi užsiregistravę savanoriai, pakviesti į Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos patalpas, buvo suskirstyti į penketukus ir pradėjo saugoti civilinės paskirties objektus. Man asmeniškai, kaip penketuko vadui su priskirtais savanoriais, teko saugoti Respublikinė tarpmiestinę telegrafo stotį, Televizijos bokštą. Budėjimas tęsėsi ištisą balandžio mėnesį (4, 5 pav.).

4 pav. Iš autoriaus asmeninio archyvo
4 pav. Iš autoriaus asmeninio archyvo

5 pav. Iš autoriaus asmeninio archyvo
5 pav. Iš autoriaus asmeninio archyvo

Dauguma pirmųjų savanorių vėliau tapo Pasienio apsaugos tarnybos, Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus, Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos ir kitų tarnybų veikliais nariais. Dauguma jų gynė Aukščiausiąją Tarybą 1991 metų sausio-rugpjūčio mėnesiais. Registracijos žurnalas ir anketos po daugelio metų buvo rastos Seime. Ten jos šiuo metu ir saugomos, deja lieka nepaskelbtos. Mano turimame sąraše nurodytos 925 pavardės, deja jos surašytos abėcėlės tvarka, o ne pagal registracijos datą. Malonu pabrėžti, kad minėtame sąraše yra daug Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narių:

Stasys Averka
Dalius Butkauskas
Vytautas Gečiauskas
Valentinas Guršnys
Jonas Juodišius
Jonas Juodka
Rimas Karka
Valdas Kibartas

Almantas Laučius
Valdas Masionis
Andrius Matiukas
Algimantas Remeika
Petras Slavinskas
Ronaldas Surginevičius
Rolandas Tučas
Zigfridas Jankauskas

Atsiprašau tų bendražygių, kurių pavardžių neišvardinau, nes nedisponuoju visų LKKSS VAS narių sąrašu.

Manau, kad pirmųjų savanorių registracijos klausimas bus dar nagrinėjamas, tikiuosi, kad bus išleista apie tai ir knygelė. To labai reikėtų, nes pirmieji savanoriai ir jų nuveikti darbai yra nepelnytai primiršti.

Tad 30-ųjų pirmųjų savanorių registracijos metinių proga sveikinu visus, pasiryžusius ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tebūnie jūsų darbai neužmiršti ir kaip pavyzdys ateinančioms kartoms.

Vietoje P.S.: Nepelnytai užmiršti atkurtos Lietuvos savanoriai. II dalis

Nepelnytai užmiršti atkurtos Lietuvos savanoriai. III dalis. Budėjimas

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *