A.A. Saulius Veprauskas

Kovo 7 d. mirė Specialiųjų karinių pajėgų padalinio kūrėjas, dim. pulkininkas leitenantas Saulius Veprauskas (1952 – 2021)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus valdyba reiškia užuojautą velionio artimiesiems ir bendražygiams

S. Veprauskas itin svariai prisidėjo kuriant Lietuvos kariuomenės kovinės savigynos sistemą, steigiant Kauno kovos menų akademiją ir kovos menų – karate – mokymus. 1991 m. gruodžio mėnesį buvo paskirtas Greito reagavimo brigados Kauno bataliono kovinio-desantinio parengimo viršininku. Nuo 1992 m. rugsėjo 29 d. vadovavo motodesantinės brigados Kauno motodesantiniam batalionui, kuriam 1993 m. suteiktas Vytauto Didžiojo vardas.
1992–1998 m. jam tarnaujant ir vadovaujant batalionui, prasidėjo bendradarbiavimas su užsienio partneriais (JAV „Žaliosiomis beretėmis“), padidėjo šauktinių skaičius, svarbiausia – suformuotas karių profesionalų branduolys – „Alfa“ kuopa, buvo rengiamos bendros pratybos ir kursai.
1995 m. kovo 24 d. mjr. S. Veprausko vadovaujamas Kauno Vytauto Didžiojo motorizuotasis pėstininkų batalionas atskirtas nuo Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” ir 1995 m. balandžio 1 d. reorganizuotas į Vytauto Didžiojo atskirąjį jėgerių batalioną, tiesiogiai pavaldų Lietuvos kariuomenės vadui. Kariams parengti pradėta taikyti JAV specialiųjų pajėgų programa. Dalinys tapo strateginės žvalgybos padaliniu. Pagrindine užduotimi tapo tolimoji žvalgyba.

Velionis apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (1993 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu

 

Paskelbta Pro memoria.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *