A.A. partizanas Bronislovas Juospaitis

2021 m. gruodžio 26 d. eidamas 97-uosius metus Amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, partizanas, dim. kpt. Bronislovas Juospaitis (slap. Direktorius)

B. Juospaitis gimė 1925 m. gruodžio 5 d. Rimaisų k., Ramygalos vlsč. Mokėsi Žudžių (Ramygalos vlsč.), Truskavos pradžios ir Ramygalos vidurinėje mokykloje. 1943 m. su broliu Jonu (1924 – 1948-08-07) tapo Lietuvos laisvės armijos nariais. 1944 m. rugpjūčio mėn. gavę šaukimus į SSRS kariuomenę, abu slapstėsi, tapo Stasio Eitminavičiaus – Rupūžėno (1912–1947-10-09) būrio partizanais. Nuo 1947 m. B. Juospaitis buvo Vyčio apygardos Ukmergės rinktinės Jono Kalvaičio – Pažįstamo (1914–1950-09-17) būrio partizanas. 1948 m. dalyvavo kautynėse Krekenavos miške (Krekenavos vlsč.), 1949 m. – Pašilių miške (Ramygalos vlsč.). 1950 m. paskirtas Vyčio apygardos Krikštaponio rinktinės Vėtros būrio vadu, vėliau buvo šios apygardos Gedimino rinktinės pirmojo rajono partizanas; Gedimino rinktinės vado J. Viapšto nurodymu platino antisovietinius atsišaukimus. 1951 m. kovo 14 d. Glitėnų kaimo apylinkėse (Ramygalos raj.) per susišaudymą su sovietinio saugumo Ramygalos raj. skyriaus stribais ir saugumo kariuomenės kareiviais sunkiai sužeistas. Kartu su žuvusiais bendražygiais – Gedimino rinktinės vadu J. Viapštu, jo adjutantu Kaziu Gvergždžiu – Klajūnu (g. 1928 m.), partizanais Antanu Burkausku – Brakonieriumi (g. 1912 m.), Stasiu Giedraičiu – Stasiu (g. 1932 m.), Jonu Kraujaliu – Sūnumi (g. 1924 m.), Danieliumi Kriščiūnu – Liubku, Inžinieriumi (g. 1922 m.), Jonu Masioku – Ąžuolu (g. 1923 m.) ir Leonu Štaroliu – Aru (g. 1921 m.) – buvo atvežtas į Ramygalos miestelio aikštę, išaiškėjus, kad liko gyvas, buvo suimtas kaip Jonas Masiokas.
Kalintas Panevėžyje, Šiauliuose, Vilniuje. Gydant Vilniaus kalėjimo ligoninėje buvo išsiaiškinta tikroji jo tapatybė. Karo tribunolo 1952 m. vasario 2 d. nuteistas 25 m. kalėti lageryje; kalintas Gornyj lageryje Norilske, Oziorlage (Bratsko raj., Irkutsko sr.) ir Dubrovlage (Mordovija), baigė vidurinės mokyklos 7 klases, įgijo elektriko specialybę. Dirbo medžio apdirbimo fabrike, 1966 m. paleistas. Grįžęs į Lietuvą iki 1996 m. dirbo Autokompresorių gamykloje Panevėžyje. Iki 1990-02-15 buvo nuolat stebimas KGB. 1990 m. atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadas, priklausė Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių chorui.
Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1999 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2000 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.). Laisvės premija (2018 m.), statulėle „Laisvės žinia“ (2018 m.).

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams

LKKSS VAS valdyba

Atsisveikinimas su velioniu Panevėžio laidojimo namuose  „Ramybės takas“ (Geležinkelio g. 20, Panevėžys) gruodžio 28 d., antradienį, nuo 15:00 iki 19:00.
Karstas išnešamas gruodžio 29 d., trečiadienį, 11:30. Laidotuvių Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje 12:00. Laidotuvės Ramygalos miestelio kapinėse.

Paskelbta Antroji banga, Pro memoria.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *