NAUJIENOS

Šalin snarglius nuo eglutės

Prognozės 2024-iesiems ukrainiečius stumia į depresiją, betgi ar viskas jau taip blogai? – pagal Evgen Dykyj 2023-12-31 21:53 įrašą facebook sienoje 

Užuojauta Ramučiui Bonifacui Mikšiui

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui LKKSS VAS KASP 8R KS būrio nariui Ramučiui Bonifacui Mikšiui dėl žmonos Laimos mirties