Atviras laiškas Lietuvos kariuomenės 105-ųjų metinių proga

2022-10-15 Krašto apsaugos ministerijos ir karių, kūrusių savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą, konferencija. Alfredo Pliadžio (KAM) nuotr.

2023-11-23
Lietuvos kariuomenės vadui
Generolui Valdemarui Rupšiui

LK kanceliarijoje registruota Nr. GI-1766, 2023-11-23

2018 m. švenčiant Lietuvos kariuomenės 100-metį Lietuvos kariuomenė įsteigė apdovanojimą „Lietuvos kariuomenei 100“. Buvome paprašyti pateikti sąrašą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, kuriuos rekomenduojame apdovanoti šiuo medaliu. Pateikėme apie 20-ties asmenų sąrašą. Per Lietuvos kariuomenės iškilmes mums buvo pranešta, kad mūsų pateikti asmenys bus apdovanoti kiek vėliau, apdovanojimas bus teikiamas penkerius metus, o šiuo metu nespėta pagaminti reikiamo kiekio ir prioritetas teikiamas šiuo metu tarnaujantiems kariams. Tikėjome karininko žodžiu ir kantriai laukėme visus penkerius metus. Šiandien sukako lygiai penkeri metai ir nuo šiandien šis apdovanojimas nebebus teikiamas. Per visą penkerių metų laikotarpį negavome jokio atsakymo apie priežastis ar aplinkybes kodėl taip yra. Tikėtina, kad pačio vado prašytas mūsų teikimas atgulė stalčiuje arba tiesiog dingo šiukšlių dėžėje kaip nereikšmingas.

Prieš kelis metus per Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių Vilniaus apskrities valdybos susitikimą su kariuomenės vadu pateikėme Jam prašymą su visais reikalingais dokumentais įteisinti „KARIUOMENĖS KŪRĖJO“ antsiuvą, kurį galėtų nešioti tarnaujantys Lietuvos kariuomenėje Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai. Generolas ėmė siūlyti metalinį ženklelį, kuris niekaip nedera su reikalavimais taikomais lauko uniformai. Paprieštaravome. Tuomet generolas sakė, kad pagalvosiąs. Kai kurie kūrėjai savanoriai tokius antsiuvus jau buvo pasigaminę ir dėvėjo, jauni kariai į juos žiūrėjo su pagarba. Tačiau sužinojome, kad jau po kelių dienų antsiuvus dėvintiems kariams buvo įsakyta „nepatvirtintus antsiuvus“ nusiimti. Tokiu būdu kariuomenės kūrėjai savanoriai buvo viešai pažeminti kolegų akivaizdoje, o mums tokiu būdu „pranešta“ koks yra Jo kariuomenės kūrėjo savanorio požiūris į kitus savo bendražygius.

Vertinant tai kas išdėstyta darome išvadą, kad bet kokie kariuomenės vado sveikinimai ar linkėjimai adresuoti Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams, kurie davė kario priesaiką laikotarpyje tarp 1991 m. sausio 13 d. ir Pučo Maskvoje, kai buvo visiškai neaišku, kokių agresyvių veiksmų prieš jauną Lietuvos Respubliką gali imtis įsiutusi okupacinė Rusijos kariuomenė ir gali tekti aukoti ir gyvybes, nėra nei sąžiningi, nei nuoširdūs.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininkas
Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataras
Saulius Pečeliūnas

Paskelbta LKKSS veikla.
  1. Pritariu LKKSS valdybos pirmininko Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Sauliaus Pečeliūno mintims. kad kariuomenės vado veiksmai nei nuoširdūs, nei sąžiningi. Bet kariai , pradedant nuo karinio eilinio laipsnio iki keturių žvaigždučių generolo yra muštruojami statutais, O juk dar egzistuoja ir nerašytas „statutas”. Ir nesvarbu, kad tu pvz. esi protingesnis už savo viršininkus, politikus, čia- šio „statuto” pirmenybė. Mat jei nori daryti karjerą, privalai neprieštarauti viršininkams, politikams, net jei jie ir kvailai elgiasi. Kad sugebėtum išsilaikyti, privalai išsiugdyti nuojautą ką aukštesnieji pasakys ir visiem linksėti galva, privalai būti tokiu, kaip pasakė Petras I-asis koks privalo būti pavaldinys. Pvz. netikiu jog iki šiol buvę kariuomenės vadai, kaip ir dabartinis, nesupranta, kad 2002 m. Seimas, išleisdamas apdovanojimų įstatymą, kuriuo valstybės apdovanojimo lygmens Kariuomenės kūrėjų savanorių medalis buvo paverstas KA sistemos lygmens medaliu, padarė akibrokštą. Mat šiuo veiksmu Seimas pavertė Prezidentus (vyriausius kariuomenės vadus) LR Konstitucijos pažeidėjais, nes jie toleruodami tai yra ne visiem vienodai teisingi, mat už tuos pačius nuopelnus kariai pradėti apdovanoti žemesnio lygmens, tokio pat pavadinimo medaliu. Na nėra niekur pasaulyje tokios valstybės, kad tas pats apdovanojimo ženklas turėtų du lygmenis. Maža to- suklastota Lietuvos istorija, supriešinti kariai. Nors šio akibrokšto ištaisymo- Apdovanojimų įstatymo pataisa jau daug metų dulka Seimo stalčiuose, Seimo ir Prezidentūros proto bokštai ją vieni kitiem mėto, lyg karštą bulvę. Tai štai iš kur prasideda nepagarba kariams. Bet esame kalti ir patys, nes nepakankamai giname karių interesus, be to ir patys savęs negerbiame. Štai nepriklausomybės gynėjai, net buvę kariai prisisiūvo ir dėvi nestatutines juodas uniformas su įvairiais pačių išgalvotais „pagražinimais”. Šios uniformos „pirmuosius 45 komplektus (informacija iš knygos Lietuvos krašto apsaugos sistemos atkūrimas 1989- 1993 metais) gavo KAD apsaugos tarnybos viršininkas Jonas Užurka”. Šią uniformą pavadinau nestatutine, nes KAD apsaugininkai nebuvo kariais, mat kariuomenė atkurta tik 1992 m. lapkričio 19 d. (LR AT aktas Nr.I-3066). Jei nėra juridinio pagrindo šias uniformas dėvėti ir dabar, tai kariuomenės vadas, mano nuomone, turi padaryti viską, kad jos nebūtų dėvimos. Jei juridinis pagrindas yra, tai kariuomenės vadas privalo išleisti įsakymą, kuriuo galėtų vadovautis šias uniformas dėvintys asmenys. Bet tokiu atveju vis vien kiekvienas dėvintysis turi gauti tam leidimą- kaip ir dabartiniai atsargos ar dimisijos kariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *