2019-02-22 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. A.Čiro nuotr.

Nepamirškime karo Ukrainoje

Ukrainos rytuose jau penkti metai vyksta Rusijos sukeltas karas, kasdien žūsta žmonės, kartais ir civiliai. Atrodo, šį karą Europa jau pamiršo. Baigia pamiršti ir patys ukrainiečiai… Ar tikrai?