LiGSA ir LKKSS VAS pranešimas

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė LiGSA ir LKKSS pasiūlymams dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo

2021 m. balandžio 21 d. (trečiadienį) įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nuotolinis posėdis. Šiame posėdyje, vykdant 2020 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. KT103-N7/2020, buvo svarstomos pataisos dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatų, apibrėžiančių asmens, pretenduojančio įgyti leidimą šaunamiesiems ginklams, o taip pat ginklų savininko reputacijai keliamus reikalavimus bei jų ribas.

2017 –2019 metais, Lietuvos Respublikos Vyriausybei rengiant, o vėliau, Lietuvos Respublikos Seime svarstant Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo naująją redakcija, Lietuvos Ginklų savininkų asociacija (LiGSA) teikė Lietuvos teismų praktikos pavyzdžiais pagrįstus pasiūlymus iš esmės taisyti ginklo savininko reputacijai keliamus reikalavimus bei nustatyti konkrečias jų ribas dėl projekto iniciatorių bei rengėjų siūlytų nuostatų prieštaravimo teisės principams ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
Deja, anuo metu, praeitos kadencijos Lietuvos Respublikos Seimas LiGSA pozicijos argumentus bei raginimą laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos atmetė kaip nepagrįstus.
LiGSA buvo priversta inicijuoti, parengti bei drauge su kitų mūsų valstybės gynybines galias stiprinančių visuomeninių organizacijų atstovais, Lietuvos Kariuomenės kūrėjais savanoriais, autoritetingais teisininkais, buvusiais Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kovų dalyviais ir disidentais, bei Nepriklausomybės atkūrimo signataru Sauliumi Pečeliūnu kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę.
2019 m. birželio 20 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą, siūlydama tobulinti nuostatas dėl piliečių teisės disponuoti teisėtai įgytais ginklais ir šaudmenimis nepaprastosios ar karo padėties atveju.

Šįkart, po Lietuvos Konstitucinio teismo nutarimo, Komiteto nariai bendru sutarimu savo išvadoje Nr. 104-P-26 dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pritarė LiGSA ir Lietuvos Kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) pozicijai bei pasiūlymams dėl ginklų savininko reputacijos kriterijų bei jų ribų patikslinimo.

Posėdžio metu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas p. Laurynas Kasčiūnas ne tik pritarė LKKSS ir LiGSA bendrai iškeltų klausimų dėl Karo padėties įstatymo nustatyta tvarka ginkluotosioms pajėgoms priskirtų kovinių asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo ir partizanų vienetų pripažinimo specialiais subjektais faktiniam ir teisiniam pagrįstumui, bet ir, tiek asmeniškai, tiek Komiteto vardu, įsipareigojo artimiausiu metu (iki Seimo rudens sesijos) organizuoti ir surengti jų sprendimui priimti būtiną išsamią ir plačią dalykinę diskusiją, pakviečiant joje dalyvauti visų šių klausimų sprendimu suinteresuotų visuomeninių organizacijų atstovus.

Bendrą abiejų organizacijų poziciją dėl pateiktų pasiūlymų Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui posėdyje išsamiai pristatė LKKSS atstovas ryšiams su Seimu ir Vilniaus apskrities skyriaus valdybos pirmininkas, signataras Saulius Pečeliūnas. Diskusijoje pasisakė Lietuvos Medžiotojų draugijos pirmininkas p. Gediminas Vaitiekūnas, argumentuotai pateikęs itin vertingus užsienio valstybių pavyzdžius. Posėdyje dalyvavo LiGSA valdybos pirmininkas, advokatas Arūnas Marcinkevičius.

2021 m. balandžio 27 d. (antradienį) Lietuvos Respublikos Seimas rytiniame plenariniame posėdyje balsų dauguma (už-105; prieš-3; susilaikė-14) projekto svarstymo stadijoje pritarė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-192(2) po svarstymo. Plenarinio posėdžio metu norinčių pasisakyti dėl šio projekto Seimo narių nebuvo.

2021 m. balandžio 28 d. (trečiadienį) Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje buvo apsvarstytos Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2021 m. balandžio 28 d. pateiktos pastabos ir priimta Komiteto papildoma išvada Nr. 104-P-27.

2021 m. balandžio 21 d. įvykusio Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas (žiūrėti nuo pradžios iki 16‘55″):

 

 

 

Paskelbta Naujienos, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *