Kada atkurta Lietuvos kariuomenė?

Laisvės gynėjų susitikime Seime pristatant rezoliucijų projektus buvo kilusi nedidelė diskusija ypač aktualiu kariuomenės kūrėjams savanoriams klausimu

Iš 2018-01-12 Laisvės gynėjų susitikimo Seimo Kovo 11-osios salėje
Tema: Laisvės gynėjų 2017 m. susitikimo rezoliucijos rezultatai ir Laisvės gynėjų 2018 m. susitikimo rezoliucijų pristatymas

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas, LKKSS VAS narys Arnoldas Kulikauskis:
[…] Taip pat rezoliucijoje „Dėl Lietuvos kariuomenės atkūrimo datos“. Pastaruoju metu Lietuvos gynybos istorija suinteresuotose grupėse diskutuojama kada gi buvo atkurta lietuviška kariuomenė (ir jeigu žinot, datos skiriasi. Eina ir 1993, 1996, yra pasisakymų ir dėl vėlesnių metų). Laisvės gynėjų konferencijos dalyviai, būdami istorinių įvykių liudytojais, prašo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, taip pat atsakingų Krašto apsaugos ministerijos pareigūnų bei visuomeninių organizacijų, veikiančių valstybės gynybos sferoje, tikrąja Lietuvos kariuomenės atkūrimo data laikyti 1992 metų lapkričio 19 dieną, kaip tai ir nurodyta tos dienos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarime Nr,1-3066.
Tikiuosi, kad mes gausim jūsų pritarimą ir palaikymą, ir Laisvės gynėjai šitam susitikime įgalios mane kaip asmenį parengti ir paskelbti, ir perduoti šitą rezoliuciją aukščiausiems Lietuvos Respublikos vadovams ir Seimo nariams. Jeigu jūs šitą įgaliojimą man suteikiat, tokią rezoliuciją aš parengsiu ir mes ją paskelbę įteiksime šalies vadovybei.
Jeigu mane palaikote, prašom prabalsuoti, ar suteikiat tokius įgaliojimus.  Matau vieningai visi pritaria ir tikrai…

Pirmininkaujantis Nepriklausomybės gynėjų sąjungos garbės pirmininkas dim. plk. Jonas Gečas: Vieną minutę. Kai rengsit rezoliuciją, prašytume, mes čia su brigados generolu Česlovu Jezersku pasitarėm… Didžioji dalis čia salėj esančių karinius laipsnius gavo 1991 m. gruodžio mėnesį. Tai ar jie buvo kariai, ar jie buvo kariuomenės nariai, ar jie nebuvo? Ar kariuomenė buvo pradėta kurti 1990 m. balandžio 25 dieną, ar iki 1992 metų Lietuvos kariuomenės nebuvo? Aš nenoriu čia įsivelt į diskusijas, bet rengiant rezoliuciją šituos klausimus reikėtų, manau, labai aptart, nes kariuomenė ne 1992 metais…

A.Kulikauskis: Supratau. Aš tik noriu patikslinti, kad kariuomenė buvo kurta ir, jeigu pamenat, daugelis iš jūsų buvot Kaune dar 1990 metais. O dar anksčiau priesaika buvo priimta net pačiame Krašto apsaugos departamente. O 1990 metais buvo priimta priesaika Kaune. Ir daugelis jūsų ten stovėjo ir priėmė priesaiką. Tai buvo kariuomenės kūrimas. Bet aš kalbu jau apie atkurtą nuo to laikotarpio iki šito, apie šitą datą.

Č.Jezerskas: Ne ne. Tai viskas aišku…

A.Kulikauskis: Tai tariamės gal šitaip. Mes paformuluojam pasitarę su vadovais (kalbasi su pirmininkaujančiais Č. Jezersku ir J. Geču)

Pirmasis krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius: Gerbiami kolegos. Diskusija dėl tos datos kyla todėl, kad šiandien atsiranda norinčių nurodyti kur kas vėlyvesnę kariuomenės kūrimo datą. Ir čia ne vienas aš, bet ir į mane kreipėsi eilė kariškių sakydami „žiūrėk, ką jie daro“, rodydami konkrečiai pirštus į kai kuriuos kolegas. Taigi mes paėmėme Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1992-11-19 nutarimą, kuriame visiškai nedviprasmiškai yra pasakyta, kad atkuriama Lietuvos kariuomenė. Dieną prieš tai, t. y.  1992-11-18 Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku pulkininkas tuometinis, dabar generolas, Česlovas Jezerskas paskiriamas „Geležinio vilko“ kariuomenės brigados vadu. Taigi yra tokie Aukščiausiojoje Taryboje ir iš šitos tribūnos (tribūna ta pati liudija tai, ką aš sakau) patvirtinti dalykai. Dabar kiti epizodai – tai kariuomenės kūrimo etapai. Nei Krašto apsaugos departamentas, nei kas nors kitas vien savo įsaku kariuomenės kūrimo datos paskelbti negalėjo. Mes galėjom suteikti laipsnius – mes tą padarėm. Tai buvo atskiri daliniai, kurie veikė. Todėl, jeigu jūs norit, žinoma, mes galim likti ir diskutuoti, nurodyti kažkokią tai kitą datą, pavyzdžiui tada, kai buvo įkurtas KAD, kuris turėjo atitinkamus įgaliojimus, bet mes norėtume, kad jūs, šitų įvykių liudininkai, prisidėtumėt įtvirtinant istorinę tiesą.

A.Kulikauskis: Tai ką gi, gerbiamieji, tada mes ruošiam rezoliuciją ir pasitarę su mūsų gynybos pirmaisiais vadovais visgi tą datą rezoliucijoje pateiksime. Taip tad aš tikiu, kad mes gavom jūsų įgaliojimus ir mes pasirengę šitą rezoliuciją paruošti ir pagarsinti.

 

Paskelbta Naujienos, Trečioji banga, VAS nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *