„Kariūnas“ kalbino Stasį Vilkiną

„Aš asmeniškai esu dėkingas ukrainiečiams, kurie kartu su mano bendražygiais – savanoriais – petys į petį 1991 metais gynė Lietuvos nepriklausomybę“ – sakė LKKSS VAS narys

2018-11-23 Valdovų rūmuose. A.Pliadžio nuotr.

Metams baigiantis sveikiname LKKSS VAS narius

Marijų BIZEVIČIŲ, Darių PAŠUKONĮ, Antaną SPĖČIŲ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Valdą ADAMKŲ, Rasą JUKNEVIČIENĘ, Vytautą LANDSBERGĮ,  dim. gen. ltn. Arvydą POCIŲ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės medaliu „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“