NAUJIENOS

Krašto gynyba bus visų piliečių reikalas

Lietuvos institucijos pradeda rengti visuotinį valstybės gynimo planą, kuriame bus apibrėžta ne tik ginkluota gynyba, bet ir kitų institucijų bei visuomenės pilietinio pasipriešinimo vaidmuo

A.A. Vaclovas Jazerskas

Sausio 18 d. mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dim. majoras Vaclovas Jazerskas (1952-03-10 – 2021-01-18)

Paminėtas KASP 30-metis

Sausio 17 d. LK Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo 30-ųjų metinių minėjimas dėl karantino ribojimų vyko be įprastinio šventinio šurmulio

Prieš 30 metų

1991 m. sausio barikadų kino operatoriaus Domanto Vildžiūno (1963 – 2016) filmuoti kadrai

„Studenčiokai atėjo“

1991 m. sausio 8 d. aš, kaip ir kiti Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos ir geografijos fakulteto studentai, ruošiausi paskaitai. Staiga pasirodė fakulteto prodekanas Algimantas Šatas ir pasakė: „Vyrai skubiai renkamės kieme“.

Paskutinė pagarba mirusiam bendražygiui

2021-01-07, ketvirtadienį, 12 val., Vilniuje M. K. Paco g. 4 šarvojimo salėje Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus atstovai pagerbė a. a. dim. plk. ltn. Antaną Gasparą