Didžiuojamės – Prezidentas Valdas Adamkus tapo Vilniaus miesto garbės piliečiu

2018-02-16 Jaunimo eisena Vilniuje. V.Balkūno nuotr. (15min.lt)

Vasario 2 d. LKKSS VAS garbės nariui Prezidentui Valdui Adamkui Vilniaus miesto savivaldybės taryba suteikė Vilniaus miesto garbės piliečio vardą.

Sostinės Taryba vienbalsiai sutarė, jog garbės piliečio vardas suteikiamas dėl Prezidento nepailstamos kovos už demokratiją, žmogaus teises, už uolų ir ištikimą visuomenės telkimą, prasmingų pilietinių iniciatyvų palaikymą ir skatinimą, Vilniaus vardo garsinimą pasaulio bendruomenėje.
„Prezidento Valdo Adamkaus politika didele dalimi lėmė, kad Vilnius šiame amžiuje tapo saugia Europos Sąjungos ir NATO valstybės sostine. Vadovaujant būtent šiam žmogui, tapome matomi kaip demokratines laisves ir žmogaus teises ginantis, kultūrų ir civilizacijų dialogą skatinantis miestas. Prezidentas buvo, yra ir bus Lietuvos visuomenės telkimo simbolis. Didžiuojuosi, kad sostinė turės tokį garbės pilietį“, – kalbėjo Prezidentą nominavęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
Prezidentas Valdas Adamkus daug prisidėjo prie Vilniaus matomumo pasaulyje. Dar gyvendamas JAV Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, aktyviai įsitraukė į nepriklausomos Lietuvos kultūrinį, visuomeninį ir politinį gyvenimą. Iškėlęs spartaus šalies modernizavimo idėją, Prezidentas nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą, klojo pilietinės santarvės, politinio pliuralizmo ir tolerancijos pamatus Lietuvoje.

Pagal vilnius.lt, lrt.lt inf.

Paskelbta Naujienos, VAS nariai.
  1. Didžiuokitės, o aš nesididžiuoju. Jis per savo nepailstamą kovą už žmogaus teises ir demokratiją nematė, ar nesuprato kas darėsi Lietuvoje ir padarė didesnį akibrokštą pasirašydamas, negu 2002 m. Seimas, išleisdamas Apdovanojimų įstatymą. Juo buvo paniekinti trijų kartų Kariuomenės kūrėjų savanorių nuopelnai, o ypač 1918-1920 metų savanorių, 1940 m. sukilėlių, partizanų bei pasipriešinimo rusų okupacijai dalyvių, kurie- pripažinti kariais savanoriais. O juk jis buvo vyriausiasis kariuomenės vadas. Primenu, kad nuo užpraeitos kadencijos Seimo stalčiuose dulka paminėto akibrokšto ištaisymo galimybė- Apdovanojimų įstatymo pataisa, kurios pirminį variantą seniausiai parengė KAM juristai. Primenu, kad pernai, minint SKAT įkūrimo 30-metį, buvusių 10-ties šios tarnybos vadų, su plk. Jonu Geču priešaky, pasirašė Rezoliuciją- prašymą. Ji buvo skirta patiems aukščiausiems valstybės pareigūnams. Joje buvo prašoma nuvalyti nuo Apdovanojimų įstatymo dulkes ir tęsti jo priėmimo procedūrą. Manau, kad, PER MEDALĮ grąžinus kariams savanoriams ISTORINĮ kariuomenės kūrėjų savanorių vardą, tuo pačiu ir būtų grąžintas šis ISTORINIS STATUSAS. Todėl nepritariu (paskelbtai mūsų tinklalapyje) LKKSS valdybos pirmininko veiklai. O, jei Sąjungos valdyba, vykdydama Įstatų reikalavimus, rūpinasi kariais savanoriais, tai šitai daryti reikia per Pareigūnų pensijų įstatymą, jį papildant kariais savanoriais. Daug metų atgal, dar SKAT (o gal jau ir KASP) juristas maj. Čaplikas (vardo neprisimenu), mano prašymu tokią Įstatymo pataisą parengė. Tačiau dėl mūsų Sąjungos susiskaidymo (partizanai , šauliai, kariai savanoriai, samdiniai- tarnaujantys už algą, galų gale ponai karininkai ir ne, civiliai, apsaugininkai), palaikymo nesulaukiau. O Sąjungos narių mūsų vėliava iki šiol nesuvienijo. Nesuvienijo ir tarnyba SKAT-e. Tas jautėsi ir per SKAT 30-mečio paminėjimą. Ačiū plk. Arūnui Dudavičiui už SKAT 30-mečio renginį, ačiū jam ir už ženklų indėlį, padarytą dar seniau, kad visi atėję į atkuriamą Lietuvos kariuomenę iki Rusijos kariuomenės išvedimo, gautų Atkurtos Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento ir pirmosios KA ministerijos vadovybės Liudijimus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *