AtA Eugenijus Miliauskas

Rugpjūčio 24 d. mirė LKKSS narys, dimisijos komandoras Eugenijus Miliauskas. Velionis buvo vienas iš Lietuvos Karinio jūrų laivyno atkūrimo dalyvių. Dalyvavo Lietuvos atsargos karininkų sąjūdyje 1989-1990 metais, o 1991 m. sausio 5 d. buvo priimtas į tarnybą Krašto apsaugos departamente.  1995 metais tapo LKKSS nariu. Velionis šarvojamas antradienį 17.00 val. J.Matulaičio laidojimo namų 3-je salėje. 18.30 val. už mirusį bus aukojamos Šv. Mišios. Daugiau apie laidotuves […]

AtA Kostas Rėza

Po ilgos ir sunkios ligos rugpjūčio 15 d. mirė LKKSS narys Kostas Rėza. Velionis pripažintas ginkluoto pasipriešinimo dalyviu, 1999 m. išduotas kario savanorio pažymėjimas. 2000 m. tapo LKKSS nariu, o 2011 m. buvo išrinktas ir du metus vykdė LKKSS VAS valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas. Velionis šarvojamas pirmadienį nuo 18.00 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios laidojimų namų 3 salėje. Išlydėjimas į Kairėnų kapines antradienį, 13.00 val. Kviečiame atsisveikinti su […]

AtA Kazimierui Gediminui Ruzgiui

LKKSS VILNIAUS SKYRIAUS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ ATSISVEIKINIMAS Kazimieras Gediminas Ruzgys, LKKSS VAS Visuomeninių organizacijų būrio narys, pašarvotas sausio 15 d. nuo 13.00 val. šv. Ignoto bažnyčioje. Karstas išnešamas laidoti penktadienį, 13.15 val. Laidoti velionį numatyta Rokantiškių kapinėse.

UŽUOJAUTA GEDIMINUI TRAKIMUI

LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdybos vardu reiškiu užuojautą Vilniaus skyriaus KASP Štabo būrio nariui, skyriaus Garbės teismo nariui Gediminui Trakimui, šiandien, sausio 3 d. palaidojusiam mylimą mamą, Oną Trakimienę.

Netekome bendražygio

PRO MEMORIA 2014 m. gruodžio 23 d., po sunkios ir ilgos ligos, mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 1944 metų Tėvynės apsaugos rinktinės karys, Linas Gediminas Janulionis.

Išėjo didis kovotojas

  Liepos 21 d. Ukmergės partizanų kapinėse amžino poilsio atgulė didis Lietuvos patriotas – monsinjoras kunigas Alfonsas Svarinskas. Žmogus iš didžiosios raidės, visą savo gyvenimą paskyręs kovai už Lietuvos laisvę ir kovai su šiuolaikinėmis žmonių ydomis ir nedorybėmis.

Netekome bendražygio

2014 m. vasario 22 d. eidamas 76-uosius metus mirė mūsų bendražygis, KASP 8 rinktinės karių savanorių būrio narys, Sigitas Jegelevičius. Lenkiame galvas pagerbdami velionio atminimą ir reiškiame užuojautą artimiesiems.