A.A. Juozas Jakavonis-Tigras

Lapkričio 23 d. eidamas 97-uosius metus Amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.

J. Jakavonis gimė Kasčiūnų kaime 1925 m. liepos 10 dieną.
1944 lapkričio 16 d. tapo Adolfo Ramanausko-Vanago būrio partizanu.
1945 m. J. Jakavonis kartu su kitais partizanais savo tėvų sodyboje įrengė bunkerį, į kurį po 1945 m. birželio 14 d. vykusio Varčios mūšio buvo perkeltas A. Ramanausko-Vanago vadovaujamas Merkio rinktinės štabas, o vėliau, 1946 m. pradžioje, čia apsigyveno „A“ apygardos vadas pulkininkas Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Šiame bunkeryje buvo spausdinamas partizanų laikraštis „Laisvės varpas“, atsišaukimai prieš rinkimus į sovietų valdžią.
J. Jakavonis buvo svarbus Merkio rinktinės štabo ryšininkas, lydėdavo partizanus po kaimus ir keldavo juos per šalia esančią Merkio upę, platino atsišaukimus ir partizaninę spaudą, teikė žinias apie sovietų represinių struktūrų darbuotojų judėjimą. 1946 m. gruodžio 8 d. nešdamas pogrindinę spaudą, pakliuvo į NKVD pasalą ir buvo suimtas. Kalintas Merkinėje, po to – Varėnoje, Vilniuje.
1947 m. kovo 27 sovietų karo tribunolas Juozą Jakavonį nuteisė 10 m. kalėti lageryje ir 5 m. tremties. Kalintas Kolymoje (Magadano sr.), tremtyje buvo Grigorjevkoje (Krasnojarsko kraštas), 1959 m. grįžo į Lietuvą.
1988 m. tapo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, 1990 m. – atkurto Lietuvos Laisvės sąjūdžio nariu. 2005 m. parašė atsiminimų knygą „Šalia mirties”.
Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (1998 m.), 2000 m. įteiktas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2000 m.), Laisvės premijos laureatas (kartu su bendražygiais 2018 m.), partizanų vado A. Ramanausko–Vanago premijos laureatas (2021 m.).

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams

LKKSS VAS valdyba

Atsisveikinti su Juozu Jakavoniu-Tigru galima lapkričio 25 d., ketvirtadienį, nuo 12:00 iki 20:00 ir lapkričio 26 d., penktadienį, nuo 9:00 iki 10:00 Vilniuje Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12).
Šv. Mišios lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 18:00 Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje.

Lapkričio 26 d., penktadienį 10:00 laidotuvių procesija iš Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios išvyks į Merkinę.

12:00 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (Liepų g. 9) Šv. Mišias aukoja vyskupas Jonas Kauneckas. Po Šv. Mišių – atsisveikinimo kalbos.
13:00 – laidotuvės Kasčiūnų km. kapinėse (8 km. nuo Merkinės).
14:15 – kareiviška arbata prie partizanų bunkerio Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje.

Amžinatilsį Juozo Jakavonio-Tigro pageidavimu prašome jį pagerbti ne gėlių gausa (užtektų poros žiedelių), bet aukomis jo atstatyto bunkerio – partizanų „A“ apygardos vadavietės – rekonstrukcijai.

Paskelbta Antroji banga, Pro memoria.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *