Atviras laiškas Lietuvos kariuomenės 105-ųjų metinių proga

3 komentarai

Tiesiog išdėstyti faktai, dar reikėtų ir spaudoje paviešinti.

Gedimino nuomonė

Pritariu LKKSS valdybos pirmininko Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Sauliaus Pečeliūno mintims. kad kariuomenės vado veiksmai nei nuoširdūs, nei sąžiningi. Bet kariai , pradedant nuo karinio eilinio laipsnio iki keturių žvaigždučių generolo yra muštruojami statutais, O juk dar egzistuoja ir nerašytas „statutas”. Ir nesvarbu, kad tu pvz. esi protingesnis už savo viršininkus, politikus, čia- šio „statuto” pirmenybė. Mat jei nori daryti karjerą, privalai neprieštarauti viršininkams, politikams, net jei jie ir kvailai elgiasi. Kad sugebėtum išsilaikyti, privalai išsiugdyti nuojautą ką aukštesnieji pasakys ir visiem linksėti galva, privalai būti tokiu, kaip pasakė Petras I-asis koks privalo būti pavaldinys. Pvz. netikiu jog iki šiol buvę kariuomenės vadai, kaip ir dabartinis, nesupranta, kad 2002 m. Seimas, išleisdamas apdovanojimų įstatymą, kuriuo valstybės apdovanojimo lygmens Kariuomenės kūrėjų savanorių medalis buvo paverstas KA sistemos lygmens medaliu, padarė akibrokštą. Mat šiuo veiksmu Seimas pavertė Prezidentus (vyriausius kariuomenės vadus) LR Konstitucijos pažeidėjais, nes jie toleruodami tai yra ne visiem vienodai teisingi, mat už tuos pačius nuopelnus kariai pradėti apdovanoti žemesnio lygmens, tokio pat pavadinimo medaliu. Na nėra niekur pasaulyje tokios valstybės, kad tas pats apdovanojimo ženklas turėtų du lygmenis. Maža to- suklastota Lietuvos istorija, supriešinti kariai. Nors šio akibrokšto ištaisymo- Apdovanojimų įstatymo pataisa jau daug metų dulka Seimo stalčiuose, Seimo ir Prezidentūros proto bokštai ją vieni kitiem mėto, lyg karštą bulvę. Tai štai iš kur prasideda nepagarba kariams. Bet esame kalti ir patys, nes nepakankamai giname karių interesus, be to ir patys savęs negerbiame. Štai nepriklausomybės gynėjai, net buvę kariai prisisiūvo ir dėvi nestatutines juodas uniformas su įvairiais pačių išgalvotais „pagražinimais”. Šios uniformos „pirmuosius 45 komplektus (informacija iš knygos Lietuvos krašto apsaugos sistemos atkūrimas 1989- 1993 metais) gavo KAD apsaugos tarnybos viršininkas Jonas Užurka”. Šią uniformą pavadinau nestatutine, nes KAD apsaugininkai nebuvo kariais, mat kariuomenė atkurta tik 1992 m. lapkričio 19 d. (LR AT aktas Nr.I-3066). Jei nėra juridinio pagrindo šias uniformas dėvėti ir dabar, tai kariuomenės vadas, mano nuomone, turi padaryti viską, kad jos nebūtų dėvimos. Jei juridinis pagrindas yra, tai kariuomenės vadas privalo išleisti įsakymą, kuriuo galėtų vadovautis šias uniformas dėvintys asmenys. Bet tokiu atveju vis vien kiekvienas dėvintysis turi gauti tam leidimą- kaip ir dabartiniai atsargos ar dimisijos kariai.

S. Pečeliūno žodžius tikrai reikia paviešinti spaudoje. Labai geros mintys.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *