NAUJIENOS

VAS NARIŲ JUBILIEJINIAI GIMTADIENIAI: 2015 M. SAUSIO MĖNUO

LKKSS Vilniaus skyriaus valdybos vardu sveikinu visus narius, 2015 m. sausio mėn. švenčiančius jubiliejinius gimtadienius: sausio 1 d. – Antaną Gediminą Kurpavičių – 75 –ąjį gimtadienį; sausio 5 d. – Zigfridą Jankauską – 65-ąjį gimtadienį; sausio 19 d. – Kazį Joniką – 75 –ąjį gimtadienį; sausio 20 d. – Tomą Valentą Alencevičių – 85-ąjį gimtadienį; […]

UŽUOJAUTA GEDIMINUI TRAKIMUI

LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdybos vardu reiškiu užuojautą Vilniaus skyriaus KASP Štabo būrio nariui, skyriaus Garbės teismo nariui Gediminui Trakimui, šiandien, sausio 3 d. palaidojusiam mylimą mamą, Oną Trakimienę. PRO MEMORIA. Ona Trakimienė, gimė 1927 metų liepos 21 d. Kaišiadorių apskrities Žąslių valsčiaus Migučionių kaime. Velionė buvo Lietuvos partizano, Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininko Benedikto Trakimo-Genelio, žmona. Jaunystėje Ona […]

Baigta knygų dovanojimo akcija – nudžiuginti Butrimonių moksleiviai

2014 m.  gruodžio 22 d. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus atstovai, vadovaudamiesi savo organizacijos įstatais ir remdami lietuvybę Šalčininkų rajone, padovanojo lietuviškai Butrimonių pagrindinei mokyklai 202 pavadinimų 202 knygų rinkinį.

Netekome bendražygio

PRO MEMORIA 2014 m. gruodžio 23 d., po sunkios ir ilgos ligos, mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 1944 metų Tėvynės apsaugos rinktinės karys, Linas Gediminas Janulionis.