LKKSS ir LiGSA pateikė Seimo NSGK siūlymus

Dėl visų rūšių ginklų savininkų ir tirų bei šaudyklų komercinių lankytojų, neturinčių leidimų šaunamajam ginklui apskaitos ir kontrolės sugriežtinimo

Liepos 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui išsiųstame Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) atstovo ryšiams su Seimu signataro Sauliaus Pečeliūno, Lietuvos ginklų savininkų asociacijos (LiGSA) valdybos pirmininko Arūno Marcinkevičiaus ir LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus pirmininko Lino Ladigos pasirašytame rašte teigiama:

2022 m. gegužės 3 d. mūsų susitikime su LRS NSGK Pirmininku bei komiteto nariais – išvadų rengėjais dėl Visuotinio pilietinio pasipriešinimo strategijos projekto buvo išsakyti probleminiai klausimai dėl visų rūšių ginklų savininkų ir tirų bei šaudyklų komercinių lankytojų, neturinčių leidimų šaunamajam ginklui, apskaitos ir kontrolės sugriežtinimo ir aptarti galimi jų sprendimo būdai.

Tuo tikslu atkreipiame Jūsų dėmesį ir siūlome:

1. Įvertinus asmenų lojalumo kriterijus sugriežtinti leidimų šaunamiesiems ginklams atskirų kategorijų asmenims suteikimo sąlygas bei ribojimus. Tokius, sugriežtintus ribojimus, remiantis 2022-07-18 žiniasklaidos pateikta vieša informacija, jau įveda Estijos Respublikos Įstatymų leidėjai ir
vykdomosios valdžios institucijos.

,,Estijoje, okupacinės Rusijos šalies ir jos sąjungininkės Baltarusijos piliečiams bus uždrausta turėti ginklų, o jau turintiems licenciją – ji bus panaikinta. <…>
Rusijos Federacijos ir Baltarusijos piliečiams išduoti leidimai ginklams bus pripažinti negaliojančiais, o tolesnis jų išdavimas bus nutrauktas. <…>; leidimai ginklui turėtų būti paskelbti negaliojančiais ne tik Rusijos Federacijos ir Baltarusijos piliečiams, bet ir tiems asmenims, kurie yra pareiškę priešiškumą Estijai ar Ukrainai.
Policija turėtų patikrinti ir visus kitus. Nes visada yra Estijos pilietybę turinčių žmonių, <…> kurie gali būti nedraugiški Ukrainai ir, galbūt, turėti su esama saugumo situacija nesuderinamų nuomonių bei minčių. <…>“
(šaltinis: 2022-07-18 Technologijos.lt ,,Estijoje rusams ir baltarusiams bus uždrausta turėti ginklų, o jau turintiems – atimtos licencijos”)

2. Iškilus reikalui nedelsiant panaikinti leidimą arba laikinai sustabdyti jo galiojimą, bei tokiu atveju operatyviai išimti ginklus ir šaudmenis būtų naudinga skaitmenizuoti leidimus ginklams ir įgyjamų/turimų šaunamųjų ginklų techninius duomenis (e. čipas) viename dokumente;

3. Įvesti Lietuvoje veikiančių „komercinių“ šaudyklų bei tirų lankytojų (ginklų savininkų ir kitų asmenų) elektroninę apskaitą: atsižymint „atvyko-išvyko“ skaitmenizuotu leidimu ginklams, asmens tapatybės kortele arba pasu, o ne įrašu popieriniame registracijos žurnale kaip yra dabar;

4. Nustatyti tiesioginę („online“ principu) Lietuvoje veikiančių šaudyklų ir tirų lankytojų treniruočių pobūdžio bei elgesio su ginklu ir be jo kontrolę,  naudojant technines stebėjimo ir vaizdo bei garso fiksavimo priemones;

5. Sugriežtinti atsakomybę bei sankcijas už pažeidimus šaudyklų ir tirų savininkams ir/arba valdytojams (operatoriams), už tai tiesiogiai atsakingiems asmenims (darbuotojams) bei juridiniams asmenims už įsigytų, turimų, naudojamų, nuomojamų ir/arba priimtų laikinai saugoti kitų asmenų ginklų bei šaudmenų apskaitą, saugojimą ir naudojimą, kontrolės sąlygas;

6. Privalomai asocijuoti įgijusius teisę ir šaunamuosius ginklus bei jų šaudmenis savigynai asmenis medžiotojų ir šaudymo sporto šakų atstovų pavyzdžiu, nustatant šitokią prievolę Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, bei parengiant ir priimant Lietuvos Respublikos Ginklų savininkų asociacijos įstatymą, sudarantį pagrindus bei sąlygas visuomeninei ginklų savininkų kontrolei ir tiesioginei, veiksmingai sąveikai su teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijomis.

Siūlome atitinkamai papildyti atskirų Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo bei Lietuvos Policijos Generalinio komisaro įsakymų: 2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 5-V-727 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“; 2019 m. rugpjūčio 26 d. Nr.5-V-642 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“; 2019 m. spalio 15 d. Nr. 5-V-763 „Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo“ bei su šiais teisės aktais susijusių teisės aktų nuostatų redakcijas.

Paskelbta LKKSS veikla, Pilietinė gynyba, VAS veikla.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *