← Į pradžią

— Vytautas Bulvičius „Karinis valstybės rengimas“ 1939 m. —

Toliau →

BENDRASIS DIDŽIOJO KARO VAIZDAS

Didysis karas – didžiausias moderniųjų laikų karo pratimas, buvo didžiausia ir realiausia karinių pamokų grandinė, kurioje gabiausi pasaulio karo vadai kūrė ir keitė naujas strategijos ir taktikos formas[1]. Po karo ypatingos svarbos įgijo ta karinių patyrimų stadija, kuri vyravo 1918 m. rudenį. Tai buvo visų karo patyrimų išdava, o kartu ir išeities riba naujiems taikos meto tyrinėjimams.

Didžiojo karo frontai buvo labai įvairūs. Todėl įvairus juose buvo ir strateginių bei taktinių formų kitėjimas. Tos formos vienaip kitėjo palyginti siauruose Vakarų Europos frontuose, kitaip Rytų Europoje, dar kitaip kolonijose. Tačiau toną visa kam davė gausiai karo jėgomis pripildyti Vakarų Europos frontai.


[1] Strategija – mokslas (menas) vadovauti karui; taktika – mokslas (menas) vadovauti kautynėms.

Skyriaus turinys:

← Į pradžią

— Vytautas Bulvičius „Karinis valstybės rengimas“ 1939 m. —

Toliau →