2021-11-24 Vilniaus Rotušėje

Sveikiname LKKSS VAS narius

Rimą ANGLICKĄ, Gasparą GENZBIGELĮ, Alvydą PUTNĄ, apdovanotus Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu

2021-10-13 Liepynės kapinėse

Ilsėkis ramybėje, bendražygi

Spalio 13 d. Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype amžinojo poilsio atgulė a.a. Petro Slavinsko, LKKSS VAS pasieniečių būrio nario, žemiškieji palaikai.