2017-01-21 LKKSS 90-mečio minėjimas Kaune

LKKSS įstatų pakeitimų projektas

LKKSS valdyba 2018-11-18 posėdyje nusprendė gruodžio 16 d. Vilniuje sušaukti LKKSS visuotinį susirinkimą ir teikti jam tvirtinti naujų LKKSS įstatų projektą

Pirmasis Seimo žingsnis nepriklausomybės gynėjų teisinio statuso link

Spalio 25 d.  Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų komisija registravo Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo pakeitimo ir  papildymo projektą.