Aptarta karo komendanto instituto ir karo komendantūrų sistemos plėtra

Rugpjūčio 10 d. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK), vykdydamas parlamentinę kontrolę, šią temą aptarė savo posėdyje, į kurį buvo pakviesti ir LKKSS atstovai.

Kariuomenės Gynybos štabo viršininkas brigados generolas Mindaugas Steponavičius informavo, kad jau paskirti visi karo komendantai, rugsėjį ketinama paskirti jų pavaduotojus, formuojamas kiekvieno jų štabas ir bus sudaromi komendantiniai vienetai, karo metu savivaldybėse vykdysiantys svarbių objektų apsaugą, dirbsiantys užkardų postuose, sudarysiantys diversines grupes.
„Turime patvirtintą koncepciją, turime patvirtintą kariuomenės vado įgyvendinimo planą ir nuosekliai tuo planu vadovaujamės ir judame į priekį. Komendantus turime paskirtus. Mano vertinimu, rugsėjo mėnesį finalizuosime su komendantų pavaduotojais – turėsime paskirtus asmenis. Esame finalizavę ir turime žmones pagalbai karo komendantams, jei galima sakyti, tai asmeninį štabą arba komendantūros branduolį“, – trečiadienį vykusio NSGK posėdžio metu kalbėjo M. Steponavičius.
Gynybos štabo viršininko teigimu, artimiausiu metu planuojama organizuoti susitikimą su paskirtais komendantais ir aptarti projekto koncepciją bei jos įgyvendinimą pagal parengtą ir patvirtintą kariuomenės vado planą.
„Ir sekantis žingsnis, jei situacija nepasikeis, trečio ketvirčio pabaigoje arba ketvirto ketvirčio pradžioje planuojame organizuoti pratybas, kur norėtumėme pasitvirtinti šį sumanymą“, – tęsė Gynybos štabo viršininkas.
„Tai mūsų tikslas yra metų pabaigoje turėti komendantą, komendanto pavaduotoją, jo asmeninį štabą ir komendantinį vienetą. Taip pat organizuoti pratybas, kad galėtumėme kai kuriuos elementus iš tos koncepcijos pasitikrinti“, – pridūrė M. Steponavičius.
Anot jo, planuojama, kad komendantinių vienetų pagrindą sudarys aktyviojo parengtojo rezervo kariai, šauliai ir ginklus turintys bei prie krašto gynybos prisidėti norintys asmenys (visi ginkluotojo pasipriešinimo dalyviai).
„Iš tų trijų elementų planuojame sudėlioti. Iš pradžių sudėliosime iš parengto aktyvaus rezervo. Šiai dienai planuojame galbūt netgi vadais skirti profesinės tarnybos karius, bet čia dar šituo klausimu reikia padirbėti. Tokius elementus planuojame sudaryti, sudėlioti sąrašus ir žiūrėti, koks bus mūsų rezultatas ir metų gale ateiti pasakyti, kokią turime situaciją“, – komentavo M. Steponavičius.
„Tikiu, kad metų pabaigoje turėsime labai aiškiai struktūruotą tinklą“, – sakė NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Ką parodė Ukrainos atvejis, kad teritorinė apsauga, objektų apsauga, priešdiversinės grupės yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu įtraukti žmones, kurie nebus reguliariojoje kariuomenėje, kurie nebus priešakinėse linijose, bet užtikrins užnugarį“, – pažymėjo jis.
Pasak NSGK vadovo, skaičiuojama, jog šešiose didžiųjų miestų savivaldybėse komendantinį vienetą turėtų sudaryti ne mažiau kaip po bataliono dydžio vienetai, likusiose 54 savivaldybėse – ne mažiau kaip po būrio dydžio vienetai.
„Didžiuosiuose miestuose skaičiuojame tą komendantinį vienetą nuo bataliono dydžio, tai yra nuo 800 žmonių ir į viršų. Gali būti ir du batalionai, trys batalionai, dydis priklausys nuo jiems paskirtų užduočių, toje savivaldybėje saugomų objektų skaičiaus. Mažesnėse savivaldybėse – nuo būrio dydžio, tai yra nuo 25–60 žmonių. Gali būti keli būriai“, – aiškino L.Kasčiūnas.
NSGK narys Valdas Rakutis pabrėžė, kad taikos metu būtina pasirūpinti ir šių žmonių teisine apsauga.
„Žmonės, ateidami į tokias struktūras, rizikuoja savo gyvybe ir sveikata. Tuo pačiu valstybė turi turėti savo rankose svertus, kaip galėtų juos valdyti labai sunkiais atvejais, – sakė parlamentaras. – Vienas dalykas pasakyti, kad šauliai ateina ginti tėvynės, bet jeigu iškeliame klausimą, kas bus, jei šaulys pasišalins iš kokio nors posto, ar jį galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, pagal kokį punktą? Be to, karo metu žmonės gali žūti, gali būti sužeisti, patekti į nelaisvę. Ar valstybė garantuos jiems vadinamąjį būvį?“
Karo komendanto institucija skirta užtikrinti sąveiką tarp ginkluotųjų pajėgų ir savivaldybės. Jų veiklą, atliekant vietos savivaldos institucijų funkcijas, kontroliuoja Lietuvos kariuomenės vadas.

Džiugu, jog komendantų koncepcijos įgyvendinimas jau pasistūmėjo ir tinklo kūrimo procesai vyksta.
Komendantai atlieka labai svarbų vaidmenį karo šalyje metu: užtikrina organizuotą teritorinę apsaugą ir saugų užnugarį reguliariesiems vienetams, apsaugo gyventojus ir svarbiausius infrastruktūros objektus nuo diversinių ir teroristinių aktų ar kitų grėsmių, užtikrina karo padėties teisinio režimo įgyvendinimą ir sudaro tinkamas sąlygas valstybinėms institucijoms funkcionuoti.
Tai yra svarbus visuotinės gynybos koncepcijos įgyvendinimo dėmuo. Sieksime, kad komendantinius vienetus galėtų sudaryti ir šauliai, taip pat kiti ginkluoti gyventojai, kurie atitiks reikalavimus ir praeis papildomą patikrą – rašoma NSGK facebook sienoje.

Žemiau pateikiame NSGK posėdyje pasisakiusiųjų sąrašą ir nuorodą į LRS paskelbtą posėdžio įrašą:

Kalbėtojas laikas
1 klausimas Dėl karo komendanto instituto ir karo komendantūrų sistemos plėtros
NSGK pirmininkas NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas 5‘54“
LK Gynybos štabo viršininkas brg. gen. Mindaugas Steponavičius 6‘11“
LŠS Mokymo ir nekinetinių operacijų centro viršininkas ats.plk. Vytautas Reklaitis:
LŠS indėlis remiant karo komendantų institutą ir karo komendantūrų sistemos plėtrą
10‘29“
NSGK narys Arvydas Pocius 17‘03“
NSGK narys Valdas Rakutis 20‘10“
LŠS vadas plk. Albertas Dapkus 22‘38“
V.Rakutis 24‘15“
L. Kasčiūnas 25‘23“
brg.gen. M.Steponavičius 26‘21“
A.Pocius 32‘57“
Nepriklausomybės Akto signataras, LKKSS valdybos pirmininkas Saulius Pečeliūnas 36‘11“
LiGSA valdybos pirmininkas Arūnas Marcinkevičius 41‘07“
V. Rakutis 46‘16“
Pulkininkų asociacijos prezidentas ats. plk. Vaidotas Malinonis 48‘41‘
A.Pocius 52‘35“
L.Kasčiūnas 54‘13“-55‘24“
2 klausimas. Dėl techninių, fizinių, inžinerinių, fortifikacinių ir kontrmobilumo priemonių diegimo Lietuvos pasienyje (pradžia)
L.Kasčiūnas 55‘24“-
A.Pocius 57‘45“

Paskelbta LKKSS veikla, Pilietinė gynyba, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *