Dėl Lietuvos kariuomenės veterano statuso

1 komentaras

„…Tuomet, ypatingomis sąlygomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 1990 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 155 (V. Žin., 1990-06-20 Nr. 17-456) patvirtindama Krašto apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos uždavinius, pavedė rūpintis kariuomenės veteranais, karių ir jų šeimų socialinio aprūpinimo reikalais ir kt..“
————————————————-
Valstybės žinios, 1990-06-20, Nr. 17-456 nutarimas „Dėl komercinės prekybos organizavimo“
1. Neradau LRV 1990 m. gegužės 17 d. nutarime Nr. 155 ) (V. Žin., 1990-06-20 Nr. 17-456) „Dėl komercinės prekybos organizavimo“ užuominos, kur būtu kalbama apie veteranų rūpestį?!
2.”Teikiamo įstatymo projekto aiškinamajame rašte pabrėžiau, kad karys yra Lietuvos valstybės gynėjas, prisiekęs ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai…”
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos tarnybos įstatymas (Lietuvos aidas, 1990-11-28, Nr. 132-0 ) 4 str. įtvirtinta priesaikos tekstas, tai apie kokia priesaiką galima kalbėti iki to laiko, juk įstatymais vadovaujamės, o ne poįstatyminiais aktais, kuriuose įtvirtinama diskriminacija politiniu pagrindu ir okupacinės kariuomenės karininkams suteikiamos privilegijos (LRV 1993 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 702., V.ž.1993-09-17, Nr. 46-923)”Dėl Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos karininkų tarnybos nuostatų patvirtinimo”, tada reikia pereiti prie ultimatyvių reikalavimų ir skelbti įstatymo nustatyta tvarka protesto akciją (sausą bado) ir kreiptis į JTO Žmogaus teisių komitetą (Ženeva) dėl diskriminacijos politiniu pagrindų ir iš to išplaukusių pasekmių!

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *