2017-07-01 Dzūkų kovų keliais Eisiškių apylinkėse. A.Čiro nuotr.

LKKSS VAS nariai lankėsi Dzūkijoje

Susitikimo su  partizanu J.Jakavoniu-„Tigru“ ir žygiavimo „Dzūkų kovų keliais“ įspūdžiais skiltyje „Fotogalerija“ dalijasi A.Šklenskas ir A.Čiras 

Ar sugebėsime įamžinti partizanų atminimą?

„Mūsų tikslas – vienoje vietoje parodyti Lietuvos partizanų žūčių mastą. 20 tūkstančių geriausių Lietuvos vyrų yra verti, kad mes vienoje vietoje juos įamžintume“ – gegužės 16 d.  LRT transliuotoje laidoje „Istorijos detektyvai“ kalbėjo Antanas Kliunka, LKKSS narys

Prie dovanojamųjų knygų dėžės nuotrauka istorinei atminčiai – Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės delegacija su Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijos administracija (iš kairės į dešinę): ats. mjr. Jonas Juodka, direktorė Kristina Bajevienė, ats. mjr. Antanas Burokas, pavaduotoja ugdymui Virginija Giedraitytė ir ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas

Ramovės parama Maišiagalos ir Barskūnų mokykloms

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko Gaudento Aukštikalnio ir vyr. specialisto, ats. mjr. Antano Buroko rūpesčio dėka, 2017 m. gegužės 5 d. Ramovė padovanojo virš pusantro šimto naujų, ne senesnių kaip 5 metų, knygų ir knygelių Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijai ir Širvintų rajono Barskūnų pagrindinei mokyklai.