Įvyko LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus visuotinis narių susirinkimas

Kovo 16 d. išrinkti LKKSS VAS valdybos, revizijos komisijos, garbės teismo nariai

Šeštadienį LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje sušauktas pakartotinis visuotinis Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narių susirinkimas taip pat patvirtino Skyriaus veiklos 2023 metais ataskaitą ir finansinės veiklos ataskaitą, išklausė Revizijos komisijos ir Garbės teismo ataskaitas.

Dėkojame už darbą
LKKSS VAS XV valdybos pirmininkui Linui Ladigai, pirmininko pavaduotojui Vytautui Račkauskui, sekretoriui Audriui Vareikiui, iždininkui Marijui Bizevičiui, nariui Raimundui Vaikšnorui,
LKKSS VAS XIV revizijos komisijos pirmininkui Vytautui Gečiauskui, nariams Algimantui Švegždai ir Vidui Švedui,
LKKSS VAS XIV garbės teismo pirmininkui Antanui Burokui, nariams Bronislovui Juozaičiui ir Juonui Juodkai.

Linkime sėkmingo darbo  Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos ir labui
Skyriaus atstovu vietoj mirusio LKKSS VAS nario į Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybą išrinktam Vytautui Račkauskui,
Skyriaus XVI valdybos pirmininkui Linui Ladigai, pirmininko pavaduotojui Audriui Vareikiui, sekretoriui Kazimierui Luneckui, iždininkui Regimantui Paulioniui, atsakingam už informacinę sklaidą nariui Mindaugui Abaravičiui,
Skyriaus XVI revizijos komisijos nariams Vytautui Gečiauskui, Vidui Švedui, Algimantui Švegždai,
Skyriaus XVI garbės teismo nariams Rimui Litvinui, Sergėjui Makejevui, Bronislovui Juozaičiui.

Paskelbta Naujienos, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *