Didžiuojamės Prezidentas Valdas Adamkus tapo Vilniaus miesto garbės piliečiu

1 komentaras
Gedimino nuomonė

Didžiuokitės, o aš nesididžiuoju. Jis per savo nepailstamą kovą už žmogaus teises ir demokratiją nematė, ar nesuprato kas darėsi Lietuvoje ir padarė didesnį akibrokštą pasirašydamas, negu 2002 m. Seimas, išleisdamas Apdovanojimų įstatymą. Juo buvo paniekinti trijų kartų Kariuomenės kūrėjų savanorių nuopelnai, o ypač 1918-1920 metų savanorių, 1940 m. sukilėlių, partizanų bei pasipriešinimo rusų okupacijai dalyvių, kurie- pripažinti kariais savanoriais. O juk jis buvo vyriausiasis kariuomenės vadas. Primenu, kad nuo užpraeitos kadencijos Seimo stalčiuose dulka paminėto akibrokšto ištaisymo galimybė- Apdovanojimų įstatymo pataisa, kurios pirminį variantą seniausiai parengė KAM juristai. Primenu, kad pernai, minint SKAT įkūrimo 30-metį, buvusių 10-ties šios tarnybos vadų, su plk. Jonu Geču priešaky, pasirašė Rezoliuciją- prašymą. Ji buvo skirta patiems aukščiausiems valstybės pareigūnams. Joje buvo prašoma nuvalyti nuo Apdovanojimų įstatymo dulkes ir tęsti jo priėmimo procedūrą. Manau, kad, PER MEDALĮ grąžinus kariams savanoriams ISTORINĮ kariuomenės kūrėjų savanorių vardą, tuo pačiu ir būtų grąžintas šis ISTORINIS STATUSAS. Todėl nepritariu (paskelbtai mūsų tinklalapyje) LKKSS valdybos pirmininko veiklai. O, jei Sąjungos valdyba, vykdydama Įstatų reikalavimus, rūpinasi kariais savanoriais, tai šitai daryti reikia per Pareigūnų pensijų įstatymą, jį papildant kariais savanoriais. Daug metų atgal, dar SKAT (o gal jau ir KASP) juristas maj. Čaplikas (vardo neprisimenu), mano prašymu tokią Įstatymo pataisą parengė. Tačiau dėl mūsų Sąjungos susiskaidymo (partizanai , šauliai, kariai savanoriai, samdiniai- tarnaujantys už algą, galų gale ponai karininkai ir ne, civiliai, apsaugininkai), palaikymo nesulaukiau. O Sąjungos narių mūsų vėliava iki šiol nesuvienijo. Nesuvienijo ir tarnyba SKAT-e. Tas jautėsi ir per SKAT 30-mečio paminėjimą. Ačiū plk. Arūnui Dudavičiui už SKAT 30-mečio renginį, ačiū jam ir už ženklų indėlį, padarytą dar seniau, kad visi atėję į atkuriamą Lietuvos kariuomenę iki Rusijos kariuomenės išvedimo, gautų Atkurtos Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento ir pirmosios KA ministerijos vadovybės Liudijimus.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *