Nepelnytai užmiršti atkurtos Lietuvos savanoriai. II dalis

Džiugu, kad kovo 17 d. parašytas straipsnis apie 1990-ųjų metų savanorius neliko nepastebėtas, sulaukta daug skambučių, noro pasitikslinti. Tad tenka rašinį pratęsti. Tikslinga pastebėti, kad 1990 metų balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos prezidiumas, nutarimu Nr. I-110 nustatė savanorių, dabar jau vadinamų draugovininkais, veiklos sąlygas, saugojant valstybinius objektus (1 pav.).

1 pav. Iš autoriaus asmeninio archyvo

1 pav. Iš autoriaus asmeninio archyvo

Pirmajame straipsnyje publikavau budėjusių 1990 m. balandžio 2-3 dienomis (iki nutarimo pasirodymo) sąrašą. Jau po nutarimo pasirodymo, budėjimai vyko toliau (2 pav.).

2 pav. Iš autoriaus asmeninio archyvo

2 pav. Iš autoriaus asmeninio archyvo

Po pirmojo straipsnio paskelbimo taip pat atsirado galimybė patikslinti registruotų savanorių sąrašą su Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus sąrašu. Malonu pastebėti, kad dauguma 1990-ųjų metų savanorių tęsė savo pasižadėjimą Tėvynei ir tarnavo įvairiose karinėse struktūrose. Tad skaitytojų dėmesiui publikuojame sąrašą savanorių, kurie buvo registruoti 1990-ųjų metų kovo-balandžio mėnesiais LPS būstinėje:

1. Ališauskas Gintaras, Romualdo
2. Andriušaitis Artūras, Broniaus
3. Arnastauskas Algimantas, Alfonso
4. Balčikonis Kęstutis, Juozo
5. Chmeliauskas Stasys, Vaclovo
6. Černiauskas Vytautas
7. Dapkus Gintaras, Aleksandro
8. Gabrusėnas Gintaras, Vilhelmo
9. Grigonis Rimantas, Jono
10. Imbrasas Algimantas, Kazimiero
11. Jonaitis Vytautas, Boleslovo
12. Jurčiukonis Gediminas, Albino
13. Jurgelionis Kąstytis, Jono
14. Kastanauskas Gediminas, Petro
15. Krakauskas Juozas
16. Lapinskas Česlovas, Adolfo
17. Latvys Vytautas, Antano
18. Laucius Giedrius, Jono
19. Mateika Jeronimas, Balio
20. Medeckas Petras, Antano
21. Miliauskas Eugenijus, Alekso
22. Mintautas Romas, Jono
23. Mitkus Kęstutis, Vytauto

24. Mockus Vasaris, Algimanto
25. Musteikis Petras, Klemenso
26. Paulionis Regimantas, Kazio
27. Petkevičius Virginijus, Edvardo
28. Petronavičius Laimutis, Mečislovo
29. Piliponis Kostas, Valentino
30. Polėkas Romualdas, Antano
31. Potapovas Vytautas, Vytauto
32. Puidokas Algimantas, Algimanto
33. Saulius Algimantas, Algimanto
34. Sinkevičius Vytautas, Petro
35. Slavinskas Algis, Juozo
36. Sokolovas Raimundas Vasilijus
37. Surgailis Artūras, Juozo
38. Šileikis Vytautas, Algirdo
39. Šimanskas Romualdas, Horacijaus
40. Švenčionis Giedrius, Juozapo
41. Vyrukaitis Vincas, Vinco
42. Vitkauskas Šarūnas, Valentino
43. Voverys Juozas – Vytautas, Liudviko
44. Zaskevičius Eugenijus Stanislovas, Algimanto
45. Žilanas Boleslovas, Boleslovo

Zigfridas Jankauskas
Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininko pavaduotojas,
Lietuvos kariuomenės Karių veteranų asociacijos vado pavaduotojas,
LKKSS narys

Paskelbta Trečioji banga, VAS nariai.
    • Paskutiniame sąraše išvardinti 1990 metų savanoriai vėliau tapę LKKSS Vilniaus skyriaus nariais. Belieka ir Jums parašyti formalų prašymą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *