2020-11-08 Atsisveikinant su a.a. Valentu Žilėnu

Ilsėkis ramybėje, bendražygi,

Lapkričio 8 d. šarvojimo salėje po pal. J. Matulaičio bažnyčia velionį LK kūrėją savanorį Valentą Žilėną pagerbė LKKSS VAS nariai