Netekome bendražygio

Sigitas Jegelevičius 1938-01-20 - 2014-02-22

2014 m. vasario 22 d. eidamas 76-uosius metus mirė mūsų bendražygis, KASP 8 rinktinės karių savanorių būrio narys, Sigitas Jegelevičius. Lenkiame galvas pagerbdami velionio atminimą ir reiškiame užuojautą artimiesiems.

 SIGITAS JEGELEVIČIUS gimė 1938 m. sausio 10 d. Vabalių kaime (Nemunaičio parapija), Alytaus rajone, ūkininkų Zigmanto ir Genovaitės Katelynaitės Jegelevičių šeimoje. Tėvas 1941 m. Birželio sukilėlis. Lietuvis. Katalikas. Mokėsi 1945-1949 m. Vabalių pradžios mokykloje, 1949-1952 m. Nemunaičio septynmetėje mokykloje, 1952-1957 m. Alytaus 1-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią ir baigė. 1957-1959 m. studijavo istoriją Vilniaus universitete, nuo 1959 m. rugsėjo – Maskvos valstybiniame istorijos ir archyvistikos institute, kurį baigė 1962 metais. Įgijo istoriko ir archyvisto kvalifikaciją. Archyvotyrininkas ir šaltinotyrininkas. Humanitarinių mokslų (istorijos)  daktaras (1976 m.), docentas. Mokėjo rusų ir lenkų kalbas. Dirbo 1962-1972 m. Archyvų valdyboje vyr. moksliniu bendradarbiu, vyr. inspektoriumi, skyriaus vedėju. Nuo 1964 m. dirbo Vilniaus universitete. Nuo 2000 m. pensininkas. Paskutinė darbovietė – Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Naujosios istorijos katedros vedėjas. Nuo 1992 m. ir iki šiol buvo Istorijos fakulteto tęstinio mokslo darbų leidinio „Lietuvos istorijos studijos“ redkolegijos  atsakingasis sekretorius. Lietuvos Respublikai prisiekė 1991-08-21. 1991-01-08 dalyvavo spontaniškame jedinstvenininkų išstūmime iš Aukščiausiosios Tarybos vidinio kiemo. 1991-01-14 – 15 su trimis bičiuliais Šilėnų karinio miestelio teritorijoje prie Vilniaus ir jo apylinkėse platino Sąjūdžio atsišaukimus rusų kalba į sovietų kariškius ir kitatautes moteris. 1991-08-19 – 23 pučo Maskvoje dienomis buvo Aukščiausiosios Tarybos pastato išorės apsaugoje. 1991-08-19 – 2000-06-22 tarnavo SKAT/KASP 821 kuopoje eiliniu kariu, grandies vadu, skyriaus vadu, būrio vadu. 1997 m. suteikta IV kvalifikacinė kategorija. Dimisijos eilinis karys savanoris. Parengė ir išleido monografiją „Nemunaitis ir jo parapija“ (2002 m.). Knygų „Vilniaus universiteto istorija 1579-1994“ (1994), „Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1918-1940)“ (1997), „Vilnius – Jėzuitų akademija – Universitetas. 1579-1999“ (1999), „Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.“ (2003), „Lietuvos Šaulių sąjunga valstybės ir visuomenės tarnyboje 1919-2004“ (2005), „Lietuvos vidaus reikalų istorija“ (2008), „Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai“ (2009, 2012), „Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. birželio 22-28 d.“ (2011) bendraautoris; istorijos šaltinių publikacijų „Augustinas Janulaitis. Praeitis ir jos tyrimo rūpesčiai“ (1989), „Ukmergės dekanato vizitacija 1784“ (2009), „Ukmergės dekanato topografinis aprašymas  1784“ (2013) knygų sudarytojas, „Lietuvos centrinių valstybės archyvų trumpo fondų žinyno“ 12 sąsiuvinių bei jubiliejų progomis bendraklasių atsiminimų dviejų knygelių sudarytojas. Nuo 1996 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Vilniaus apskrities skyriaus narys (pažymėjimo Nr. 08-490). Susituokęs (1962). Žmona – Rūta Stefa Juškauskaitė (1939), sūnus Gintaras (1963), ats. mjr., savanoris, duktė Rasa (1972). Apdovanotas 1997 m. SKAT medaliu „Už gerą 5 metų tarnybą“ (Nr. 313, įsakymo Nr. 324); 2003 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi (ordino Nr. 4-0042, dekreto Nr. 130); 2005 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (Nr. 3022, įsakymo Nr. P-317); 2005 m. LKKSS II laipsnio medaliu „Buvome, esame, būsime“; 2006 m. Sausio 13-osios atminimo medaliu (dekreto Nr. 486); 2008 m. LKKSS I laipsnio medaliu „Buvome, esame, būsime“; 1994 m. vardiniu durklu (Nr. 453A); SKAT ATGR vado 1993, 1997 m. padėkomis; 2003 ir 2006 m. LKKSS Centro valdybos padėkomis, 2004 ir 2013 m. LKKSS VAS padėkomis.

Mūsų bendražygis pašarvotas Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje. LKKSS VAS nariai yra kviečiami pagerbti velionį pirmadienį 18.00 val.

Vasario 25 d. 14.00 val. velionis lydimas į Liepynės kapines, kur bus palaidotas LKKSS VAS skirtame sklype. Kontaktinis asmuo: KASP 8R KS būrio vadas Dalius Butkauskas, 8-68326793.

 

Valdybos pirmininkas ats. mjr. Albertas Daugirdas

Paskelbta Pro memoria, Trečioji banga, VAS nariai.
  1. Gaila mūsų susitikimo vieta paskutinė buvo Leipynės kapinėse, paklausti Jūsų visada turėjau ką iš istorijos ir t… Pažinojau Sigitą nuo 1991.08.21 d kartu tą dieną prisiekėm prie AT ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Kolega, bendražygį Sigitai ilsėkitės ramybėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *