NAUJIENOS

2021-11-24 Vilniaus Rotušėje

Sveikiname LKKSS VAS narius

Rimą ANGLICKĄ, Gasparą GENZBIGELĮ, Alvydą PUTNĄ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu

A.A. Juozas Jakavonis-Tigras

Lapkričio 23 d. eidamas 97-uosius metus Amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris partizanas

Dėl Lietuvos kariuomenės veterano statuso

Skelbiame LKKSS valdybos pirmininko 2021-10-20 rašto LRS Pirmininkei ir LRS (bei LKKSS) nario Arvydo Pociaus 2021-10-25 atsakymo LKKSS valdybos pirmininkui,  valdybai ir skyriams tekstus

2021-10-13 Liepynės kapinėse

Ilsėkis ramybėje, bendražygi

Spalio 13 d. Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype amžinojo poilsio atgulė a.a. Petro Slavinsko, LKKSS VAS pasieniečių būrio nario, žemiškieji palaikai.