Buvome, esame, būsime!

2023-01-28 Jono Žemaičio aikštėje. Mindaugo Abaravičiaus nuotr.

Sausio 28 dieną iškilmingai paminėtas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkūrimo 30-metis.

„Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (LKKSS) įkurta 1927 metais (anuomet vadinosi „Lietuvos savanorių kūrėjų sąjunga“) ir vienijo 1918-1920 metų savanorius karius, dalyvavusius Nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais ir Lenkijos pajėgomis. Prasidėjus antram pasauliniam karui, daug savanorių pasitraukė į vakarus, kur organizacija tęsė veiklą. Nepriklausomoje Lietuvoje sąjunga atkurta 1993 m. ir iki šių dienų yra viena iš stipriausių Krašto apsaugos sistemą remiančių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje.
Sąjunga siekia saugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, rūpintis žuvusiųjų karių, savanorių, buvusių partizanų ir kitų Lietuvos nepriklausomybės gynėjų atminimo įamžinimu, remti Lietuvos kariuomenę, vykdyti edukacinę veiklą.“  (citata iš kam.lt žinutės, skirtos LKKSS 30-mečio paminėjimui).

Minėjimo renginiai, prasidėję bendra malda Lietuvos kariuomenės Ordinariato Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje, vėliau persikėlė į generolo Jono Žemaičio – Vytauto aikštę. Čia surengta Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių rikiuotė.

Rikiuotei vadovavo ir LKKSS valdybos pirmininkui, Nepriklausomybės akto signatarui Sauliui Pečeliūnui raportavo LKKSS narys plk. Aleksiejus Gaiževskis.

Rikiuotę pasveikino krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus. Jis sakė „Savanoris – tai pašaukimas. Visų laikų savanorius skiria tik laikas, o idėja išlieka ta pati. Kariuomenės kūrėjai savanoriai išsiskiria tuo, kad jų pasiaukojantis darbas skirtas valstybės idealų puoselėjimui, jaunimo auklėjimui“.

Tylos minute pagerbti visi Laisvės gynėjai, Ukrainos laisvės kovotojus, ir šiandien žūstantys už savo Tėvynę, jos laisvę ir nepriklausomybę, didvyriškai kovojančius už savo ir mūsų visų laisvę.

Laisvės gynėjų atminimui nuaidėjo trys pagarbos salvės, kurias atliko Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai.

Visų susirinkusių vardu Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai padėjo gėles prie Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos pirmininko,  1949 metų vasario 16 deklaracijos signataro, ketvirtojo Lietuvos Prezidento, partizanų generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo.  Pagarbą atidavė Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus, LKKSS valdybos pirmininko pavaduotojas Algirdas Petrusevičius ir LKKSS valdybos pirmininkas, Nepriklausomybės Akto Signataras Saulius Pečeliūnas.

Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai taip pat nuvežė gėles į Liepynės kapines Vilniuje bei padėjo prie paminklo Kariams – Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams.

„Smagu buvo stovėti rikiuotėje, giedoti Lietuvos himną ir jausti draugo tvirtą petį, kaip 1991-aisiais“ –  po rikiuotės džiaugėsi LKKSS atkuriamojo suvažiavimo dalyvis, buvęs Vilniaus apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Valentinas Šapalas.

Vėliau šventė persikėlė į Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovę, kur vyko iškilmingas LKKSS narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimo dalyviams kelis nuotaikingus muzikinius kūrinius pagrojo ir šventinę nuotaiką sutvirtino Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) bigbendo diksilendo grupė.

LKKSS valdybos narė, Kauno apskrities skyriaus pirmininkė Aušra Jurevičiūtė perskaitė istorinį dokumentą –LKKSS atkuriamojo suvažiavimo, vykusio 1993 m. sausio 23 d. Vilniuje, protokolą. Su švente Krašto apsaugos ministerijos vardu LKKSS narius pasveikino Krašto apsaugos vicenimistras Ž. Tomkus, KASP vadas plk. Linas Kubilius, vienas LKKSS atkūrimo iniciatorių, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, dim. gen. ltn. Arvydas Pocius, LKKSS atkūrimo iniciatyvinės grupės dalyvė, Lietuvos ginklų savininkų asociacijos valdybos narė Leonarda Kuodienė, Pasieniečių klubo valdybos narys Kazimieras Luneckas.

„Savanoriai – tai žmonės, pasiryžę kas bebūtų ginti savo valstybę. Savanoris duoda priesaiką, kuri išlieka, nepriklausomai nuo tavo amžiaus, kuri galioja tiek, kiek turi jėgų. Tai tie žmonės, kurie gali ir nori būti naudingi valstybei iškilus grėsmei, organizuojant pilietinį pasipriešinimą”, – savo kalboje sakė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininkas Saulius Pečeliūnas.

Jis taip pat pastebėjo ir vylėsi, kad nebebus ketvirtosios kartos savanorių ir jiems nebereikės atkurti LKKSS. Todėl turime būti visi pasiruošę ginti savo šalį, kad tai žinotų priešas ir nedrįstų kelti kojos į mūsų žemę. Diena praėjo prasmingai, savanoriai skirstėsi į namus geros, pakilios nuotaikos ir sakė, kad jeigu reikės, tai yra pasiruošę ir šiandien ginti savo šalį, jos ir jos žmonių laisvę.

Laikotarpį, kai teko stovėti prie Sąjungos vairo, bei tuometinius iššūkius prisiminė LKKSS valdybos pirmininko pavaduotojas dim. ltn. Algirdas Petrusevičius.

Sąjungos valdybos pirmininkas įteikė padėkos raštus Sąjungos nariams – Sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės, atkuriamojo suvažiavimo dalyviams, buvusiems Sąjungos valdybos pirmininkams, aktyviausiems Sąjungos nariams.

LKKSS atkūrimo 30-mečio minėjimo renginių fotoreportažai publikuojami šios svetainėje skiltyje FOTOGALERIJA—>2023 metai:

2023-01-28 Šv. Ignoto bažnyčioje. Mindaugo Abaravičiaus nuotr.2023-01-28 Jono Žemaičio aikštėje. Gintauto Šniro nuotr.2023-01-28 LKKSS iškilmingas susirinkimas. Mindaugo Abaravičiaus nuotr.2023-01-28 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Mindaugo Abaravičiaus nuotr.

Paskelbta LKKSS veikla, Trečioji banga, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *