A.A. partizanas Jonas Abukauskas

2022 m. spalio 25 d., eidamas 96-uosius metus, Amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, partizanas, dim. vyr. psk. Jonas Abukauskas (slap. Siaubas, Vytenis)

Jonas Abukauskas gimė 1927 m. sausio 8 d. Norvaišių k., Užpalių vls., Utenos apskr.
1944 m. rugsėjo 1 d. NKVD suimtas už nelegalaus ginklo laikymą. Karo tribunolo 1944 m. rugsėjo 26 d. nuteistas 5 m. kalėti lageryje; kalintas Macikų lageryje prie Šilutės. 1947 m. rugpjūčio 4 d. paleistas, grįžo į tėviškę. 1949 m. birželį, gavęs šaukimą į SSRS kariuomenę, tapo Kunigaikščio Margio rinktinės (priklausė Algimanto apygardai) Audros būrio (vadas Feliksas Stasiškis‑Smūgis) partizanu. 1949 m. birželio 16 d. dalyvavo kautynėse Rameikių kaime (Užpalių vlsč.), spalio 27 d. – Galinių kaime (Užpalių vlsč.), kur buvo sužeistas. 1949 m. gruodžio 4 d. žuvus Audros būrio vadui F. Stasiškiui, buvo paskirtas šio būrio, veikiančio Utenos apskr. Užpalių vlsč. ir dalies Zarasų apskr. Dusetų valsčiaus, vadu. 1950 m. dalyvavo kautynėse su Užpalių vlsč. stribais ir milicininkais.
1950 m. lapkričio 25 d. laikinai einančio pareigas Šiaurės rytų Lietuvos srities vado B. Kalyčio įsakymu iš likusių gyvų Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės ir Šarūno rinktinės partizanų buvo įkurta Vaižganto rinktinė, kuri įėjo į Vytauto apygardos sudėtį. Vaižganto rinktinės vado J. Kemeklio įsakymu J. Abukauskas 1951 m.. spalio 11 d. buvo paskirtas šios rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos vadu.
1952 m. vasario 7 d. legalizavosi. Vasario 27 d. Užpalių bažnyčioje susituokė su partizanų ryšininke Bronislava Indrašiūte (1930–2017), Spalio 17 d. suimtas; kalintas Utenoje, Vilniuje. Karo tribunolo 1953 m. sausio 26 d. nuteistas mirties bausme, SSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo birželio 5 d. nutarimu bausmė pakeista 25 m. lagerio ir 5 m. tremties. Iki 1958 m. kalintas Kamyšlage (Omsko sr.), 1958–1959 m.  – Ozerlage (Irkutsko sr.), 1959–1972 m. – Vladimiro kalėjime, 1972–75 – Dubravlage (Mordovija), nuo 1975 – Vilniaus kalėjime, vėl Dubrovlage. 1976 m. lapkričio 16 d. paleistas, grįžo į Lietuvą.
1977–1982 m. dirbo staliumi Jonavos baldų kombinate, 1982–1989 m. – Kauno statyboje. Vėliau apsigyveno Rameikiuose (Užpalių seniūnija).
Daugelio paminklų žuvusiems bendražygiams iniciatorius ir įgyvendintojas. Parašė prisiminimų, paskelbtų knygose: „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“ (3 dalis, 2001), „Juodųjų dienų sakmės: atsiminimai, dienoraščiai, publicistika“ (2001), „Dejavo žemė ir žmonės: Utenos apylinkių partizanų ir rėmėjų atsiminimai“ (2004), „Naikintos, bet nenugalėtos kartos kelias: prisiminimai“ (2006), „Užpaliai“ (1 dalis, 2013).
Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (2006 m.), Laisvės premijos laureatas (kartu su bendražygiais 2018 m.).

Pagal genocid.lt, vle.lt, utenis.lt inf.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams

LKKSS valdyba

Jono Abukausko-Siaubo žemiškieji palaikai nuo spalio 26 d. pašarvoti Užpalių miestelio (Utenos r. sav.) šarvojimo salėje prie Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios.
Karstas išnešamas spalio 28 d., penktadienį, 14:30. Laidotuvių Šv. Mišios 15:00 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčioje. Laidotuvės Užpalių kapinėse.

Paskelbta Antroji banga, Pro memoria.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *