← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →

IX VALDYBA (2011-01-30 – 2013-02-02)

(Laikotarpis: 2 metai 3 dienos. Pirmininkas – Vytautas Račkauskas)

2011-02-16 LKKSS VAS nariai (iki 20 žmonių) su skyriaus vėliava dalyvavo Vasario 16-osios paminėjimuose (14.00 – „1918 m. deklaracijos“ – Pilies gatvėje, prie Signatarų namų; 14.45 – „1949 m. deklaracijos“ – prie KAM pastato, ties generolo Jono Žemaičio paminklu). Vėliavos grupė – Rimantas Čeburnis, Antanas Markauskas ir Antanas Gasparas. Vėliau, nuo 16.00 val., šios šventės minėjimas pratęstas Vilniaus karininkų ramovėje, kur būrėsi visuomeninės organizacijos, remiančios krašto apsaugą (programoje – sveikinimai, koncertas, apdovanojimai ir naujų organizacijų, prisijungusių prie NOKT‘o sutarties pasirašymas). (Vasario 16-osios paminėjimo programa, 2011-02-16).

2011-03-11 Nepriklausomybės atgavimo dienos minėjimas (16.00 val.) LKKSS būstinėje (Pilies g. 22). Renginį organizavo LKKSS VAS (KASP 8-osios rinktinės neetatinių savanorių būrys). Šventinį įžanginį žodį tarė LKKSS VAS narys, istorikas, prof. Sigitas Jegelevičius. Dalyvavo apie 40 žmonių, iš jų 25 LKKSS VAS nariai (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr.3, 2011-03-08, ir dalyvių sąrašas – V. Račkausko namų archyvas).

2011-03-31 Paskelbtas straipsnis „Suvažiavimui artėjant“ (autorius LKKSS VAS narys, ats. kpt. Vytautas Voveris) Lietuvos savanorių laikraštyje „Savanoris“ (2011-03-31, Nr. 3 (423), 6). Straipsnyje rašoma apie LKKSS suvažiavimą, Savanorio kūrėjo medalį ir jo teikimo peripetijas.

2011-04-02 Visuotinis LKKSS susirinkimas Kauno įgulos karininkų ramovėje (Mickevičiaus g. 19). Renginį organizavo LKKSS Kauno apskrities skyrius. Renginyje dalyvavo 82 iš 187 LKKSS VAS narių (43,9 proc.).  Transportą – du autobusus – skyrė Lietuvos kariuomenė (V. Račkausko namų archyvas).

2011-04-06 Atsargos karininkų sąjungos valdybos kvietimu, AKS 87-ųjų metinių šventėje dalyvavo LKKSS VAS pirmininkas Vytautas Račkauskas, kuris minėjimo metu LKKSS VAS vardu pasakė sveikinimo kalbą atsargos karininkams (AKS valdybos kvietimas V. Račkauskui).

2011-04-26 Mokomųjų ginklų G-36C (4 vnt.) dovanojimo akcija nuo LKKSS VAS Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai (Šilo 5a, Vilnius). Ginklams nupirkti 2580 Lt skirta iš LKKS VAS iždo. Renginį organizavo LKKSS VAS (idėjos autorius ir atsakingasis koordinatorius – mjr. Albertas Daugirdas iš KASP Štabo būrio). Renginyje dalyvavo LKKSS VAS valdyba (V. Račkauskas, B. Juozaitis, R. Gasparavičius, R. Grėsius) ir vėliavos grupė (R. Čeburnis, G. Juškevičius). Apie akciją skelbta KAM informaciniame leidinyje „Krašto apsauga“ („Lietuvos karo akademijai padovanojo treniruočių ginklų“, rubrika „Faktai be komentarų“, 2011-05-06–2011-05-23 Nr. 9 (208), 19), laikraštyje „Savanoris“ („Vilniaus savanorių kūrėjų dovana Lietuvos karo akademijai“, „Savanorio“ informacija,  2011-05-26, Nr. 5 (425), 2), GJŽ-LKA žurnale „Kariūnas“ (A. Daugirdas „Ko galima pasimokyti iš žydų? Arba Ar geras pavyzdys gali būti užkrečiamas?“, 2011, Nr. 2 (109). 6-7.). 2011-05-19, už dovaną, gautas padėkos raštas Nr. IS-1026 iš Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko plk. Gintaro Bagdono (LKKSS VAS archyvas).

 2011-04-28 LKKSS VAS vardu pareikšta nuoširdi užuojauta LKKSS Kauno skyriaus pirmininkei Aušrai Jurevičiūtei dėl tėvelio mirties (Vytauto Račkausko iniciatyva). Užuojauta atspausdinta Lietuvos savanorių laikraštyje „Savanoris“, 2011-04-28, Nr. 4 (424), 2.

 2011-05-19 Pasieniečio Gintaro Žagunio žūties 20-ųjų metinių paminėjimas: 8.00 – Šv. Mišios už G. Žagunį Vilniaus Arkikatedroje, 9.15 – gėlių padėjimas ant G. Žagunio kapo Antakalnio kapinėse, 11.30 – ceremonialas G. Žagunio žuvimo vietoje Krakūnuose (Šalčininkų r.), 12.15 – vykimas į G. Žagunio užkardą Poškonių k. (Šalčininkų r.). Renginiuose dalyvavo LKKSS VAS Pasieniečių būrio atstovai (7-9 atstovai). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr.7, 2011-05-10, ir pagal LKKSS VAS Pasieniečių būrio vado J. Juodkos prisiminimus).

 2011-05-21 Pakartotinis visuotinis LKKSS susirinkimas Kauno įgulos karininkų ramovėje (Mickevičiaus g. 19). Renginį organizavo LKKSS Kauno apskrities skyrius. Renginyje dalyvavo virš 100 LKKSS VAS narių (transportą – du autobusus skyrė Lietuvos kariuomenė). Buvo priimta nauja LKKSS įstatų redakcija. LKKSS VAS narys Vaclovas Latvys išrinktas LKKSS valdybos sekretoriumi. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-05-26 Skyriaus vardu, mirus seseriai, pareikšta nuoširdi užuojauta LKKSS VAS nariui Giedručiui Lauciui. Užuojauta atspausdinta Lietuvos savanorių laikraštyje „Savanoris“, 2011-05-26, Nr. 5 (425), 7.

2011-05-26 Paskelbtas straipsnis „Kodėl aš tapau Lietuvos kariu savanoriu“ (autorius LKKSS VAS narys, ats. ltn. Vytautas Račkauskas) Lietuvos savanorių laikraštyje „Savanoris“ (2011-05-26, Nr. 5 (425), 1 ir 6). Straipnyje rašoma apie 1991 m. sausio 08-13 d. įvykius Vilniuje prie TV bokšto ir AT rūmų.

2011-06-10/12 Vaikų stovykla Šalčininkų r., Jašiūnų sen., Plytinės k. Moksleiviai dalyvavo vyriškumo stovyklose, kuriose mokoma karybos, išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis pagrindų, ugdoma vertybinė sistema. Stovyklą organizavo LKKSS VAS narys Albertas Daugirdas. Birželio 10 d. minėtoje stovykloje kaip kviestinis lektorius-instruktorius dalyvavo LKKSS VAS narys – Gediminas Trakimas. Jis pasakojo apie tremčių istoriją. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

 2011-06-20 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) bibliotekos skaitykloje pristatyta knyga apie 1941 m. Birželio sukilimą, po to vyko apvalaus stalo diskusija. Renginyje dalyvavo 7 LKKSS VAS nariai (ats. plk. Arūnas Dudavičius, Gediminas Juškevičius, Stanislovas Guščius ir kt., dalyvių kiekis buvo limituojamas dėl vietos stokos). (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-06-21 Mokslinė konferencija, skirta 1941 m. Birželio sukilimo 70-mečiui, Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) ir sukilimo dalyvių pagerbimo eisena iš Katedros aikštės į Rasų kapines (bei pagerbimo ceremonija pačiose Rasų kapinėse). Renginį organizavo Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, Lietuvos 1941 metų birželio 22-28 dienų sukilėlių sąjunga. Konferencijoje LKKSS VAS narys, kaip VU docentas, istorijos mokslų daktaras, Sigitas Jegelevičius skaitė pranešimą „Birželio sukilimo esmė ir pasekmės“, konferencijoje ir eisenoje dalyvavo apie 10 LKKSS VAS narių. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-06-21/22 LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus (VAS) nariai Jono Žemaičio karo akademijoje atnaujino ginklų valdymo ir šaudymo įgūdžius. Užsiėmimuose dalyvavo 17 LKKSS VAS narių (susipažinta su pistoletu GLOCK-17, šaudyta automatiniu šautuvu G-36). Renginį organizavo LKKSS VAS nariai A. Daugirdas ir Gintautas Jakštys. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita). LKKSS VAS narys Vytautas Račkauskas apie užsiėmimus parašė straipsnį „Susipažinome su nauja kariuomenės ginkluote“, kuris atspausdintas laikraštyje „Savanoris“, 2011-07-28, Nr. 7 (427), 3.

2011-07-06 Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonija Simono Daukanto aikštėje (12 val.). Renginyje, žiūrovų teisėmis, dalyvavo apie 15 LKKSS VAS narių. Vėliau, dalis LKKSS VAS narių, pratęsė diskusijas prie kavos puodelio LKKSS būstinėje (Pilies g. 22, Vilnius). (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-07-23/24 Pirmosios LKKSS sporto žaidynės „Vaidilai-2011“ Tauragės r., Vaidilų kaime (prie Jūros upės). Renginį organizavo LKKSS Tauragės apskrities skyrius. Renginyje dalyvavo nuo LKKSS VAS 5 atstovai (šaudyme iš mažo kalibro šautuvo pirmą vietą užėmė LKKSS VAS atstovas Dainius Gudelis). LKKSS VAS atstovas Vytautas Račkauskas apie žaidynes parašė straipsnį „Savanorių kūrėjų žaidynės“, kuris atspausdintas laikraštyje „Savanoris“, 2011-08-25, Nr. 8 (428), 8. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-07-24/25 Visuomeninės organizacijos ,,PAVIS” vaikų stovykla Pabradės poligone. LKKSS VAS narys A. Daugirdas šioje stovykloje dirbo instruktoriumi. Dėstė išgyvenimo tematiką bei skaitė paskaitą apie partizanų taktiką. Liepos 24 d. minėtoje stovyklose kaip kviestinis lektorius-instruktorius dalyvavo LKKSS VAS narys – Gediminas Trakimas. Jis pasakojo apie tremčių istoriją. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-07-31 Medininkų tragedijos 20-mečio minėjimas (1991-07-31 SSRS specialiųjų pajėgų OMON nariai sušaudė 7 Lietuvos pareigūnus). Šv. Mišios Arkikatedroje bazilikoje Vilniuje, iškilmingas minėjimas Medininkų pasienio poste prie Medininkų aukų memorialo (renginyje dalyvavo 9 LKKSS VAS nariai – Algimantas Remeika, Vytautas Mikalauskas, Petras Slavinskas, Jonas Juodka, Leonardas Striupas, Giedrius Pužas, Edmundas Jonas Juščius, Aivaras Šaulys ir Rimantas Čeburnis su skyriaus vėliava). Vėliau vyko žuvusiųjų pagerbimas Vilniaus Antakalnio kapinėse (prie dalyvių papildomai prisijungė dar 2 LKKSS VAS nariai – Vytautas Račkauskas ir Gintaras Jurčiukonis), ant žuvusiųjų kapų (taip pat ir pasieniečio Gintaro Žagunio kapo) padėtos gėlės. Gėlės pirktos iš LKKSS VAS lėšų (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-08-12/14 Vaikų stovykla Šalčininkų r., Jašiūnų sen., Plytinės k. Moksleiviai dalyvavo vyriškumo stovyklose, kuriose mokoma karybos, išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis pagrindų, ugdoma vertybinė sistema. Stovyklą organizavo LKKSS VAS narys Albertas Daugirdas. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-08-15 Oficialiai pareikšta nuoširdi užuojauta, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus (narių) vardu, LKKSS Kauno apskrities skyriaus pirmininkei Aušrai Jurevičiūtei dėl sūnaus žūties. Užuojauta atspausdinta laikraštyje „Savanoris“, 2011-08-25, Nr. 8 (428), 2. Užuojautą teikė LKKSS VAS pirmininkas Vytautas Račkauskas.

2011-08-21 Paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo gynėjo, kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 20-ųjų metinių minėjimas. Šv. Mišios LK Šv. Ignoto bažnyčioje, paroda „Lietuvos laisvės gynimas 1991 rugpjūtyje“ ir iškilmingas minėjimas-diskusija „1991 metų rugpjūčio pučas ir jo žlugimas Maskvoje, prisidėjęs prie atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo“ Seimo rūmuose, iškilminga rikiuotė ir kario savanorio Artūro Sakalausko pagerbimo ceremonija žūties vietoje, prie paminklinio akmens. Apie 40 LKKSS VAS narių su skyriaus vėliava (vėliavnešys Rimantas Čeburnis) pagerbė karį savanorį Artūrą Sakalauską jo žūties vietoje, prie paminklinio akmens. Prie paminklinio akmens padėtas nuo LKKSS VAS gėlių krepšelis. Krepšelis pirktas iš LKKSS VAS iždo  lėšų. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr.8, 2011-06-14, ir LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-08-22 Po sunkios ligos mirė LKKSS VAS nario Vido Švedo mama. Skyriaus vardu, pareikšta nuoširdi užuojauta Vidui. Užuojauta atspausdinta laikraštyje „Savanoris“, 2011-11-24, Nr. 11 (431), 7.

2011-08-23 Pasveikinti KAM‘e, LKKSS VAS narių vardu, du LKKSS VAS nariai gen. ltn. Arvydas Pocius ir brg. gen. Almantas Leika su karinio laipsnio pakėlimu („antpečių keitimo ceremonijos diena“). Sveikinimo delegacijoje dalyvavo 2 LKKSS VAS nariai (Vytautas Račkauskas ir Jonas Juodka) (taupanti LKKSS VAS pinigus, gėlės, delegatų bendru sutarimu, pirktos iš asmeninių lėšų).

2011-09-13 LKKSS VAS skyrė finansinę paramą Salaspilio mūšio (1605-09-27) paminklo statybai (iš iždo lėšų – 300 Lt). Idėjos autorius, kad paremti paminklo statybą,  – LKKSS VAS narys ats. mjr. Albertas Daugirdas. (protokolas Nr. 10, 2011-09-13).

2011-10-05 Lietuvos valstybės simbolio VYČIO ant Aušros vartų atiko restauravimo 25-mečio minėjimas. Renginį organizavo LKKSS Vilniaus apskrities skyrius su Lietuvos kariuomenės pagalba. Renginyje dalyvavo virš 60 žmonių, iš jų apie 20 LKKSS VAS nariai, kiti – kariai, kariūnai, jaunieji šauliai, visuomeninių organizacijų atstovai. Renginys buvo dviejų dalių – vyko prie Aušros vartų ir LKKSS būstinėje (Pilies g. 22). Apie minėjimą skelbta internetinėje svetainėje „Alfa.lt“ (Jūratė Mačiulienė „Kaip žemaitis Vilniui grąžino Vytį“, 2011-12-18). (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-10-09 Suvalkų sutarties“ sulaužymo paminėjimas Rasų kapinėse. Renginį organizavo Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LKKSS). Renginyje dalyvavo 1 LKKSS VAS narys – LKKSS VAS pirmininkas Vytautas Račkauskas (viso dalyvavo 7 žmonės) Prie karių savanorių kapų paminklo „Motinėlė“ padėtas gėlių krepšelis, kuris pirktas iš LKKSS VAS lėšų. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-10-13 Mirė LKKSS VAS nario Vidmanto Budrio mama. Skyriaus vardu, pareikšta nuoširdi užuojauta Vidmantui.  Užuojauta atspausdinta laikraštyje „Savanoris“, 2011-11-24, Nr. 11 (431), 7.

2011-10-15/16 Naktinis žygis „Pergalių ir kovų keliais“ Radviliškio r., Baisogala–Balandiškiai–Mėnaičiai–Daugėlaičiai–Radviliškis, 50 km. Renginį organizavo LKKSS Šiaulių apskrities skyrius. Renginyje dalyvavo 2 LKKSS VAS komandos: „Briedis“ (I komanda, 12 žmonių) ir „Geležinis vilkas“ (II komanda, 8 žmonės). Žygį įveikė abi komandos, per abi komandas – dalyvavo 10 LKKSS VAS narių. LKKSS VAS atstovas Vytautas Račkauskas apie naktinį žygį parašė straipsnį „Savanoriai kūrėjai: nuo saulėlydžio iki saulėtekio…“, kuris atspausdintas laikraštyje „Savanoris“, 2011-11-24, Nr. 11 (431), 8. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-10-31 Uždegtos žvakės Naujosiose Rasų kapinėse ant 1920 m. savanorių kapų ir kitų laisvės kovotojų kenotafų bei Basanavičiaus ir M. K. Čiurlionio kapų.  Akciją organizavo LKKSS VAS (KASP 8-osios rinktinės etatinių savanorių būrys). Dalyvavo 4 LKKSS VAS nariai (Audrius Vareikis, Petras Virvičius, Vytautas Račkauskas ir Antanas Burokas). Uždegta 40 žvakių (žvakės pirktos už LKKSS VAS iždo lėšas iš Lietuvos gamintojo). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 11, 2011-10-11). Apie savanorių atminimo pagerbimą LKKSS VAS atstovas Audrius Vareikis parašė straipsnį „Visoje rinktinės teritorijoje“, kuris atspausdintas laikraštyje „Savanoris“, 2011-11-24, Nr. 11 (431), 7. (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-11-10 LKKSS VAS pirmininkas Vytautas Račkauskas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario, žurnalisto ir fotografo Alfredo Girdziušo kvietimu, dalyvavo A. Girdziušo fotonovelės „Atmintis“ (fotografijų) atidaryme Lentvario seniūnijos salėje (Trakų r.). Nuotraukų parodos atidarymas skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti (užrašas ant plakato-kvietimo). V. Račkauskas renginio metu pristatė parodą, sukurtą keliaujant po Lenkiją 2008 m. ir lankant istorines ir atmintinas vietas, susijusias su Lietuvos kariuomene. Renginyje dalyvavo dar vienas LKKSS VAS narys Dainius Gudelis (bet atstovavo LKSD). Apie parodą ir LKKSS VAS pirmininko dalyvavimą renginyje parašytas Kęstučio Petkūno straipsnis „Kovotojų už laisvę keliais“, kuris atspausdintas laikraščiuose „Voruta“, 2011-11-17 (intern. versija), ir „Trakų žemės“, 2011-11-18, (intern. versija), 1 ir 8.

2011-11-17 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp LKKSS VAS ir UAB „Labradoras“ dėl laidojimo tvarkos Vilniaus m. Liepynės kapinių (Žirnių g. Nr. 28) 13-tame kvartale, kuriame bus formuojama atskira LKKSS VAS narių kapų teritorija (laidojama bus tik su LKKSS VAS atsakingo asmens leidimu, visiems vienoda nustatyta tvarka, detalesnė informacija pas LKKSS VAS narį Gediminą Juškevičių). (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas, 2011-12-10, skyriaus pirmininko ataskaita).

2011-12-10 LKKSS VAS visuotinis neeilinis narių susirinkimas (Pamėnkalnio 13, LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė). Suvažiavime dalyvavo 109 nariai. Išklausyta LKKSS pirmininko ataskaita, pratęsti 1 metams valdymo organų įgaliojimai, priimtas LKKSS VAS Garbės teismo statutas (LKKSS VAS visuotinio susirinkimas protokolas Nr. 2 (14), 2011-12-10).

2011-12-29 Skyriaus vardu, mirus tėvui, pareikšta nuoširdi užuojauta LKKSS VAS nariui Daliui Butkauskui. Užuojauta atspausdinta Lietuvos savanorių laikraštyje „Savanoris“, 2011-12-29, Nr. 12 (432), 7.

2012-01-01 LKKSS VAS nariai dalyvavo „Vėliavos dienos“ šventėje ant Gedimino kalno, Vilniuje (organizavo KAM ir ŠMM, Vilniaus miesto savivaldybė). Dalyvavo 14 LKKSS VAS narių. Po to šventės minėjimas buvo pratęstas prie arbatos puodelio ir židinio LKKSS VAS būstinėje (Pilies g. 22, Vilnius), dalyvavo su svečiais – 20 žmonių. (V. Račkausko namų archyvas, dalyvių sąrašas).

2012-01-12 Paskaita apie AT gynybą Seime LKA kariūnams. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis dalyvių skaičius – 40.

2012-01-12 Minint „Sausio 13-ają“, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre (16.00 val.) svečiavosi LKKSS VAS narys ats. mjr. Albertas Daugirdas ir skyriaus pirmininkas, ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas. A. Daugirdas pasakojo apie patirtus 1991 m. sausio įvykius ir Seimo pastato gynėjų ryžtą (paskaita). Jam antrino V. Račkauskas (trumpai prisimindamas sausio 13-osios įvykius prie Radijo ir televizijos komiteto pastato ir TV bokšto – išsamų pasakojimą apie tai šiame centre pasakojęs 2011 m.). Paskaitos ir prisiminimų klausėsi apie 25 žmonės (mokytojai ir moksleiviai). Apie susitikimą paskelbta Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro internetiniame puslapyje – „Švietimo naujienos“, 2012-01-24, Vida Povilenskienė. „Minėjome Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną“.  (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 2, 2012-02-13).

2012-01-12 Minint Laisvės gynėjo dieną, LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje renginio metu (19.00 val.) oficialiai, pirmą kartą , buvo įteikta LKKSS simbolika – juoda beretė su kokarda – LKKSS VAS nariams (ją atsiėmė 11 LKKSS VAS narių). Minėtos simbolikos tiekėjas – LKKSS Šiaulių apsk. skyriaus narys Antanas Kliunka (pagal LKKSS valdybos sprendimą).  (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 2, 2012-02-13).

2012-01-15/16 Naktinis žygis „Klaipėdos sukilėlių keliais“. Šiame naktiniame žygyje (28 km ilgio) dalyvavo 2 LKKSS VAS komandos: I komanda „Briedis“ (9 žmonės, iš jų 7 LKKSS VAS nariai, grupės vyresnysis Jonas Juodka)  ir II komanda „Geležinis vilkas“ (17 žmonių, iš jų 5 LKKSS VAS nariai, grupės vyresnysis Aidas Žydelis). Visi žygeiviai pasiekė finišą, išskyrus vieną iš Briedžio komandos (rimtai susižeidė po pirmojo įveikto kilometro, keldamasis per autostradą, ir buvo išvežtas į ligoninę). LKKSS VAS oficialiai vežė (su LK pagalba – buvo skirti 2 autobusai ir  registruojantis važiuojančius karininkas) į žygį 102 įvairių karinių dalinių ir visuomeninių organizacijų žygeivius. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 1, 2012-01-10, ir Nr. 2, 2012-02-13).

2012-01-16 A. Paleckio apylinkės teismo posėdis (Laisvės pr. 49A, Vilnius, 15 val.) dėl jo pasakymo apie 1991 m. Sausio 13-osios gynėjus kad „savi šaudė į savus“. LKKSS VAS valdyba nutarė kviesti norinčius ir galinčius savo narius stebėti teismo procesą ir būti gyvais šio proceso liudininkais (protokolas Nr. 1, 2012-01-10).  Teismo procesą stebėjo 1 LKKSS VAS narys – Gasparas Genzbigelis (su juo dalyvavo LKKSS ŠAS narys Antanas Kliunka). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 1, 2012-01-10).

2012-01-17 Minint KASP 21-ąsias įkūrimo metines, Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje (prie Seimo rūmų) LKKSS pirmą kartą oficialiai dalyvavo atskira rikiuote su skyriaus vėliava ir juodomis beretėmis su kokarda (rikiuotėje stovėjo 13 LKKSS VAS narių ir 1 LKKSS Šiaulių apsk. skyriaus narys – Antanas Kliunka, viso – 14 kūrėjų savanorių). Rikiuotės vieta buvo suderinta su KASP vadu. Apie pirmąją oficialią Kūrėjų savanorių rikiuotę buvo paskelbta spaudoje – laikraščio „Savanoris“ vasario numeryje (2012-02-23, Nr. 2 (434), Vytautas Račkauskas. „Juodosios beretės…“.   (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 2, 2012-02-13).

2012-01-21 Paskaitos apie AT gynybą ir studentus-savanorius LDK Gedimino štabo batalione (Vilniuje) KASP CKB kuopai. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis klausytojų skaičius – 60.

2012-01-25 LKKSS VAS narių, jų vaikų ir anūkų bei bendradarbiaujančių su LKKSS VAS asmenų šaudymo pratybos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos lazerinėje šaudykloje. Dalyvavo 12 asmenų. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2012-06-12, 8 priedas).

2012-01-23 Paskaita apie partizanų taktiką Genocido aukų muziejaus darbuotojams Vilniuje. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis dalyvių skaičius – 20.

2012-02-16 Minint Valstybės atkūrimo dieną, rikiuotėje (su juodom beretėm ir kokarda) prie KAM dalyvavo 23 LKKSS VAS nariai ir 1 narys iš LKKSS Šiaulių apsk. skyriaus (Antanas Kliunka). Rikiuotės kūrėjai savanoriai po renginio bendroje nuotraukoje įsiamžino su KAM ministre Rasa Juknevičiene ir LK vadu gen. Ltn. Arvydu Pociumi (A. Pliadžio nuotraukos). Apie LK kūrėjų savanorių dalyvavimą šventėje paskelbė savo internetiniuose straipsniuose KAM, DELFI, www.lrytas.lt. Po iškilmingo renginio LKKSS būstinėje (Pilies g. 22) buvo skaityta paskaita apie partizanų taktiką LKKSS VAS nariams (15 val.). Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis klausytojų skaičius – 50 žmonių (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 3, 2012-03-06).

2012-02-23 Skyriaus vardu, mirus mamai, pareikšta nuoširdi užuojauta LKKSS VAS nariui ats. kpt. Vytautui Gečiauskui. Užuojauta atspausdinta Lietuvos savanorių laikraštyje „Savanoris“, 2012-02-23, Nr. 2 (434), 7.

2012-02-28 Pagerbtas „Gėlių krepšeliu su juosta“ nuo LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus miręs Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos (LKSD) prie LKRKA pirmininkas Bronius Pacevičius (LK Vilniaus įgulos šv. Ignoto bažnyčia, Vilnius). B. Pacevičiui vadovaujant, LKSD ir LKKSS VAS nuosekliai bendradarbiavo įvairių renginių metu, ypač 2010-2012 m. Gėlės pirktos iš LKKS VAS iždo lėšų (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 3, 2012-03-06).

2012-03-07 Vilniaus miesto rotušės Didžiojoje salėje įvyko tradicinis, iškilmingas Vilniaus miesto savanorių pagerbimo vakaras Kovo 11-osios proga. Renginį organizavo europarlamentaras Juozas Imbrasas, Vilniaus m. tarybos narys Algimantas Juocevičius, NVO, padedančios stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, miesto rotušė (Saulius Pilinkus). Renginyje dalyvavo gausus būrys LKKS VAS narių, keletas jų buvo apdovanoti padėkomis ir medaliais (deja renginyje skyriaus nariai dažniausiai atstovavo kitas NVO organizacijas). Apie renginį rašyta spaudoje: Linas Kuklys „Rotušėje pagerbti savanoriai, stovėję Tėvynės laisvės sargyboje“, laikraštis „Trečioji respublika“, 2012-03-16, 6 psl. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 2012-04-10).

2012-03-11 Mokomųjų ginklų G-36C (2 vnt.), su papildoma komplektacija, dovanojimo akcija nuo LKKSS VAS LŠS Vilniaus rinktinės Šalčininkų kuopos jauniesiems šauliams (Vilniaus rinktinės Jaunųjų šaulių priesaikos diena, 9 val.). Ginklams nupirkti 1170 Lt skirta iš LKKS VAS iždo (tikslinė narių auka – pinigus paaukojo 56 LKKSS VAS nariai). Renginį organizavo LŠS Vilniaus rinktinė ir LKKSS VAS (idėjos autorius ir atsakingasis koordinatorius – ats. ltn. Vytautas Račkauskas). Ginklai šauliams įteikti prie KAM ministerijos pastato, po šaulių priesaikos. Sveikinimo žodį, dovanojimo akcijos metu, tarė LKKSS VAS pirmininkas V. Račkauskas. Ginklus, nuo skyriaus, tiesiogiai įteikė LKKSS VAS pirmininko pavaduotojas ats. plk. ltn. Bronislovas Juozaitis (kasdienė uniforma) ir LKKSS VAS vėliavnešys Rimantas Šileikis (juoda uniforma). LKKSS VAS dalyvavo atskira rikiuote su skyriaus vėliava (33 LKKSS VAS nariai); aprangos kodas – tamsūs rūbai (arba pirmoji juoda uniforma) ir juoda beretė su kokarda (‚juodosios beretės“). Rikiuotės vieta buvo suderinta su KAM protokolo skyriumi (Salvinija Taukinaitienė). Apie akciją rašyta 3 šaltiniuose: laikraščio ,,Šalčininkietis“ internetinėje svetainėje (Renata Kalinauskaitė „Tėvynės labui!“, 2012-04-11), Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos internetinėje svetainėje (Renata Kalinauskaitė „Tėvynės labui!“ 2012-04-13, žr. skyrių „Jaunimas”) ir LŠS žurnale „Trimitas“ (Renata Malinauskaitė, Agnė Mikulėnaitė „Diena, kai suvirpa širdis“, 2012 m. Nr. 2 (1280), 3 psl.). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 2, 2012-02-13,  Nr. 3, 2012-03-06, Nr. 4, 2012-04-10 ir Nr. 7, 2012-09-11).

2012-03-11 Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, šventiniame Valstybinės vėliavos pakėlime Nepriklausomybės aikštėje, prie Seimo (12 val.),  rikiuotėje su juodom beretėm ir kokarda bei LKKSS VAS vėliava (vėliavnešys R. Šileikis) dalyvavo apie 10 LKKSS VAS narių. Rikiuotės vieta buvo suderinta su KAM protokolo skyriumi (Salvinija Taukinaitienė). 15 val. skaityta paskaita apie Lietuvos karo mokyklos raidą nuo LDK iki šių dienų LKKSS VAS nariams LKKSS būstinėje (Pilies g. 22). Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys mjr. G. Jakštys (35 klausytojai). Po to, 16 val., LKKSS būstinėje vyko šventinis KOVO 11-osios minėjimas, kurį organizavo LKKSS VAS KASP Štabo būrys. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 3, 2012-03-06).

2012-03-23 Išsiųstas iš LKKSS VAS LR generaliniam prokurorui Daliui Valiui (adresu Rinktinės g. 5A, Vilnius) registruoto laiško forma raštas „Viešas kreipimasis su reikalavimu dėl Algirdo Paleckio ir jo „liudytojų“ nuteisimo realiomis laisvės atėmimo bausmėmis už viešą Lietuvos laisvės kovotojų aukų, patirtų 1991.01.13, pažeminimą“ (su 34 žmonių parašais, rinktais 2012-02-16 LKKSS VAS būstinėje).  Rašto autorius – LKKSS Šiaulių apsk. skyriaus narys Antanas Kliunka. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 3, 2012-03-06).

2012-03-26 LKKSS VAS narių, jų vaikų ir anūkų bei bendradarbiaujančių su LKKSS VAS asmenų šaudymo pratybos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos lazerinėje šaudykloje. Dalyvavo 11 asmenų. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2012-06-12, 8 priedas).

2012-03-29 Paskelbtas, nedidelės apimties, apžvalginis LKKSS VAS pirmininko V. Račkausko straipsnis apie LKKSS Vilniaus apskrities skyrių laikraštyje „Žalia giria“ (išėjo kaip laikraščio „Savanoris“ priedas, 2012-03-29, Nr.3 (435), 6 psl.). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 2012-04-10).

2012-03-29 Skyriaus vardu, mirus žmonai, pareikšta nuoširdi užuojauta LKKSS VAS nariui plk. ltn. Valdui Kibartui. Užuojauta atspausdinta Lietuvos savanorių laikraštyje „Savanoris“, 2012-03-29, Nr. 3 (435), 7.

2012-04-23 Paskaita apie partizanų taktiką SOP kariams. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Klausytojų skaičius – 10 karių.

2012-04-24 LKKSS VAS stebėjimo akcija – Algirdo Paleckio, politinės partijos „Socialistinis liaudies frontas“ pirmininko, teismo procesas Vilniaus apygardos teismo rūmuose (10.00 val.). Priešistorė – 2010-11-02 A. Paleckis „Žinių radijo“ laidoje „Raktas“ viešai pareiškė, kad per 1991 metų Sausio įvykius prie Televizijos bokšto „saviškiai šaudė į savus“(po to prasidėjo dėl šių žodžių teisminis procesas). 2012-04-24 dalyvavo apie 15 LKKSS VAS narių, aprangos kodas – tamsus kostiumas su juoda berete ir kokarda. A. Paleckis į teismą neatvyko (pasak advokato dalyvavo tuo metu visuomeninėje veikloje). Teisėjų kolegija nutarė į kitą posėdį (2012-04-30) A. Paleckį privalomai kviesti (kolegijai pirmininkavo teisėja R. Pocienė). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 5, 2012-05-08).

2012-04-25 LKKSS VAS narių, jų vaikų ir anūkų bei bendradarbiaujančių su LKKSS VAS asmenų šaudymo pratybos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos lazerinėje šaudykloje. Dalyvavo 16 asmenų. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2012-06-12, 8 priedas).

2012 04 mėn. Įteiktas ir užregistruotas Generalinėje prokuratūroje (adresu Rinktinės g. 5A, Vilnius) nuo LKKSS VAS LR generaliniam prokurorui Daliui Valiui prašymas (su priedu) pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 1702 str. dėl „Jurijaus Subotino“ komentaro. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 2012-04-10).

2012-04-30 LKKSS VAS stebėjimo akcija – Algirdo Paleckio, politinės partijos „Socialistinis liaudies frontas“ pirmininko, teismo procesas Vilniaus apygardos teismo rūmuose (10.00 val.). Priešistorė – 2010-11-02 A. Paleckis „Žinių radijo“ laidoje „Raktas“ viešai pareiškė, kad per 1991 metų Sausio įvykius prie Televizijos bokšto „saviškiai šaudė į savus“(po to prasidėjo dėl šių žodžių teisminis procesas). 2012-04-30 dalyvavo apie 20 LKKSS VAS narių, aprangos kodas – tamsus kostiumas su juoda berete ir kokarda. Pats A. Paleckis dalyvavo ir atsakinėjo į teisėjų kolegijos klausimus (kolegijai pirmininkavo teisėja R. Pocienė). Teismas nusprendė nuosprendį skaityti 2012-06-12. Apie teismo proceso eigą rašyta internetinėse svetainėse „Delfi.lt“ (Dainius Sinkevičius „Kovotojai už Lietuvos laisvę: mes privalome apginti aukų atminimą“, 2012-04-30) ir „lrytas.lt“ („Savanoriai sieks, kad prorusiškas idėjas išpažįstantis A. Paleckis atsidurtų už grotų“, 2012-05-02). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 5, 2012-05-08).

2012-05-05/06 „Išgyvenimo kursas Nr. 1“ LŠS Vilniaus rinktinės Šalčininkų 11-osios kuopos jauniesiems  šauliams (11 šaulių – pirma laida, pažymėjimo Nr. 1-11). Jaunieji šauliai per 24 valandas įgijo net 32 specialiųjų įgūdžių pagrindus, kurie galėtų būti naudingi patekus į ekstremalias situacijas. Mokymo priemonės pirktos (už maždaug 250 Lt) naudojant LKKS VAS iždo lėšas. Nuo LKKSS VAS skirtas instruktorius ats. mjr. Albertas Daugirdas (su reikiama nuosava įranga). Renginį organizavo LKKSS VAS (idėjos autorius ir atsakingasis koordinatorius – ats. mjr. Albertas Daugirdas). Išgyvenimo kursas vyko Šalčininkų rajone Plytinės kaimo apylinkėse. Apie akciją skelbta 4 šaltiniuose: KAM informaciniame leidinyje „Krašto apsauga“(Vytautas Račkauskas „Išgyvenimo kursas Lietuvos šaulių sąjungos Šalčininkų krašto šauliams“, 2012-05-01–2012-05-15, Nr. 8 (231), 11.), laikraštyje „Savanoris“ “(Vytautas Račkauskas, „Šalčininkų krašto šauliams“, 2012-05-31, Nr. 5 (437), 8), žurnale „Trimitas“ (Vytautas Račkauskas „Išgyvenimo kursą Šalčininkų krašto šauliai išėjo!, 2012 m. birželis, Nr. 3 (1281). 16.) ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos internetinė svetainėjehttp://www.llks.lt“ (Vytautas Račkauskas „Išgyvenimo kursas Lietuvos šaulių sąjungos Šalčininkų krašto šauliams“, žr. skyrių „Jaunimas”). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 2012-04-10 ir Nr. 5, 2012-05-08).

2012-05-12 Mokomųjų ginklų G-36KE (2 vnt.) su priedais dovanojimo akcija nuo LKKSS VAS LŠS Vilniaus rinktinės Vilniaus miesto kuopos Jaunųjų šaulių būriui (9.00 val.). Ginklams nupirkti 1160 Lt skirta iš LKKS VAS iždo (tikslinė narių auka – pinigus paaukojo 56 LKKSS VAS nariai). Renginį organizavo LŠS Vilniaus rinktinė ir LKKSS VAS (idėjos autorius ir atsakingasis koordinatorius – ats. ltn. Vytautas Račkauskas). Ginklai šauliams įteikti Dieveniškių miestelio centrinėje aikštėje priešais bažnyčią, šaulių priesaikos dieną (Šalčininkų r.). Akcijoje dalyvavo 18 LKKSS VAS narių, aprangos kodas – tamsus kostiumas su juoda berete ir kokarda. Apie akciją skelbta 4 šaltiniuose: Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos internetinėje  svetainėje „http://www.llks.lt“ (Vladas Kasperavičius „Šaulių sąskrydis „Mes tau Tėvyne“ Dieveniškėse“, 2012-05-23, žr. skyrių „Jaunimas”), LŠS žurnale „Trimitas“ (Vladas Kasperavičius „Šaulių sąskrydis „Mes tau Tėvyne“ Dieveniškėse“, 2012 m. birželis, Nr. 3 (1281). 10) ir laikraštyje „Savanoris“ (Vladas Kasperavičius „Mes – tau, Tėvyne“ Dieveniškėse“, 2012-06-28, Nr. 6 (438), 2) bei Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos internetinė svetainėje (Sąskrydis „Mes – tau, Tėvyne!“, 2012-05-15?). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 2012-04-10, Nr. 5, 2012-05-08, Nr. 6, 2012-06-12 ir Nr. 7, 2012-09-11).

2012-05-13 LKKSS įkūrimo 85-ečio paminėjimas Kaune (pradžia – 10 val. Kauno įgulos bažnyčioje). Buvo formuojami du LKKSS VAS šventiniai būriai, žengiantys po viena skyriaus vėliava, – „juodaberetininkų“ (aprangos kodas – tamsus kostiumas arba pirmoji juoda uniforma ir juoda beretė su kokarda) ir su „kasdiene karine uniforma“ (žalios „samaninės“ spalvos). Transportą, LKKSS VAS prašant, skyrė LK: autobusas (50 vietų) ir mikroautobusas (15 vietų). Šventėje dalyvavo 63 LKKSS VAS nariai (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 4, 2012-04-10, Nr. 5, 2012-05-0810 ir Nr. 6, 2012-06-12).

2012-05-19 Pasieniečio Gintaro Žagūnio žūties 21-ųjų metinių paminėjimas Antakalnio kapinėse, Vilniuje. Dalyvavo 7 LKKSS VAS nariai, padėtas gėlių krepšelis su užrašu nuo LKKSS VAS (padėjo Pasieniečių būrio vadas Jonas Juodka ir V. Račkauskas). Krepšelis pirktas iš LKKS VAS iždo lėšų (iki 100 Lt).  (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 5, 2012-05-08 ir Nr. 6, 2012-06-12).

2012-05-23 LKKSS VAS narys Albertas Daugirdas Seimo rūmuose, Kovo 11-osios salėje, gyvosios atminties pamokoje (konferencijoje) skaitė paskaitą „Jaunimas Lietuvos laisvės gynyboje 1991 metais“.  Apytikslis dalyvių skaičius – 250. LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 7, 2012-09-11).

2012-06-12 LKKSS VAS stebėjimo akcija – Algirdo Paleckio, politinės partijos „Socialistinis liaudies frontas“ pirmininko, teismo procesas Vilniaus apygardos teismo rūmuose (15.00 val.). Teismo nuosprendžio skaityme dalyvavo 25 LKKSS VAS nariai, iš jų 20 buvo su juoda berete ir kokarda – LKKSS atpažinimo simboliu. Pats A. Paleckis nuosprendį išklausyti atvyko (teismo kolegijai pirmininkavo teisėja R. Pocienė). A. Paleckio teismas dėl teiginio „…1991 m. sausio 13-tąją lietuviai šaudė savi į savus…“ baigėsi, priimtas nuosprendis pripažinti jį kaltu ir paskirti 10 400 Lt baudą (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 5, 2012-05-08 ir Nr. 6, 2012-06-12).

2012-06-26/27 „Išgyvenimo kursas Nr. 1“ LŠS Vilniaus rinktinės Vilniaus m. ir Šalčininkų raj. kuopų jauniesiems šauliams (15 šaulių – II-oji laida, pažymėjimo Nr. 12-26). Mokymo priemonės pirktos (už maždaug 200 Lt) naudojant LKKS VAS iždo lėšas. Nuo LKKSS VAS skirtas instruktorius ats. mjr. Albertas Daugirdas (su reikiama nuosava įranga). Renginį organizavo LKKSS VAS (idėjos autorius ir atsakingasis koordinatorius – ats. mjr. Albertas Daugirdas). Išgyvenimo kursas vyko Šalčininkų rajone Plytinės kaimo apylinkėse. Apie minėtą kursą šauliams skelbta 2 šaltiniuose: Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos internetinėje svetainėje „http://www.llks.lt“ (Vytautas Račkauskas „Antrasis „Išgyvenimo kursas“ Vilniaus krašto jauniesiems šauliams“, 2012-08-03, žr. skyrių „Jaunimas”) ir laikraštyje „Savanoris” (Vytautas Račkauskas „Mokėti išgyventi…“ 2012-07-26, Nr. 7 (439), 8). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2012-06-12 ir Nr. 7, 2012-09-11).

2012-06-28 Skyriaus vardu, mirus mamai, pareikšta nuoširdi užuojauta LK vadui, LKKSS VAS nariui gen. ltn. Arvydui Pociui. Taip pat, skyriaus vardu, mirus mamai, pareikšta nuoširdi užuojauta LKKSS VAS nariui Dainiui Gudeliui. Užuojautos atspausdintos Lietuvos savanorių laikraštyje „Savanoris“, 2012-06-28, Nr. 6 (438), 7.

2012-07-01(?) LK Vilniaus įgulos karininkų ramovei įteikta padėka nuo LKKSS VAS už bendradarbiavimą rengiant visuotinį LKKSS VAS susirinkimą (2011-12-10). Idėjos autorius – KAM būrio vadas Vidas Zabiela, tekstą parengė – Vytautas Račkauskas, atspausdino – Gediminas Ruzgys. (LKKSS VAS valdybos protokolai Nr. 1, 2012-01-10, ir Nr. 6, 2012-06-12).

2012-07-20 Paskaita apie partizanų taktiką Abromiškėse žygio ,,Žalio Velnio takais“ išvakarėse. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas (su LKKSS VAS simbolika – juoda beretė su kokarda). Apytikslis dalyvių skaičius – 80.

2012-07-21 Organizuotas istorinis žygis „Žalio Velnio takais“ (VAS skyrė organizatorius ir dalinį finansavimą). Renginį organizavo Abromiškių bendruomenė (šventės „Abromiškėms 441“ programos dalis) ir LKKSS VAS (idėjos autoriai ir atsakingieji koordinatoriai – kpt. Vytas Šareika ir ats. mjr. Albertas Daugirdas). LKKSS VAS įrengė 1 žygio postą prie Elektrėnų bažnyčios, aprangos kodas – tamsus kostiumas arba juoda (samaninė) uniforma su juoda berete ir kokarda. Poste stovėjo 10 LKKSS VAS narių, žygiavo 1 – gen. mjr. Almantas Leika. Apie žygį ir organizatorius  skelbta 4 šaltiniuose: KAM informaciniame leidinyje „Krašto apsauga“ („Abromiškių apylinkėse buvo surengtas žygis „Žalio Velnio takais“, 2012-07-16–2012-07-29, Nr. 13 (236), 15), laikraščiuose „Elektrėnų žinios“ (Romualdas Černeckis „Abromiškės atšventė savo 441-ąsias metines“, 2012-07-26; internetinė versija), „Elektrėnų kronika“ (Julija Kirkilienė, Greta Kamandulytė „Jei grafas atsikeltų iš kapo…“, 2012-07-27–08-02, Nr. 30 (679), 4-5, 7, 9, 15; yra ir internetinė versija) ir „Savanoris“ (Vilius Džiavečka. „Žalio Velnio takais“, 2012-08-27, Nr. 9 (441), 5, 8). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2012-06-12).

 2012-07-25 LKKSS VAS pirmininkas Vytautas Račkauskas dalyvavo baltiškos kultūros Tautinio jaunimo sąjungos stovyklos „Mūsų šaknys – baltai“ atidaryme ir pasakė sveikinimo kalbą. Renginyje LKKSS VAS pirmininkas dalyvavo su LKKSS berete su kokarda. Apie tai paminėta 2 šaltiniuose:  internetinėje svetainėje „Delfi.lt“ (Eglė Samoškaitė „Visuomenės pasipiktinimas privertė pakeisti Tautinio jaunimo sąjungos stovyklos Dieveniškėse šūkį“, 2012-07-25) ir Tautinių žinių ir gyvenimo būdo portale „Alkas.lt“ („Dieveniškėse atidaryta baltiškos kultūros stovykla „Mūųsų šaknys – baltai“, 2012-07-25).

2012-07-26/29 Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos (LKRKA) žaidynės Panevėžyje (Pajuostyje). LKKSS VAS pirmininkas V. Račkauskas, LKKSS pirmininko Antano Plieskio vardu (žodinis įgaliojimas), pasveikino LKRKA žaidynių dalyvius per šventės atidarymą. LKKSS VAS išlaidų nebuvo – VAS pirmininkas nuvyko LKRKA suorganizuotu transportu. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 7, 2012-09-11).

2012-07-31 Medininkų tragedijos 21-ųjų metinių minėjimas (1991-07-31 SSRS specialiųjų pajėgų OMON nariai sušaudė 7 Lietuvos pareigūnus) – LKKSS VAS nariai ant žuvusiųjų kapų (taip pat ir pasieniečio Gintaro Žaguūnio kapo) padėjo gėles. Gėlės pirktos iš LKKSS VAS lėšų. LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2012-06-12).

2012-08-02 Paskaita Rukloje (Jonavos r.) kunigų seminarijos studentams „Lietuvos kariuomenės vaidmuo pilietinės valios ugdymo procese?“. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis klausytojų skaičius – 30 studentų.

2012-08-21 Seimo gynėjo, kario savanorio Artūro Sakalausko 21-ųjų žūties metinių paminėjimas. Prie paminklinio akmens, šalia Seimo rūmų, Goštauto gatvėje LKKSS VAS suformavo dviem eilėm 33 vyrų rikiuotę (aprangos kodas – juodas kostiumas ir juoda beretė su kokarda, su šiuo aprangos kodu LKKSS narių rikiuotė šiame paminėjime suformuota pirmą kartą). Rikiuotės vieta buvo suderinta su LK Protokolo skyriaus atstovu. Nuo LKKSS VAS oficialiai padėtas gėlių krepšelis (padėjo Jonas Juodka). Krepšelis su juosta pirktas iš LKKSS VAS iždo lėšų (75 Lt). Apie LKKSS narių dalyvavimą paskelbta spaudoje: „Krašto apsauga“. 2012 m. liepos 30 d. – 2012 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 14 (237). „Pagerbtas kario savanorio Artūro Sakalausko atminimas“. 23 psl. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2012-06-12, ir  Nr. 7, 2012-09-11).

2012-09-03 Akcija “Padovanok knygą lietuviškoms mokykloms” Šalčininkų rajono Baltosios Vokės “Šilo” vidurinės mokyklos bibliotekai (34 asmenys, iš jų 32 LKKSS nariai,  paaukojo 1815,38 Lt – už juos buvo nupirktos 65 naujausios knygos, ir sunešė 171 knygą – viso dovanota 236 knygos). Bendra aukos vertė – virš 3,5 tūkst. litų. Dovanojimo akcija vyko priešais Baltosios Vokės „Šilo“ mokyklą (gyvenvietės aikštėje), per Mokslo ir žinių šventę. Mokyklos direktorei Nijolei Balinskienei oficialiai įteiktas knygų dovanojimą patvirtinantis dokumentas – LKKSS VAS liudijimas. Renginį organizavo LKKSS VAS (idėjos autorius ir atsakingasis koordinatorius – ats. ltn. Vytautas Račkauskas), knygas vežė 6 asmenų LKKSS VAS delegacija. Apie akciją skelbta 15 šaltinių: laikraščiuose „Alytaus naujienos“ (Vytautas Račkauskas „Savanoriai kūrėjai dovanos knygos lietuviškai mokyklai“, 2012-08-31, žr. skyrių „Internetiniai  skaitiniai”), „Krašto naujienos“ (V. Račkauskas, A. Daugirdas „Karių dovana vaikams“, 2012-09-07, Nr.29 (175), 1, 4), „Šalčininkietis“ (Ernestas Vėta „Mokslo metų pradzioje –  Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių dovanos Baltosios Vokės ,,Šilo“ mokyklai“ 2012-09-11, internet. versija)., „Šalčios žinios“ (E. Vėta „Mokslo metų pradzioje gausios Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių dovanos Baltosios Vokės ,,Šilo“ mokyklai“, 2012-09-14, 2psl.) ir „Savanoris“ (V. Račkauskas, Albertas Daugirdas „Savanorių kūrėjų dovana lietuviškai mokyklai“, 2012-09-27, 7 psl.), KAM informaciniame leidinyje „Krašto apsauga“ (2012-08-27–2012-09-14, informacinė žinutė su nuotrauka), internetinėse svetainėse „kariuomenė.kam.lt“ (V. Račkauskas, A. Daugirdas „Kariai padovanojo knygų mokslo metus pradedantiems moksleiviams, 2012-09-03, ir „Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atstovai dovanojo knygų Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinei mokyklai“, 2012-09-07), „llks.lt“ ir „Geležinio vilko klubas“ bei „Alkas.lt“, (V. Račkauskas, A. Daugirdas „Savanorių kūrėjų dovana – knygos – lietuviškai mokyklai“, 2012-09-04, žr. skyrių „Jaunimas”, ir 2012-09-05 bei 2012-09-17), „Batalionas.lt“ (tas pats tekstas kaip „kariuomenė.kam.lt“; 2012-09-07), „B. Vokės „Šilo“ vid. mokykla“ (tas pats tekstas kaip „Šalčios žinios“; 2012-09-11), LR Prezidentės (2012-09-06) ir Tautininkų sąjungos veidaknygėse (2012-09-10) (facebook‘uose). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 6, 2012-06-12 ir Nr.7, 2014-09-11).

