Apginkime parlamentą!

Ar 1991-siais gynę ir apgynę Lietuvos Nepriklausomybę, 2012-siais aktyviai stebėję A.Paleckio teismų už žodžius „Savi šaudė į savus“ epopėją,  2016-siais leisime, kad Альгирдас Палецкис taptų Lietuvos Respublikos Seimo nariu?

AtA Jonas Rimkevičius

Spalio 10 d. mirė LKKSS VAS narys kpt. Jonas Rimkevičius. Velionis buvo vienas pirmųjų atkurtos LR savanorių, gynė LR Parlamento rūmus, saugojo atkurtos LR sieną Medininkų poste, tarnavo LR Pasienio tarnyboje. Nuo 1990 m. buvo aktyvus žurnalo „Kardas“ ir kitos karinės spaudos rėmėjas, autorius ir platintojas.

Ar mes verti laisvės?

Antakalnio karių kapinėse beieškodama Lietuvos Nepriklausomybės kovų karių savanorių kapų mūsų visų klausia LKKSS VAS narė Marija Jakimavičienė