NAUJIENOS

NATO švenčia 74-ąsias metines

NATO diena Aljanso sostinėse minima balandžio 4 d. per NATO steigimo dokumento – Vašingtono sutarties – pasirašymo 1949-aisias metines

„Nord Stream“ ataka: Rusijos pėdsakai

Likus kelioms dienoms iki trijų „Nord Stream“ vamzdžių sprogimo, toje vietoje veikė Rusijos kariniai laivai, tarp jų ir Kaliningrado dalinio povandeninis laivas, rašo vokiečių t-online leidinys

Užuojauta Rimantui Gasparavičiui

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui LKKSS VAS KAM būrio nariui Rimantui Gasparavičiui dėl žmonos Ramunės mirties 

Kaip ilgai rusijos armija sugebės pulti?

Kur rusų kariams sekėsi? Kiek dar turi  jėgų jų armija? Kaip Ukrainos kariai sulaiko rusijos invaziją? – pagal kovo 26 d. @RadioSvoboda paskelbtą video pasakojimą.