2018-11-23 Valdovų rūmuose. A.Pliadžio nuotr.

Metams baigiantis sveikiname LKKSS VAS narius

Marijų BIZEVIČIŲ, Darių PAŠUKONĮ, Antaną SPĖČIŲ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Valdą ADAMKŲ, Rasą JUKNEVIČIENĘ, Vytautą LANDSBERGĮ,  dim. gen. ltn. Arvydą POCIŲ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės medaliu „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“

2017-01-21 LKKSS 90-mečio minėjimas Kaune

LKKSS įstatų pakeitimų projektas

LKKSS valdyba 2018-11-18 posėdyje nusprendė gruodžio 16 d. Vilniuje sušaukti LKKSS visuotinį susirinkimą ir teikti jam tvirtinti naujų LKKSS įstatų projektą