2012-09-08 Išgyvenimo kursas Nr. 1 LKKSS VAS nariams bei jų artimiesiems (6 dalyviai – III-oji laida, pažymėjimo Nr. 29-35). Kurso išlaidas apsimokėjo patys dalyviai. Nuo LKKSS VAS skirtas tik instruktorius ats. mjr. Albertas Daugirdas (su reikiama nuosava įranga). Renginį organizavo LKKSS VAS (idėjos autorius ir atsakingasis koordinatorius – ats. mjr. Albertas Daugirdas). Išgyvenimo kursas vyko Šalčininkų rajone Plytinės kaimo apylinkėse. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. Nr. 7, 2014-09-11)

2012-09-20 Paskaita apie išgyvenimą (rengimosi principus ekstremaliomis sąlygomis) LDK Gedimino štabo batalione KASP kariams, išvykstantiems į misiją Afganistane. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis dalyvių skaičius – 60 karių.

2012-09-20 LKKSS VAS nariai (4-i) ir vienas Šiaulių apsk. skyriaus narys, esantys LKKSS valdyboje, oficialiai raštu kreipėsi į LKKSS pirmininką Antaną Plieskį dėl LKKSS pirmininko pavaduotojo Arūno Stašaičio šalinimo iš LKKSS (VRS dokumentuose prisipažino buvęs Sovietų Sąjungos KGB agentu (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 7, 2012-09-11).

2012-10-04 Renginys „Simboliai mūsų gyvenime“: paminėtos LKKSS būstinėje (Pilies g. 22) „VYČIO“ ant Aušros Vartų atiko 26-osios atrestauravimo metinės (prisiminimais dalijosi Vyčio restauratorius Kazimieras Balsys); KAM Strateginių komunikacijų atstovas perskaitė paskaitą apie simbolius viešosiose erdvėse, priešišką propagandą ir informacinį karą. Renginio metu LKKSS VAS narys, istorikas Artūras Andriušaitis perskaitė įdomų pareiškimą-projektą dėl Lietuvos trispalvės. Diskusijos pratęstos prie kavos puodelio. Renginyje dalyvavo 23 žmonės. Renginiui iš LKKSS VAS iždo skirta apie 200 Lt. Renginį organizavo LKKSS VAS Geležinio Vilko būrys (vadas Pranas Kasteckas). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 7, 2012-09-11 ir Nr. 8, 2012-10-09).

2012-10-15 Netikėtai mirė LKKSS VAS narys ats. kpt. Algimantas Saulius. Skyriaus rūpesčiu paskelbtas nekrologas (rašė Vytautas Voveris, buvęs LKKSS VAS narys). Papildomai, nuo LKKSS VAS įdėta užuojauta A. Sauliaus artimiesiems. Nekrologas ir užuojauta atspausdinti Lietuvos savanorių laikrašyje „Savanoris“, 2014-10-25, Nr. 10 (442), 7.

2012-10-17 LKKSS VAS nario Algimanto Sauliaus laidotuvės (mirė spalio 15 d.). Pirmą kartą laidojant savo skyriaus narį prie jo urnos buvo padėta Lietuvos trispalvė (taip pat  nupirktas vainikas su juosta ir įdėtas nekrologas į laikraštį „Savanoris“). Nuo šio įvykio LKKSS VAS atsirado tradicija – mirus LKKSS VAS nariui, pirkti jam skyriaus iždo lėšomis LR valstybinę vėliavą – Lietuvos trispalvę, kuria bus uždengiamas karstas (arba padedama prie urnos). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 10, 2012-11-13).

2012-10-31 Uždegtos žvakės Naujosiose Rasų kapinėse ant 1920 m. savanorių kapų ir kitų laisvės kovotojų kenotafų bei Basanavičiaus ir M. K. Čiurlionio kapų.  Akciją organizavo LKKSS VAS (KASP 8-osios rinktinės etatinių savanorių būrys, atsakingu paskirtas – Audrius Vareikis). Uždegtos 44 žvakės (žvakės pirktos už LKKSS VAS iždo lėšas iš Lietuvos gamintojo, minimalus degimo laikas – 48 val.). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 8, 2012-10-09).

2012-11-05 Paskaita apie partizanų taktiką SOP kariams. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Klausytojų skaičius – 10 karių.

2012-11-19 Paskaita apie LK kūrimąsi po 1990 m. LDK Gedimino štabo batalione, Vilniuje. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis klausytojų – 250 karių.

2012-11-21 Paskaita apie AT gynybą ir akcija “Padovanok knygą lietuviškoms mokykloms”. Šalčininkų rajono Poškonių pagrindinės mokyklos bibliotekai (112 asmenų, iš jų 56 LKKSS VAS nariai,  paaukojo 2670,34 Lt, už kuriuos buvo nupirktos 85 naujausios knygos, ir sunešė 256 knygas). Viso dovanota 341 knyga, supakuota į  į 9 dėžes, iš kurių viena dėžė su knygomis atvyko iš LKKSS Šiaulių apsk. skyriaus – Vilniuje ją A. Daugirdui perdavė A. Kliunka. Akciją pinigais taip pat parėmė kitų LKKSS skyrių nariai (10 asmenų): iš Marijampolės apsk. skyriaus – 8 nariai (125,0 Lt), iš Šiaulių apsk. skyriaus – 1 narys (50,0 Lt, A. Kliunka), iš Kauno apsk. skyriaus – 1 narys (20,0 Lt, L. Snukiškis). Prie akcijos knygomis (21 vnt.) prisidėjo leidykla „Homo liber“ (direktorius V. Gužauskas). Bendra aukos vertė – virš 5,2 tūkst. Litų. Renginį organizavo LKKSS VAS (idėjos autorius ir atsakingasis koordinatorius – ats. ltn. Vytautas Račkauskas), knygas vežė 7 asmenų LKKSS VAS delegacija. Paskaitą „1991 m. Aukščiausios Tarybos gynimas“ skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis dalyvių skaičius – 40. Dovanojimo akcija vyko Poškonių pagrindinės mokyklos koridoriuje, šalia aktų salės, Lietuvos kariuomenės dienos proga. Mokyklos direktorei Birutei Žybortienei oficialiai buvo įteiktas knygų dovanojimą patvirtinantis dokumentas – LKKSS VAS liudijimas. Apie akciją skelbta 15 šaltinių: laikraščiuose „Lietuvos žinios“ („Savanorių dovanos mokykloms“ 2012-11-17, Nr. 264  (13392), 2, žr. skyrelį „Trumpai“), „Krašto naujienos“ (Vytautas Račkauskas „Kariuomenės kūrėjų savanorių parama mokykloms tęsiasi…“, 2012-11-19), „Šalčininkietis“ (V. Račkauskas „Kariuomenės kūrėjų savanorių parama Šalčininkų rajono mokykloms tęsiasi“, 2012-11-19), „Šalčios žinios“ (Oksana Cudzanovska „Lietuvos karininkų kūrėjų savanorių sąjungos atstovų apsilankymas Poškonių pagrindinėje mokykloje“, 2012-11-30) ir „Savanoris“(Vytautas Račkauskas „Parama lietuviškoms mokykloms tęsiasi“, 2012-11-29, Nr.11(443), 6), internetinėse svetainėse „Alfa.lt“, „Radikaliai.lt“ ir „manokrastas.lt“(Skuodas) („Kariuomenės kūrėjų savanorių parama mokykloms tęsiasi“, 2012-11-18), „Respublika.lt“, „Batalionas.lt“ ir „Geležinio vilko klubas“ (Vytautas Račkauskas „Kariuomenės kūrėjų savanorių parama mokykloms tęsiasi“, 2012-11-18 ir 2012-11-19).), „kariuomene.kam.lt“ (V. Račkauskas „Kariuomenės kūrėjų savanorių parama Šalčininkų rajono mokykloms tęsiasi“, 2012-11-19), „NGS (Nepriklausomybes gynėju sąjunga).lt“ („Savanoriai Poškonių (Šalčininkų rajonas) pagrindinėje mokykloje dovanoja mokyklai knygas“, 2012-11-21. Fotoreportažas Alfredo ir Pijaus Girdziušų) ir LR Prezidentės veidaknygėje (facebook‘e) (2012-11-30). (LKKSS VAS valdybos protokolai Nr. 8, 2012-10-09,  Nr. 10, 2012-11-13, ir Nr. 11, 2012-12-11).

2012-11-22 Naujųjų Rasų kapinėse, „Laisvės kovų memoriale“, atidengti 5 nauji kenotafai laisvės kovotojams. Renginio eiga: 17.00 val. – Šv. Mišios Bernardinų vienuolyne; 17.45 val. – formuojama eisena į Rasų kapines; 18.45 val. – iškilmingas paminėjimas Rasų kapinėse. LKKSS VAS nariai dalyvavo suformuotoje eisenoje nuo Bernardinų vienuolyno iki Rasų kapinių (15 narių, eiseną formavo – LKKSS VAS nariai dim. mjr. Antanas Burokas ir V. Račkauskas), ir iškilmingame paminėjime, aprangos kodas – tamsūs rūbai su juoda berete ir kokarda. Renginį organizavo ir kenotafus statė Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS). (LKKSS VAS valdybos protokolai Nr. 10, 2012-11-13, ir Nr. 11, 012-12-11).

2012-11-23 Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Katedros aikštėje, Vilniuje. LKKSS VAS nariai dalyvavo atskira rikiuote su skyriaus vėliava (24 nariai, rikiuotės vadas – Vytautas Račkauskas, vėliavnešys – Rimantas Šileikis) rikiuotės vieta – svečių tarpe, prie Lietuvos partizanų rikiuotės (tarp diplomatinio korpuso ir Jaunųjų šaulių rikiuotės). Rikiuotės vieta buvo suderinta su KAM protokolo skyriaus atstove Salvinija Taukinaitiene. Rikiuotės aprangos kodas – tamsūs rūbai ir juoda beretė su kokarda. (LKKSS VAS valdybos protokolai Nr. 7, 2012-09-11, Nr. 8, 2012-10-09, Nr. 10,  2012-11-13, ir  Nr. 11,  2012-12-11).

2012-11-29 Skyriaus vardu, mirus mamai, pareikšta nuoširdi užuojauta LKKSS VAS nariams ats. brg. gen. Česlovui Jezerskui ir ats. mjr. Vaclovui Jezerskui. Užuojauta atspausdinta Lietuvos savanorių laikraštyje „Savanoris“, 2012-11-29, Nr. 11 (443), 7.

2012-12-19 Paskaita apie AT gynybą  ir akcija “Padovanok knygą lietuviškoms mokykloms”. Šalčininkų rajono Dieveniškių “Ryto” vidurinės mokyklos bibliotekai (paaukojo 112 asmenų, iš jų 56 LKKSS VAS nariai, 10 – kitų LKKSS skyrių nariai, 46 – svečiai, 2714,66 Lt, už kuriuos nupirkta 91 naujausia knyga, sunešta 197 knygos – viso dovanota 288 knygos). Prie akcijos knygomis (21 vnt.) prisidėjo leidykla „Homo liber“ (direktorius V. Gužauskas). Knygos buvo perkamos ir renkamos atsižvelgiant į mokyklos direkcijos prašymą (iš jų pusės buvo pateiktas pageidaujamų knygų sąrašas). Bendra aukos vertė – virš 4,6 tūkst. litų. Renginį organizavo LKKSS VAS (idėjos autorius ir atsakingasis koordinatorius – ats. ltn. Vytautas Račkauskas), knygas vežė 8 asmenų LKKSS VAS delegacija. Paskaitą „1991 m. Aukščiausios Tarybos gynimas“ skaitė LKKSS VAS nariai ats. mjr. A. Daugirdas ir ats. ltn., dr. V. Račkauskas. Apytikslis dalyvių skaičius – 50. Dovanojimo akcija vyko Dieveniškių “Ryto” vidurinės mokyklos aktų salėje, laukiant Šv. Kalėdų. Mokyklos direktorei Lolitai Mikalauskienei oficialiai bus įteiktas knygų dovanojimą patvirtinantis dokumentas – LKKSS VAS liudijimas. Apie akciją skelbta 5 šaltiniuose: internetinėse svetainėse „Alkas.lt“ (Vytautas Račkauskas „Kariuomenės kūrėjai savanoriai Dieveniškių „Ryto“ mokyklai dovanos knygas“, 2012-12-18), „NGS (Nepriklausomybes gynėju sąjunga).lt“ ir Voruta.lt“ (Lolita Mikalauskienė „Knygos nuskaidrina sielą“, 2012-12-19)  bei Tautininkų sąjungos (2012-12-19) ir LR Prezidentės veidaknygėse (facebook‘e) (2013-01-02). (LKKSS VAS valdybos protokolai Nr. 10, 2012-11-13 ir Nr. 11, 2012-12-11).

2012-12-20 Skyriaus vardu, mirus tėvui, pareikšta nuoširdi užuojauta LKKSS VAS nariui Rolandui Tučui. Užuojauta atspausdinta Lietuvos savanorių laikraštyje „Savanoris“, 2012-12-20, Nr. 12 (444), 7.

2012 12mėn. Paskelbtas straipsnis apie LKKSS VAS veiklą „Vyrai juodomis beretėmis“ (autorius Albertas Daugirdas) žurnale „Karys“, 2012 m., Nr. 12, 30-31.

2013-01-01 Minint „Vėliavos pakėlimo dieną“ ant Gedimino kalno (14 val.) rikiuotėje su juodom beretėm ir kokarda bei LKKSS VAS vėliava (vėliavnešys R. Šileikis) dalyvavo apie 15 LKKSS VAS narių. Šventę organizavo KAM ir Švietimo ministerijos bei Vilniaus m. savivaldybė). Po renginio, apie 16.00 val., vyko šventinis minėjimas LKKSS būstinėje (Pilies g. 22), kurį organizavo LKKSS VAS Pasieniečių būrys (Grybų sriubą virė Stasys Averka). (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 11, 2012-12-11 ).

2013-01-10 Paskaita apie AT gynybą Seime LKA kariūnams. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis dalyvių skaičius – 40.

2013-01-11 Paskaita apie AT gynybą Vilniaus Salininkų gimnazijoje. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis dalyvių skaičius – 70.

2013-01-11 Paskaita apie „1991 m. Sausio įvykius“ Vilniuje suaugusiųjų mokymo centre. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys mjr. G. Jakštys. Dalyvių skaičius – 25.

2013-01-11 Interviu su LKKSS VAS pirmininku Vytautu Račkausku, kaip Sausio 13-osios įvykių dalyviu, LRT aktualijų laidoje „Laba diena, Lietuva“ (vedančioji Reda Gilytė; laidos 13:09-25:11 min.). V. Račkauskas laidoje dalyvavo su LKKSS juoda berete su kokarda(http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/32015)

2013-01-12 Paskaita apie AT gynybą Seimo kavinėje ateitininkams ir visuomenei. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Apytikslis dalyvių skaičius – 150.

2013-01-14 Paskaita apie AT gynybą Jonavoje Panerio pagrindinėje mokykloje. Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Dalyvių skaičius – 290 žmonių (mokytojai ir moksleiviai).

2013-01-17 Minint KASP 22-osios įkūrimo metines, Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje (prie Seimo rūmų) LKKSS VAS nariai antrą kartą oficialiai dalyvavo atskira rikiuote su skyriaus vėliava ir juodomis beretėmis su kokarda (rikiuotėje stovėjo apie 25 LKKSS VAS narius). Rikiuotės vieta buvo suderinta su KASP vadu.  (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 11, 2012-12-11).

2013-02-01 Paskaita apie AT gynybą Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre Vilniuje Paskaitą skaitė LKKSS VAS narys ats. mjr. A. Daugirdas. Dalyvių skaičius – 15 žmonių.

2013-02-02 LKKSS VAS visuotinis narių susirinkimas (LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13, Vilnius). Suvažiavime dalyvavo 124 nariai iš 231 (16 narių – suspenduota). Buvo išrinkta X-oji Skyriaus valdyba (valdybos pirmininkas – Albertas Daugirdas), Revizijos komisija ir Garbės teismas (LKKSS VAS visuotinio narių susirinkimo protokolas, 2013-02-02).

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →